Samferdselsdepartementet

Korona: Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter

Del

– Pandemien har ikke utviklet seg slik vi hadde håpet. Nå er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Vi regner derfor med at færre reisende kommer til å bruke kollektivtransport. Regjeringen går derfor inn for å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter ut mars 2022. Dersom smitteverntiltakene tilsier det, vil regjeringen vurdere en ytterligere forlengelse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Stortinget har fra før vedtatt å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter i 2020 og 2021. Det var ikke lagt opp til slik kompensasjon til neste år. Grunnen var at reisetallene viste en positiv utvikling. Nå har økningen flatet ut, og det er forventet at antallet reisende vil falle som følge av nye smitteverntiltak.

Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 er det allerede lagt opp til å bevilge til sammen 500 millioner i 2021 og 2022 for å kompensere den fylkeskommunale kollektivtrafikken for reduserte inntekter.

Viktig å ikke miste reisende som ellers ville vendt tilbake
– Pandemien og mer bruk av hjemmekontor har gitt nye reisemønstre. Dette vil føre til endringer i kollektivtilbudet, men vi må først vite mer om hva den nye normalen vil være før vi tilpasser oss. Dersom vi kutter rutebudene for mye for tidlig, risikerer vi å miste reisende som ellers ville vendt tilbake, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for den økonomiske kompensasjonen til togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter frem til og med mars neste år. Regjeringen vil legge frem et forslag om dette for Stortinget.  

Et bærekraftig kollektivtilbud også i fremtiden
– Støtten til tog- og andre kollektivselskaper er midlertidig. Sammen med relevante aktører i transportsektoren vil vi arbeide langsiktig for at vi også i fremtiden skal ha et godt og bærekraftig kollektivtilbud. Vi har som mål å gi de reisende et bedre kollektivtilbud, slik at flere velger å reise miljøvennlig, også etter pandemien. Skal vi nå våre klimamål, må utslippene fra transportsektoren reduseres. At flere velger å reise kollektivt, er nødvendig for å nå disse målene, sier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Ønsker at Tolletaten skal kunne teste bilførere for ruskjøring25.1.2022 09:29:28 CET | Pressemelding

- Det er i dag rundt 140 000 mennesker som kjører i ruspåvirket tilstand på norske veier hver dag. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og sine medtrafikanter. Vi ønsker nå å styrke kontrollen med ruskjøring, og ønsker at også Tolletaten, som har en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kontrollkompetanse, skal kunne kontrollere ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Årets beste trafikksikkerhetskommune skal kåres24.1.2022 13:57:38 CET | Pressemelding

– Vi skal intensivere arbeidet med å få ned antall drepte og hardt skadde i trafikken. Da trenger vi alle med på laget. Kommunene har en viktig rolle i det norske trafikksikkerhetsarbeidet, og jeg vil derfor berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre. Nå skal vi finne de beste i klassen, og til slutt kåre Norges beste trafikksikkerhetskommune 2022, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

Nå kan du søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak24.1.2022 07:10:54 CET | Pressemelding

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir sikrere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker vi å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen. I år oppfordrer vi spesielt unge trafikanter om å finne gode, lokale prosjekter å søke om støtte til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom