Samferdselsdepartementet

Korona: Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter

Del

– Pandemien har ikke utviklet seg slik vi hadde håpet. Nå er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Vi regner derfor med at færre reisende kommer til å bruke kollektivtransport. Regjeringen går derfor inn for å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter ut mars 2022. Dersom smitteverntiltakene tilsier det, vil regjeringen vurdere en ytterligere forlengelse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Stortinget har fra før vedtatt å kompensere togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter i 2020 og 2021. Det var ikke lagt opp til slik kompensasjon til neste år. Grunnen var at reisetallene viste en positiv utvikling. Nå har økningen flatet ut, og det er forventet at antallet reisende vil falle som følge av nye smitteverntiltak.

Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 er det allerede lagt opp til å bevilge til sammen 500 millioner i 2021 og 2022 for å kompensere den fylkeskommunale kollektivtrafikken for reduserte inntekter.

Viktig å ikke miste reisende som ellers ville vendt tilbake
– Pandemien og mer bruk av hjemmekontor har gitt nye reisemønstre. Dette vil føre til endringer i kollektivtilbudet, men vi må først vite mer om hva den nye normalen vil være før vi tilpasser oss. Dersom vi kutter rutebudene for mye for tidlig, risikerer vi å miste reisende som ellers ville vendt tilbake, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for den økonomiske kompensasjonen til togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter frem til og med mars neste år. Regjeringen vil legge frem et forslag om dette for Stortinget.  

Et bærekraftig kollektivtilbud også i fremtiden
– Støtten til tog- og andre kollektivselskaper er midlertidig. Sammen med relevante aktører i transportsektoren vil vi arbeide langsiktig for at vi også i fremtiden skal ha et godt og bærekraftig kollektivtilbud. Vi har som mål å gi de reisende et bedre kollektivtilbud, slik at flere velger å reise miljøvennlig, også etter pandemien. Skal vi nå våre klimamål, må utslippene fra transportsektoren reduseres. At flere velger å reise kollektivt, er nødvendig for å nå disse målene, sier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Regjeringa foreslår at òg vektarar skal få halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett21.7.2022 14:04:22 CEST | Pressemelding

– I dag kan innleigde vektarar halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett kun dersom dei har følge av tilsette i transportselskapet. No ønsker vi at innleigde vektarar skal få den same retten til å halde att som dei tilsette. Det er uansett stort sett berre vektarar som gjennomfører billettkontrollar i dag. Transportselskapa avheng av dei. Derfor er dette eit viktig framlegg til lovendring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ny flyplass i Mo i Rana: Klart for oppstart av forberedende anleggsarbeider8.7.2022 15:02:28 CEST | Pressemelding

– Nå er vi for alvor i gang med ny flyplass i Mo i Rana. Signeringen av de tre første kontraktene er på plass, og ESA har godkjent offentlig støtte til ny flyplass. Dette er gode nyheter og betyr at forberedende anleggsarbeid kan starte til høsten. Luftfarten spiller en helt spesiell og viktig rolle i Nord. Det er bra både for folk og næringsliv at Avinor og entreprenørene snart kan markere første spadetak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom