Samferdselsdepartementet

Korona: Regjeringen varsler kompenserende tiltak for luftfart i 2022

Del

– De nye og strengere nasjonale smitteverntiltakene som nå innføres, vil føre til reduserte billettinntekter for flyselskapene. Norge er et langstrakt land der svært mange er avhengige av fly for å få hverdagen til å fungere. De negative konsekvensene for næringen kan bli mer langvarige, slik at det er behov for kompenserende tiltak over en lengre periode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Som følge av de nye og strengere smitteverntiltakene arbeider regjeringen nå med følgende tiltak:  

  • Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt at flypassasjeravgiften gjeninnføres fra 1. januar. Regjeringen vil imidlertid foreslå for Stortinget at avgiften midlertidig skal oppheves fra 1. januar til 1. juli 2022. Forslaget vil få tilbakevirkning. Det vil si at flyselskapene ikke trenger å innbetale avgift lagt på reiser som er utført fram til Stortingets vedtak. Dette vil regjeringen komme tilbake til mot slutten av januar.

  • Samferdselsdepartementet vil utbetale merkompensasjon til FOT-ruteoperatørene etter samme modell som hittil i pandemien. Det betyr at staten dekker differansen mellom reduserte inntekter og reduserte kostnader. Tiltaket vil vare ut første kvartal 2022.

  • Dersom samfunnskritiske flyruter som i dag drives på kommersielle vilkår får et vesentlig svekket rutetilbud, eller midlertidig blir lagt ned som følge av regjeringens nye tiltak, vil Samferdselsdepartementet vurdere et midlertidig minstetilbudskjøp på disse rutene. Dette forutsetter at andre tiltak viser seg å ikke være tilstrekkelige for å ivareta flyrutetilbudet.

Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for ovennevnte tiltak. Deretter kommer regjeringen til å legge frem forslag om dette for Stortinget.

Transport er en samfunnskritisk funksjon
– Uten økonomisk støtte risikerer vi uønskede og merkbare kutt i rutetilbudene i luftfarten. Dette kan føre til at personer som utfører samfunnskritiske funksjoner og håndterer pandemien ikke kommer seg på jobb, eller at pasienter ikke kommer seg til og fra sykehusene. Det er derfor viktig at staten gjennomfører støttetiltak for å ivareta tilbudet i en periode med lav etterspørsel som følge av smittevernstiltak, sier samferdselsministeren.

Tidligere varslede tiltak
8. desember varslet regjeringen økonomisk kompensasjon til togselskaper, fylkeskommunal kollektivtrafikk og kommersielle buss- og båtruter ut mars 2022.

Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 var det allerede lagt opp til å bevilge til sammen 500 millioner i 2021 og 2022 for å kompensere den fylkeskommunale kollektivtrafikken for reduserte inntekter.


For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Regjeringa foreslår at òg vektarar skal få halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett21.7.2022 14:04:22 CEST | Pressemelding

– I dag kan innleigde vektarar halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett kun dersom dei har følge av tilsette i transportselskapet. No ønsker vi at innleigde vektarar skal få den same retten til å halde att som dei tilsette. Det er uansett stort sett berre vektarar som gjennomfører billettkontrollar i dag. Transportselskapa avheng av dei. Derfor er dette eit viktig framlegg til lovendring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ny flyplass i Mo i Rana: Klart for oppstart av forberedende anleggsarbeider8.7.2022 15:02:28 CEST | Pressemelding

– Nå er vi for alvor i gang med ny flyplass i Mo i Rana. Signeringen av de tre første kontraktene er på plass, og ESA har godkjent offentlig støtte til ny flyplass. Dette er gode nyheter og betyr at forberedende anleggsarbeid kan starte til høsten. Luftfarten spiller en helt spesiell og viktig rolle i Nord. Det er bra både for folk og næringsliv at Avinor og entreprenørene snart kan markere første spadetak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier8.7.2022 13:43:27 CEST | Pressemelding

– Vi gjør det nå mulig å åpne opp flere veier for de tyngste kjøretøyene, som tømmervogntog, modulvogntog og 24-metersvogntog. Dette er i tråd med initiativ fra transportnæringen og betyr økt effektivisering både i skogbruket og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil også kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Starter gjennomgang av jernbanens organisering og selskapsstruktur6.7.2022 09:17:06 CEST | Pressemelding

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane, med mål om flere reisende og mer gods på bane. Derfor går vi nå, i tråd med Hurdalsplattformen, i gang med en grundig gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i sektoren. Regjeringen har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, men det er fortsatt mye å ta tak i etter store endringer i jernbanesektoren de siste årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom