Innovasjon Norge

Korona gir nye eksportmuligheter

Del

Mens noen norske bedrifter har lagt eksportprosjekter på is, ser andre at koronasituasjonen gir nye muligheter og økt etterspørsel i verdensmarkedet.

Selv om norsk eksportindustri opplever store utfordringer, gir krisen også muligheter. Kina har etablert lettelser i «papirmøllen» knyttet til å etablere utenlandske foretak. I Frankrike har økt etterspørsel etter sjømat bidratt til å forenkle godkjennings- og innkjøpsprosedyrer. I Finland melder norske selskaper om fortsatt tilgang på innsatsfaktorer og ingen utfordringer med logistikk eller finansiering. I Singapore gjennomfører regjeringen større innkjøp av digitale og grønne løsninger, en utvikling som vil akselerere i kjølvannet av krisen. Flere land har dessuten støtteordninger som også gjelder for norske bedrifter med aktivitet i landet.

Les en fersk oversikt over koronasituasjonen og markedsmuligheter i 21 land.

-      Fleksibilitet, omstillingsevne og smidighet er nøkkelord akkurat nå. Mange av de norske bedriftene som har en opptur under krisen, har klart å identifisere nye muligheter og vri produksjonen sin fra det de normalt leverer, til det markedet trenger nå, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Våre kontorer i utlandet får rapporter om en krevende situasjon for norsk næringsliv over hele kloden. Som i Norge er det etterspørselsbortfall på tvers av de fleste markeder. Noen bedrifter øker imidlertid innovasjonstakten for å finne nye markedsmuligheter i etterkant av krisen. Selv om flere oppstartsbedrifter opplever problemer med fremdriften, er det fremdeles tilgjengelig kapital i markedet. Dette skiller situasjonen vi er i nå fra finanskrisen – da hadde de fleste investeringsfondene og VC-investorene bundet opp mesteparten av kapitalen sin i eksisterende selskaper. Nå er det muligheter for de oppstartsselskapene som har gode og innovative ideer.

-      I denne unntaksperioden er det viktig at vi ikke venter på at situasjonen skal normalisere seg, men at vi jobber desto hardere for å skape nye gode løsninger som kan gi landet inntekter og arbeidsplasser fremover. Norge trenger nye eksportnæringer, sier Per Niederbach, direktør for divisjon entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge.

I noen land er det tydelige politiske signaler om at krisetiltakene skal bidra til fortgang i det grønne skiftet. I Tyskland går staten inn med betydelige beløp for å redde store selskaper – denne hjelpen kommer med en forventning om at det grønne skiftet skal forseres. Norske bedrifter med grønne løsninger bør benytte mulighetene som finnes akkurat nå.

Noen norske eksportbedrifter melder til Innovasjon Norge at krisen senker terskelen for uformell kontakt. Norske aktører med interesser i slike markedet bør sikre at dialogen løper gjennom denne vanskelige tiden.

Innovasjon Norge bistår norske eksportbedrifter.

De siste månedene har norsk økonomi blitt hardt rammet av koronapandemien. Pandemien har også rammet norsk eksport, og Innovasjon Norge har derfor mobilisert våre internasjonale kontorer som lyttepost. Forhold vi har vært spesielt opptatt av å kartlegge er tilgangen på innsatsfaktorer som råvarer og arbeidskraft, finansielle utfordringer, logistikk, etterspørselssvikt og valutasvingninger.

Kontaktinformasjon til Innovasjon Norges kontorer i 30 land.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom