Norges idrettsforbund

Konstruktivt møte med statsråd Raja i dag

Del

Kulturminister Abid Raja gjennomførte i dag et telefonmøte med idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen for å diskutere den videre gjenåpningen av breddeidretten for voksne med kontakt.

-Jeg opplever møtet som godt og konstruktivt hvor vi har en felles forståelse for de utfordringene idretten står ovenfor vedrørende gjenåpning for breddeidrett med kontakt for de over 20 år. Samtidig må vi respektere helsemyndighetenes råd knyttet til usikkerhetenrundt den videre smitteutviklingen i Norge sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til;  

-I Norgefår idretten gode tilbakemeldinger på at vi harvært flinke til å følge de smittevernsfaglige rådene fra helsemyndighetene. Det må vi fortsette med for å unngå at vi får ny smittebølge i Norge, hvor vi igjen må stenge ned, sier Kjøll.  

I dagens møte fortalte statsråd Raja at han også har vært i kontakt med helseminister Bent Høie for å undersøke muligheten for å fremskynde en gjenåpning av den øvrige breddeidretten for voksne, men helsemyndighetene er tydelige på at de ønsker å se an smitteutviklingen gjennom sommerukene før det tas en ny vurdering for videre gjenåpning av idretten og samfunnet for øvrig.  

Statsråd Abid Raja vil umiddelbartoverbringe Fotballforbundets smittevernsprotokoll for breddefotballen til helsemyndighetene for en rask vurdering av denne.  

- Vi er takknemlige for at statsråden vil be helsemyndighetene om en snarlig faglig vurdering av NFFs smittevernsprotokoll for gjenåpning av breddefotballen over 20 år, som også skal kunne komme til anvendelse for øvrig breddeidrett for voksne med kontakt. En snarlig godkjennelse av protokollen vil gjøre det lettere å komme i gang raskest mulig med trening, kamper og konkurranser innenfor smittevernsfaglige rammer, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll, sier Berit Kjøll. 

Norges idrettsforbund er opptatt av å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør og vil fortsette å ta sin del av den nasjonale dugnaden for å hindre en videre oppblomstring av smitte i Norge.  

-Det meste av norsk idrett er allerede gjenåpnet fordi vi har vært en konstruktiv pådriver ovenfor myndighetene og fordi vi har vist oss tilliten verdig og fulgt smittevernsbestemmelsene. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen og utålmodigheten fra den delen av breddeidretten for voksne som ennå ikke har kommet i gang, men jeg oppleveren kulturminister som jobber målrettet for idrettens beste og som står klar til å trykke på den grønne knappen for resten av breddeidretten så snart helsemyndighetene gir et klarsignal for detteavslutter Kjøll. 

Kontakter

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

Statsbudsjettet 2021 er i hovedtrekk positivt for norsk idrett7.10.2020 11:54:11 CESTPressemelding

Statsbudsjettet for 2021 er i hovedtrekk positiv lesing for norsk idrett. Regjeringen bevilger 1,185 milliarder kroner i koronatiltak til idrett og frivillighet. Tilskuddet skal gjelde for første halvår. Forventningene om en økning i kompensasjonen for merverdiavgift til varer og tjenester innfris i tråd med regjeringens fastlagte opptrappingsplan. Regjeringen øker bevilgningen med 118,8 millioner til denne ordningen fra 2020.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom