Bisnode

Konkursras utsatt!

Del

På tross av dystre spådommer for næringslivet har det foreløpig ikke kommet en stor øking i konkurser. I mars måned har antallet konkurser og tvangsavviklinger faktisk gått ned med hele 25,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. – En nedgang i konkurser viser ofte at det står bedre til i næringslivet, men dessverre forventer vi flere konkurser i år enn noen gang, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

I mars måned ble 374 virksomheter slått konkurs, og 37 tvangsavviklet av myndighetene. Til sammen gir det en nedgang på 25,7 prosent for mars. Konkursene gikk opp i både januar og februar, men med nedgangen i mars ligger tallene 7,7 prosent lavere for første kvartal enn i fjor.

Forventer konkursrekord

– At vi registrerer en nedgang i disse krisetider skyldes nok at myndighetene er litt ”snillere” enn vanlig, og venter med å tvangsavvikle eller begjære selskaper konkurs. Dessuten holder nok flere igjen med konkursbegjæringer for å se om redningspakkene til Regjering og Storting kan hjelpe konkursutsatte bedrifter, sier Per Einar Ruud i Bisnode, som har analysert tallene. – I Sverige økte konkursene med hele 23 prosent i mars, og det er nok en mer reell virkelighet. Økningen kommer nok også her mot sommeren og høsten, og vi forventer at det blir et ganske blodig år, selv med krisepakker. Staten kan ikke legge store deler av næringslivet i respirator over lang tid, så det går mot konkursrekord i 2020, sier Ruud.

Færre konkurser i detaljhandel

Bisnode forventer at det vil komme en stor økning i konkurser i bransjer som er spesielt rammet av korona-krisen som hotell, restaurant og detaljhandel. Men foreløpig ser man ikke dette av konkurstallene. Faktisk registreres det en konkursnedgang for bransjen ”detaljhandel” på 19,3 prosent for første kvartal i år, mot fjoråret. Bransjen ”Hotell og restaurant” holder stengt om dagen, men har kun en økning på 4 prosent i konkurser hittil i år.

– Hotell, restaurant, reiseliv, og detaljhandel fra fast utsalgssted er har stoppet helt opp under korona-krisen. Samtidig er dette bransjer med svært lave marginer og lav egenkapital fra før. I gjennomsnitt har restaurantbransjen som nå er nærmest helt stengt en driftsmargin (resultatgrad) på kun 1,2 prosent av omsetningen i et normalår, bedrifter innen detaljhandel kun 1,5 prosent, mens næringslivet i gjennomsnitt tjener 5,3 av hver omsatt krone. Når disse bransjene mister kontantstrømmer som følge av nedstengning, spøker det veldig for mange virksomheter, advarer Ruud.

Bedre i Viken, men verre i Vestfold/Telemark og Agder

Viken har en konkursnedgang i første kvartal på 14,8 prosent som er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet. De fylkene som har mest positiv utvikling, er Innlandet og Nordland, med henholdsvis 31,9 og 35,1 prosent nedgang. Konkursraset har startet i de nylig sammenslåtte fylkene Vestfold og Telemark og Agder, hvor konkursøkningene i første kvartal har vært på 18,1 prosent for Vestfold og Telemark og 10,1 prosent for Agder.

Fylkesvis oversikt over konkurser i 1. kvartal 2020

Fylke

Jan+Feb 20

Jan+Feb 19

Endring

Endr. i %

Mars 20

Mars 19

Endring

i %

1.kv. 20

1.kv. 19

Endring

i %

Viken

218

250

-32

-12,8 %

105

129

-24

-18,6 %

323

379

-56

-14,8 %

Oslo

177

130

47

36,2 %

73

115

-42

-36,5 %

250

245

5

2,0 %

Innlandet

48

61

-13

-21,3 %

16

33

-17

-51,5 %

64

94

-30

-31,9 %

Vestfold/Telemark

86

67

19

28,4 %

38

38

0

0,0 %

124

105

19

18,1 %

Agder

61

39

22

56,4 %

15

30

-15

-50,0 %

76

69

7

10,1 %

Rogaland

83

90

-7

-7,8 %

38

46

-8

-17,4 %

121

136

-15

-11,0 %

Vestland

110

112

-2

-1,8 %

49

73

-24

-32,9 %

159

185

-26

-14,1 %

Møre og Romsdal

49

34

15

44,1 %

12

23

-11

-47,8 %

61

57

4

7,0 %

Trøndelag

71

85

-14

-16,5 %

28

28

0

0,0 %

99

113

-14

-12,4 %

Nordland

34

62

-28

-45,2 %

16

15

1

6,7 %

50

77

-27

-35,1 %

Troms/Finnmark

36

30

6

20,0 %

21

23

-2

-8,7 %

57

53

4

7,5 %

Totalt

973

960

13

1,4 %

411

553

-142

-25,7 %

1384

1513

-129

-8,5 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Bisnode

Bisnode
Langkaia 1
0150 Oslo

22 45 90 00http://www.bisnode.com/norge

Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap. Vi hjelper bedrifter med å finne og administrere sine kunder gjennom hele kundens livssyklus. Vi gjør dette ved å samle og utvikle smarte data for å gjøre våre kunder i stand til å ta smarte avgjørelser. Bisnode har 2400 ansatte i 18 land og har hovedkontor i Stockholm, Sverige.

Følg pressemeldinger fra Bisnode

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bisnode på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bisnode

Dramatisk konkursøkning i Danmark – følger Norge etter?13.4.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Danmark opplever en dramatisk stigning i antallet konkurser. I første kvartal 2021 har antallet konkurser steget med hele 150 prosent sammenlignet med første kvartal 2020. Kontrasten til Sverige og Norge er stor. I samme periode har konkursene gått med 13 prosent i Sverige og 31,8 prosent i Norge. – Mye tyder på at Danmark bare ligger litt foran i løypa i forhold til Norge, og at det overraskende lave antallet konkurser går mot slutten her også, sier konkursekspert Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom