Samferdselsdepartementet

Konkurranse om drift av flyruten Evenes-Bodø er lyst ut

Del

- I et langstrakt land som Norge spiller luftfarten en viktig rolle, spesielt i Nord-Norge. Det har derfor vært viktig for meg å få på plass et godt tilbud mellom Evenes og Bodø etter at Widerøe i vinter bestemte seg for å legge ned det kommersielle tilbudet mellom Evenes og Bodø, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har lyst ut en konkurranse om drift av den regionale flyruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø. Tilbudsfristen for flyselskapene er 10. august 2020 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontrakt i september 2020.

Den nye avtalen skal tre i kraft 1. januar 2021 og vare til og med 31. mars 2022. Kontrakten vil dermed utløpe samtidig med de øvrige flyrutene som er omfattet av ordningen med offentlig kjøp i Nord-Norge.

- En FOT-rute mellom Evenes og Bodø vil sikre at kontakten mellom fylkeshovedstaden og blant annet Narvik, slik at folk kan komme seg til sykehus og andre viktige avtaler. Dette er dermed viktig for hele regionen, sier samferdselsministeren.

Flyruten blir en del av FOT-ordningen
Flyruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø blir dermed innlemmet i den såkalte FOT-ordningen (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse), som vil si at myndighetene tildeler kontrakt på rutedriften etter konkurranse. Samferdselsdepartementet kan i den forbindelse sette krav om setekapasitet, ruteføring og maksimalpris på billetter. Flyselskap i alle EU/EØS-land blir invitert til å levere tilbud på drift av flyruten.

Kravene til rutedriften er satt med utgangspunkt i de samme kriteriene som lagt til grunn for de øvrige FOT-rutene i Nord-Norge for avtaleperioden 1. april 2017 – 31. mars 2022. Dette medfører at setekapasitetskravet er satt per driftsår.

For ruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø, er det satt krav om to daglige rundturer mandag-fredag og to rundturer for helgen samlet. Ny maksimal billettpris vil samtidig bli redusert sammenliknet med høyeste billettpris ved kommersiell rutedrift.

Fylkeskommunene skal overta ansvaret for regionale flyrutetilbud
Stortinget har ved behandlingen av regjeringens forslag til regionreform sluttet seg til at ordningen med kjøp av innenlandske flyruter overføres til fylkeskommunene. Etter utløpet av flyruteavtalene i Nord-Norge 31. mars 2022 vil det derfor være fylkeskommunene som vil være ansvarlig for utformingen av det regionale flyrutetilbudet.

For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

Ekspertutvalg anbefaler å utrede veiprising samt å avvikle elbilfordeler i bomringene: Uten endringer vil framtidens bompengeinntekter falle betydelig14.9.2020 15:00:00 CESTPressemelding

Med stadig flere elbiler på norske veier kan bompengeinntektene i bomringene bli redusert med 23 prosent fram mot 2030. – Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom