SkatteetatenSkatteetaten

Kompensasjonsordningen – siste frist for å søke er 31. oktober  

Del

Bedrifter med stort omsetningsfall kan søke om tilskudd for månedene juni, juli og august. Det er ikke mulig å søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen etter 31. oktober.

Siden kompensasjonsordningen åpnet i midten av april har vel 34.000 virksomheter fått utbetalt om lag 6,4 milliarder i tilskudd. Siste søknadsfrist for foretak med et betydelig omsetningsfall er 31. oktober. Inntil da kan det søkes om tilskudd for juni, juli og august.

Fristen for å søke tilskudd for mars, april og mai gikk ut 31. juli. Rundt 20.000 søknader for vel 1,7 milliarder kroner er så langt avslått før utbetaling. Skatteetaten har besluttet å utføre etterkontroll i 660 saker, der 531 saker er avsluttet uten endring. I tillegg er det fastsatt 4543 tilbakebetalingssaker på til sammen vel 220 millioner kroner.

– Vi ser ikke noe som tyder på omfattende misbruk av kompensasjonsordningen. Åpenhet om tilskuddssummene og hvem som får tilskudd av ordningen kan nok også ha virket forebyggende mot svindel og juks, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd, og kontrollarbeidet vil fortsette også i 2021. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

– Dersom virksomheter oppdager feil eller mangler i søknader som er innsendt, må de melde fra om dette så raskt som mulig. Dette gjelder også etter at fristen for å søke om tilskudd er utløpt 31. oktober, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på kompensasjonsordning.no.

Nøkkelord

Kontakter

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom