Norsk psykologforening

Kommunevalget må handle om psykisk helse

Del

Med kommunale lavterskeltilbud oppnår vi minst to gode ting: De som har psykiske plager får tidlig hjelp der de bor og slipper en alvorligere sykdomsutvikling. Sykehusene får mer tid til de som trenger omfattende behandling.

Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening
Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening

I helsebarometeret som ble offentliggjort 2. april, svarer kun 16% at de oppfatter tilgjengeligheten på psykisk helsehjelp i kommunen som god. Bare 18% har tro på at barn og unge får den hjelpen de trenger hvis de strever psykisk. Det er ikke godt nok, kommunene har ansvar for helsehjelp til personer med psykiske lidelser.

Det er stor forskjell på hvor utbredt og tilgjengelig psykiske helsetjenester er i kommunene. Lørenskog kommune har i mange år utviklet Forebyggende psykisk helsehjelp (FPH) til barn, unge og familiene deres. Lett tilgjengelig hjelp med lav terskel og utstrakt helsefremmende samarbeid med barnehager og skoler gir resultater. Langt færre barn og unge i Lørenskog har behov for behandling i BUP sammenlignet med tall fra andre kommuner. Også voksne får nå psykisk helsehjelp. Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb er et vesentlig mål. Slike eksempler burde flere lokalpolitikere la seg inspirere av.

Derfor må lokalvalget til høsten handle om psykisk helse. Lokalpolitikere over hele landet må ta psykiske helseutfordringer på alvor og levere tjenester befolkningen trenger. Det har de krav på.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening
Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening
Last ned bilde

Om Norsk psykologforening

Norsk psykologforening
Postboks 419 Sentrum
0103 Oslo

23 10 31 30https://www.psykologforeningen.no

Norsk psykologforening ble etablert i 1934, er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge og tilsluttet Akademikerne.
Psykologforeningen skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser og bidra til å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet. Som forening har vi forpliktet oss til å fremme anvendelse av vitenskapelig basert psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand den har behov for og krav på.

Følg saker fra Norsk psykologforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk psykologforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk psykologforening