Miljødirektoratet

Kommuner kan fremdeles få støtte til Klimasats

Del

Det er fortsatt mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å søke støtte til å redusere utslipp av klimagasser. Frist for å søke er 15. november.

Populært klimatiltak: Mange kommuner og fylkeskommuner søker Klimasats-støtte til ladepunkter til elbiler. Foto: Bård Øyvind Bredesen
Populært klimatiltak: Mange kommuner og fylkeskommuner søker Klimasats-støtte til ladepunkter til elbiler. Foto: Bård Øyvind Bredesen

- Alle kan søke, også kommuner som har søkt tidligere i år. Dette er også en gyllen mulighet for kommuner som enda ikke har brukt Klimasats-ordningen, sier Kirvil Stoltenberg, prosjektleder for Klimasats.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen.

Søknadsfrist 15. november

Alle kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre kan søke Klimasats-støtte. I årets siste runde kan kommunene søke støtte til:

  • Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp
  • Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • Ladepunkter, kun for kommuner som har fått lite, eller ingen støtte til dette tidligere

Lenke: Trykk her for å søke Klimasats-støtte

Rundt 30 millioner til fordeling

Mesteparten av Klimasats-pengene ble fordelt i forbindelse med hovedsøknadsfristen 15. februar i år.

- Vi har holdt av en andel av pengene til tre andre søknadsfrister, og anslår at det vil være rundt 30 millioner tilgjengelig til søknader som kommer inn innen 15. november. Det gir gode muligheter til å sikre seg drahjelp til viktige klimatiltak i egen kommune, sier Stoltenberg.

Prosjektene skal gi utslippskutt og bidra til overgangen til lavutslippssamfunnet. Kommunene må merke seg at de må rapportere på klimaeffekt og resultater før de får utbetalt støtte.

Kommunene er viktige i klimainnsatsen

I løpet av de seks årene støtteordningen har vart, har Miljødirektoratet støttet 1491 Klimasats-prosjekter i alle landets fylker. Dette inkluderer ikke hurtigbåtprosjektene.

- Kommunene forteller oss at Klimasats setter fart på det lokale klimaarbeidet. Mulighet for støtte gjør det mye lettere å prioritere klimainnsatsen, sier Stoltenberg.

Miljødirektoratet behandler Klimasats-prosjekter hele året. Utenom hovedsøknadsrunden i februar, kom det inn søknader fra kommuner som vil kutte utslipp for til sammen 12 millioner kroner i mai og august.

Grønnere kommuner landet rundt

Alle Klimasats-prosjektene som har fått støtte er tilgjengelig på nettsida til Miljødirektoratet. Informasjon om søknader, tilsagn og beskrivelser av prosjektene ligger ute. Her kan man også sortere Klimasats-prosjektene etter fylker, kommuner og prosjekttype. Her er det mye å hente av informasjon og erfaringer som kan være nyttig for kommuner som vil sende inn søknader - eller rett og slett går i gang med prosjekter på egen hånd.

Lenke: Trykk her for å se Klimasats-prosjekter

Faktaboks: Fakta om Klimasats 

  • Klimasats er en støtteordning for kommuner som vil kutte utslipp av klimagasser.
  • Kommuner, fylkeskommuner, Longyearbyen lokalstyre og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.
  • Klimasats fordeler i år rundt 100 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Summen inkluderer også restmidler fra tidligere år fra avlyste prosjekter.
  • Kommunene kan søke støtte til merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp, kartlegging av klimatiltak i bygg- og anlegg, og ladepunkter til tjenestebiler. Søknadsfrist er 15. november 2021.
  • Høsten 2021 skal Miljødirektoratet også dele ut rundt 80 millioner kroner øremerket utslippsfrie hurtigbåter – en egen kategori i Klimasats-ordningen. Søknadsfrist er 3. september.
  • Klimasats støtter ikke klimatilpasningstiltak. Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning for kunnskap om tilpasning.

Lenke: Trykk her for å lese mer om Klimasats-ordningen

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Populært klimatiltak: Mange kommuner og fylkeskommuner søker Klimasats-støtte til ladepunkter til elbiler. Foto: Bård Øyvind Bredesen
Populært klimatiltak: Mange kommuner og fylkeskommuner søker Klimasats-støtte til ladepunkter til elbiler. Foto: Bård Øyvind Bredesen
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom