KS

Kommunene bør fastsette finansiering av private barnehager

Del

- Vi er glade for at et stort flertall i det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår å styrke kommunenes rolle og handlingsrom i finansieringen av private barnehager, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Flertallet i utvalget foreslår å styrke kommunens rolle og mulighet for å utvikle et godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. KS er en del av flertallet, sammen med utvalgets leder Knut Storberget, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
Flertallet i utvalget foreslår å styrke kommunens rolle og mulighet for å utvikle et godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. KS er en del av flertallet, sammen med utvalgets leder Knut Storberget, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Det regjeringsoppnevnte utvalget om finansiering av private barnehager overrakte sin rapport til statsråd Guri Melby 16. juni.

Flertallet i utvalget foreslår å styrke kommunens rolle og mulighet for å utvikle et godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. KS er en del av flertallet, sammen med utvalgets leder Knut Storberget, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

- Kommunesektoren står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Derfor er det nødvendig å ta grep som sikrer effektiv bruk av samfunnets ressurser, og legge til rette for bedre samarbeid og samhandling for å løse utfordringene lokalt, sier Gram.

Flertallet mener at kommunene, som har ansvar for å tilby barnehageplass til alle barn, må få større mulighet til å styre sektoren enn i dag. Utvalget foreslår blant annet at kommunene gis anledning til å forplikte private barnehager til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. PBL danner mindretall alene, og foreslår nasjonalt beregnede og fastsatte tilskuddssatser.

- KS er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale satser i alle kommuner. Dette vil føre til økte utgifter i mange kommuner og svekke kommunenes mulighet for å prioritere på vegne av sine innbyggere, sier Gram.

KS mener flertallets forslag legger til rette for forutsigbarhet, blant annet gjennom samtidig finansiering av lokale satsinger og dekning av pensjonskostnader i private barnehager.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flertallet i utvalget foreslår å styrke kommunens rolle og mulighet for å utvikle et godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. KS er en del av flertallet, sammen med utvalgets leder Knut Storberget, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
Flertallet i utvalget foreslår å styrke kommunens rolle og mulighet for å utvikle et godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. KS er en del av flertallet, sammen med utvalgets leder Knut Storberget, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom