UNICEF Norge

Kommuneanalysen 2022: Tokke beste kommune for barn og unge for andre år på rad

Del

For andre året på rad havner Tokke kommune i Vestfold og Telemark på topp i UNICEF Norges Kommuneanalyse 2022. Analysen viser urovekkende store sprik i hvordan kommunene prioriterer og leverer tjenester for barn og unge.

Kommuneanalysen 2022 viser store sprik i hvordan kommunene prioriterer tjenester for barn og unge i sine budsjett. (Foto: IStock)
Kommuneanalysen 2022 viser store sprik i hvordan kommunene prioriterer tjenester for barn og unge i sine budsjett. (Foto: IStock)

– Det skal ikke være adressen som avgjør hvilket liv et barn i Norge får. Alle barn har lik rett til en trygg og god oppvekst, ifølge Barnekonvensjonen. De store sprikene i både kvalitet og type tjenester kommunene tilbyr barn og unge er dessverre noe vi har sett i flere år, sier Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.  

Kommuneanalysen fra UNICEF Norge ser på de fem sektorene: barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud. Analysenbaserer seg på tall som kommunene selv har rapportert inn til SSB og tar for seg budsjett og tjenester for barn og unge mellom 0 og 20 år.

Tokke kommune troner altså øverst på Topp 10-listen, som i fjor. Deretter følger Namsskogan i Trøndelag og Stor-Elvdal i Innlandet. Se hele Topp-10-listen under.

Åtte av de ti kommunene som gir aller best tjenestetilbud for barn og unge, er små kommuner med innbyggertall under 10.000. Tre av dem er fra Trøndelag, ellers er det god spredning geografisk. Felles for dem er en gjennomgående stabil prioritering av barn og unge innen de fem sektorene.  

Klepp kommune i Rogaland kommer nederst i årets analyse, etter Bærum og Nittedal. Åtte av de ti kommunene på Bunn 10-listen tilhører Viken fylke, og syv av dem er store kommuner. Et fellestrekk for dem er at de har lave bundne inntekter. Se hele Bunn 10-listen under.

Søk opp din kommune og finn ut mer her

Nyfødte får ikke lovpålagt hjemmebesøk

Vokser du opp i Tokke kommune, har du altså større sjans for å få barnehageplass, større areal å leke på i barnehagen, tettere oppfølging av en utdannet lærer eller hjemmebesøk innen to uker etter fødsel, enn hvis du vokser opp i Klepp kommune.

Det er spesielt innen barnevernsektoren at Topp 10-kommunene leverer sterke resultater. Syv av de ti kommunene (Sørfold, Nore og Uvdal, Stor-Elvdal, Åseral, Namsskogan, Høylandet og Lyngen) oppfyller plikten om undersøkelses- og behandlingstid under tre måneder i 100 prosent av tilfellene.

Også innen helsetjenester utmerker Topp 10-kommunene seg. Seks av Topp-10-kommunene har avlagt hjemmebesøk hos nyfødte og familiene deres innen to uker etter fødsel, som er fristen. (Sørfold, Tokke, Heim, Namsskogan, Høylandet og Åseral).

– Begge disse tjenestene er lovpålagte i kommunene, og helt avgjørende for at barn og unge skal sikres en god og trygg oppvekst der de bor, sier Kristin Oudmayer.

Stor variasjon i storbyene

Alle de fire store byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim bruker mer av sine budsjetter på barn og unge enn landsgjennomsnittet – 34% mot snitt 31%. Av de fire storbyene er det Trondheim som leverer dårligst i forhold til undersøkelser og behandlingstid i barnevernet, og på hjemmebesøk.

Mens Oslo, Bergen og Stavanger har undersøkt bekymringsmeldinger til barnevernet innen den lovpålagte fristen på tre måneder i mer enn 95% av tilfellene, har Trondheim bare innrapportert å overholde fristen i 85% av sine tilfeller. Dette er under landsgjennomsnittet (88,77%.)

Det betyr i praksis at av 100 innmeldte barnevernssaker i Trondheim er det 15 saker der lite eller ingenting har skjedd på tre måneder.

Hjemmebesøk til nyfødte innen to uker skjer i kun 43,70% av tilfellene i Trondheim, mot landsgjennomsnittet på 88,6%.

Det betyr at av 100 nyfødte var det hele 56 nyfødte trønderbarn som ikke fikk besøk innen den anbefalte fristen på to uker.

– Dette erurovekkende. Et hjemmebesøk hos nyfødte etter to leveuker er helt avgjørende og kan avdekke behov for støtte til de ferske foreldrene, og det kan i verste fall avdekke omsorgssvikt, sier Kristin Oudmayer.

Derimot er Trondheim best av de fire store byene i å tilby barnehageplass; nesten alle barn i kommunen ser ut til å ha fått barnehageplass i 2021 (97,40%). Trondheim tilbyr også sine yngste borgere flest elevplasser i kommunens kulturskole sammenlignet med de tre andre store byene.

Store sprik i alle kommunegrupper

Kommuneanalysen 2022 finner store sprik mellom kommuner i alle kommunegruppene som er analysert: små, mellomstore, store og rike kommuner, samt de store byene.

Et eksempel på sprik er lek- og oppholdsareal per barn i barnehagen (m2). Det spenner seg fra 4,20 m2 til 35,70 m2. Herøy er den kommunene som her tilbyr mist plass, mens Namsskogan tilbyr størst.

Og selv blant kommunene på Topp 10 er scoren bare på 4,3 poeng i snitt, mot en toppscore på 5.

– Mange kommuner har et forbedringspotensial når det gjelder å prioritere viktige tjenester for barn og unge. Kommunene skal fungere som er sikkerhetsnett og de må oppfylle lovpålagte tjenester. Det skal ikke være kommunegrensene som avgjør hvordan barn og unges liv og oppvekst blir, sier Kristin Oudmayer.

Samtidig roser hun kommunene for mye godt arbeid for barn og unge.

– Kommuneanalysen ikke er ment å henge ut eller premiere kommuner, men å skape debatt om forskjellene i barns oppvekstsvilkår og øke bevissthet om barns rettigheter i kommunene før neste budsjettrunde, sier Oudmayer.

Kommunenes statistikk er dynamisk. Små justeringer kan derfor ha oppstått i løpet av perioden vi har jobbet med analysen (juni – august 2022). UNICEF Norge hentet ut siste tabell for statistikk 7.7 2022.

Topp 10 

1. plass: Tokke, Vestfold og Telemark
2. plass: Namsskogan, Trøndelag
3. plass: Stor-Elvdal, Innlandet
4. plass: Lyngen, Troms og Finnmark
5. plass: Høylandet, Trøndelag
6. plass: Sørfold, Nordland
7. plass: Nore og Uvdal, Viken
8. plass: Bykle, Agder
9. plass: Heim, Trøndelag
10. plass: Åseral, Agder

Søk opp din kommune her

Bunn 10

255. plass: Klepp, Rogaland
254. plass: Bærum, Viken
253. plass: Nittedal, Viken
252. plass: Halden, Viken
251. plass: Bjørnafjorden, Vestland
250. plass: Lørenskog, Viken
249. plass: Vestby, Viken
248. plass: Lillestrøm, Viken
247. plass: Ullensaker, Viken
246. plass: Nannestad, Viken

Søk opp din kommune her

Kommunene rangeres etter en poengscore fra 1 til 5, der 5 er høyest og 1 er lavest.

Kommuner med lav score leverer ikke nødvendigvis uforsvarlige tjenester til barn og unge, men tjenestene har et lavere nivå sammenlignet med andre kommuner ifølge kommunenes egne innmeldinger i KOSTRA (SSB).

Vedlagt Kommuneanalysen 2022.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kommuneanalysen 2022 viser store sprik i hvordan kommunene prioriterer tjenester for barn og unge i sine budsjett. (Foto: IStock)
Kommuneanalysen 2022 viser store sprik i hvordan kommunene prioriterer tjenester for barn og unge i sine budsjett. (Foto: IStock)
Last ned bilde
Direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer. (Foto: Carl J. Asquini)
Direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer. (Foto: Carl J. Asquini)
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om UNICEF Norge

UNICEF Norge
UNICEF Norge
Sandakerveien 130
0484 Oslo

241 45 100https://www.unicef.no/

Følg pressemeldinger fra UNICEF Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UNICEF Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UNICEF Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom