Klimatilpassede uterom med ny Norsk Standard

Del

Norsk Standard for blågrønn faktor skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Målet er at naturbaserte løsninger velges oftere.

Vakkert og praktisk: Dette bekkeløpet på Ensjø i Oslo lå tidligere i rør. Åpne bekker tar unna mer regn og legger bedre til rette for fugler og insekter. Foto: Hanne G. Wells/ Standard Norge
Vakkert og praktisk: Dette bekkeløpet på Ensjø i Oslo lå tidligere i rør. Åpne bekker tar unna mer regn og legger bedre til rette for fugler og insekter. Foto: Hanne G. Wells/ Standard Norge

I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt.

– Med standarden for blågrønn faktor vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. Målet er at naturbaserte løsninger velges oftere, sier prosjektleder i Standard Norge, Hanne G. Wells.

Norsk Standard for blågrønn faktor er utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen.

Verktøy for planlegging

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger.

– Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima, sier Wells.

Lik praksis

I dag foreligger flere versjoner av blågrønn faktor. Bakgrunnen for arbeidet i standardiseringskomiteen var ønsket om å sikre enhetlig bruk av virkemiddelet. Komiteen, som har bestått av anleggsgartnere, landskapsarkitekter, produsenter, ingeniører, arkitekter og representanter fra forskning og undervisning, har utarbeidet standarden tilpasset norsk klima og forhold. 

Les mer om Norsk Standard for blågrønn faktor

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vakkert og praktisk: Dette bekkeløpet på Ensjø i Oslo lå tidligere i rør. Åpne bekker tar unna mer regn og legger bedre til rette for fugler og insekter. Foto: Hanne G. Wells/ Standard Norge
Vakkert og praktisk: Dette bekkeløpet på Ensjø i Oslo lå tidligere i rør. Åpne bekker tar unna mer regn og legger bedre til rette for fugler og insekter. Foto: Hanne G. Wells/ Standard Norge
Last ned bilde
Regnbed: Et regnbed kan se veldig tørt ut og være beplantet med stauder og gress, men er spesielt designet for å håndtere overvann. Dette bildet er tatt i Ensjøveien i Oslo. Foto: Hanne G. Wells/ Standard Norge
Regnbed: Et regnbed kan se veldig tørt ut og være beplantet med stauder og gress, men er spesielt designet for å håndtere overvann. Dette bildet er tatt i Ensjøveien i Oslo. Foto: Hanne G. Wells/ Standard Norge
Last ned bilde
Hanne G. Wells, prosjektleder i Standard Norge.
Hanne G. Wells, prosjektleder i Standard Norge.
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser2.10.2020 10:55:21 CESTPressemelding

Sentrale aktører i sjømatnæringen har kommet fram til at logistikk- og driftskostnader i dag utgjør opptil 15 % av salgsverdien for sjømat. Bruk av standardiserte merkings- og sporbarhetsordninger kan redusere driftskostnadene og tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og samtidig møte økende krav fra kunder og forbrukere, inkludert krav til bærekraft.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom