Miljødirektoratet

Klimatilpasning: 19 prosjekter får støtte

Del

Miljødirektoratet deler ut 6,4 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil øke kunnskapen om klimatilpasning.

Flom langs Akerselva i Oslo: Det forventes flere og større regnflommer framover mot slutten av århundret. Foto: Marianne Gjørv, Miljødirektoratet.
Flom langs Akerselva i Oslo: Det forventes flere og større regnflommer framover mot slutten av århundret. Foto: Marianne Gjørv, Miljødirektoratet.

- Klimaendringer kommer sterkere framover og treffer mange ulike områder. Bredden i søknadene fra kommunene speiler bredden i kommende utfordringer. Det er mye å vinne på å være tidlig nok ute i arbeidet med klimatilpasning, og flere av prosjektene vil bidra til viktig læring og erfaringsdeling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I år har Miljødirektoratet mottatt 46 søknader for til sammen 20,2 millioner kroner. 

Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer. 

Det er åttende år på rad Miljødirektoratet deler ut slike tilskudd.

Se fullstendig liste over søknader som har fått støtte

Klimatilpasning i åtte fylker 

Kommuner fra åtte fylker har søkt om støtte til økt kunnskap om klimatilpasning. Årets tilskuddsmidler fordeles mellom små og store kommuner i hele landet.

Noen kommuner samarbeider på tvers av landet fordi de har de samme utfordringene. Andre velger å samarbeide om prosjektene da de ligger inntil hverandre geografisk.

Klimatilpasning i kulturmiljø og forvaltning av natur

Det er stor tematisk bredde i søknadene som får støtte. Klimatilpasning i kulturmiljø i Møre og Romsdal, veiledning for flomveier i Oslo og klimatilpasning i forvaltningen av truet natur på Røst er eksempler på søknader med nye problemstillinger.

Flere av de innvilgede søknadene handler om nettverksbygging og regionale samarbeid, blant annet i Innlandet.

Miljødirektoratet gir også støtte til flere søknader som omhandler overvann. For eksempel skal Bodø og Moss se på bruk av blågrønn faktor, mens Harstad skal se på mulige overvannsveier ved økt avrenning på frossen mark.

Faktaboks: Kommuner og prosjekter som har fått støtte 

Innlandet

 • Gjøvik kommune – Klimavennlig og SMART landbruk
 • Innlandet fylkeskommune – Nettverk for klimatilpasning i Innlandet fylke

Møre og Romsdal

 • Møre og Romsdal fylkeskommune – ROS og klimatilpasning i tre utvalgte kulturmiljø

Nordland

 • Bodø kommune – Blågrønn faktor
 • Bodø kommune – Overvannsmodell i 3D
 • Lofotrådet – Interkommunalt kompetanseløft om klimatilpasning
 • Røst kommune – En økologisk tilnærming til klimatilpasning Røst

Oslo

 • Oslo kommune – Designveileder for flomveier i vei og gate
 • Oslo kommune – Kartlegging og utforming av bestemmelser om trær
 • Oslo kommune – Kartleggingsveileder for klimatilpasning

Troms og Finnmark

 • Harstad kommune – Overvannsveier og økt avrenning på frossen mark

Trøndelag 

 • Trondheim kommune – Test av indikatorer for klimatilpasning
 • Åfjord kommune – Kompetanseheving ifbm. Bærekraftig reisemål

Vestfold og Telemark

 • Tønsberg kommune – Kartlegging av klimatilpasningsegenskaper

Viken

 • Bærum kommune – Kartlegging av trærs betydning for klimatilpasning, karbonbinding, økosystemtjenester og biologisk mangfold
 • Drammen kommune – Klimasårbarhetsanalyse for Drammen kommune
 • Drammen kommune – Småskala overvannshåndtering i tettbygd strøk
 • Moss kommune – Regionalt nettverk for klimatilpasning
 • Moss kommune – Implementering av blågrønn faktor i Moss kommune

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Flom langs Akerselva i Oslo: Det forventes flere og større regnflommer framover mot slutten av århundret. Foto: Marianne Gjørv, Miljødirektoratet.
Flom langs Akerselva i Oslo: Det forventes flere og større regnflommer framover mot slutten av århundret. Foto: Marianne Gjørv, Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom