SINTEF

Klimarapport: Det går ikke fort nok

Del

Trondheim 5. april, I FNs klimapanel (IPCC) sin nye rapport konkluderer de med at omstillingen til fornybar energi ikke går raskt nok. SINTEF forsker Atle Harby har vært med på å evaluere og gi innspill til rapporten, og sier det er en risiko at vi er for bundet til eksisterende infrastruktur.

Atle Harby (Foto: PKFoto)
Atle Harby (Foto: PKFoto)

Rapporten foreslår en rekke tiltak og løsninger som kan settes i verk umiddelbart: Stoppe bygging av nye kullkraftverk og legge ned eksisterende, begrense bygging av gasskraftverk, installere varmepumper i hus og kontorer, erstatte bensin- og dieselbiler med elektriske kjøretøy, sier Atle Harby 

Tidligere rapporter fra IPCC har tatt for seg klimaendringene og hvilke konsekvenser det har. Den nye rapporten som ble publisert 4. april handler om tiltak og løsninger for å bremse klimaendringene. Seniorforsker Atle Harby fra SINTEF har vært såkalt reviewer av klimarapporten, det vil si at han har gitt innspill til den delen av apporten som handler om energisystemer. 

De umiddelbare tiltakene må skje samtidig som at vi videreutvikler løsninger vi kan ta i bruk på lengre sikt. De langsiktige løsningene er for eksempel karbonfangst og -lagring og produksjon av hydrogen og syntetisk drivstoff fra fornybare kilder, sier Harby 

Endring tar tid, men det er lyspunkter 

Atle Harby har i over 20 år forsket på miljøvirkninger av vannkraft, og ledet flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjektervannkraft som tar hensyn til natur og mennesker, såkalt miljødesign. Han har tidligere også bidratt til rapporter fra IPCC og det internasjonale energibyrået (IEA). 

Denne rapporten peker i samme retning som det internasjonale energibyrået (IEA) også påpeker, det går ikke fort nok med omstilling til fornybar energi og vi fortsetter å øke både energiforbruket og utslippene. 

Men rapporten har også håpefulle budskap. Den viser at kostnadene for løsninger som gir utslippsfri energi reduseres drastisk, noe somøker sannsynligheten for at de blir tatt i bruk.  

Hva skal vi gjøre med dagens infrastruktur? 

Å endre energisystemene krever både tid og store investeringer. Den infrastrukturen vi har i dag har lang levetid og det er en fare for at vi blir låst til dagens systemer for lenge. Det øker faren for at fossile energikilder snart blir "stranded assets", det vil si at de blir stående ubrukt og samtidig får dette store ringvirkninger for industrien innen olje- og gassnæring.  

Aldri før har vi sett en større mobilisering mot bærekraftige energisystemer i Europa, det handler om å tromme sammen alle ressurser for en raskere transisjon for uavhengighet av russiske fossile energikilder, sier Nils Røkke, bærekraftsdirektør i SINTEF. 

Røkke mener dette gir håp om at vi kan nærme oss den takten vi må ha i det grønne skiftet.

Norge har en viktig rolle i å planlegge for en fremtid hvor eksisterende infrastruktur kan bli utnyttet best mulig blant annet ved avkarbonisering av energi. 

Norge er leverandør av løsninger  

Rapporten peker på at det mange steder er billigere å bygge vind- og solkraft enn fossile kraftverk eller atomkraft. På lik linje med IEA, konkluderer IPCC med at vannkraft er en vesentlig kilde til fornybar kraft, og den vil være viktig for integrering av mer variable energikilder.  

— Vannkraftprosjekter kan gi utfordringer for både miljø og mennesker, derfor er vår kunnskap om miljødesign av vannkraft viktig for å overføre beste praksis og sikre bærekraftig utvikling, sier Harby. 

Rapporten viser tydelig at akselerasjonen av bærekraftige løsninger må forseres betydelig. Innen noen av løsningen har Norge spesielle fortinn. Foruten vannkraft så har vi store muligheter innen CO₂-lagring og infrastruktur, havvind, hydrogen og elektrifisering, avkarbonisering og effektivisering i industrien 

— Maritim sektor vil bli viktig og bærekraftige energisystemer hvor offshore nettutbygging, energilagring og batteriverdikjeden er svært interessant. Sist, men ikke minst, er det viktig å komme i gang med løsninger som fjerner drivhusgasser fra atmosfæren og havene, sier Røkke.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Atle Harby (Foto: PKFoto)
Atle Harby (Foto: PKFoto)
Last ned bilde
Nils Røkke på klimamøtet i Glasgow (Foto: SINTEF)
Nils Røkke på klimamøtet i Glasgow (Foto: SINTEF)
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom