Medietilsynet

Klassekampen kan få størst økning i produksjonstilskuddet i år

Del

Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i 2018 enn i fjor, og er dermed den avisen som ser ut til å få størst økning i antall kroner. Det viser prognosen Medietilsynet har utarbeidet etter å ha mottatt årets søknader. Totalt skal 313 millioner kroner i produksjonstilskudd fordeles på rundt 160 aviser i 2018.

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

Prognosen er en foreløpig beregning Medietilsynet har gjort av hvor mye den enkelte avis får i produksjonstilskudd i år. Prognosen er blant annet beregnet ut fra opplysningene fra innsendte søknader om produksjonstilskudd, fastsatt opplag og antall utgivelser for 2017.

Kan bli endringer

– Vi ønsker å bidra til å gi avisene som mottar produksjonstilskudd mest mulig forutsigbarhet, og utarbeider derfor en prognose for årets tildeling nå før sommeren. Endelig tildeling blir først avklart til høsten, og vi understreker at det kan bli endringer fra den prognosen vi nå går ut med, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

En rekke forhold kan gjøre at endelig tildeling avviker fra prognosen. Slike forhold kan blant annet være at nye aviser tas inn i tilskuddsordningen, at det er oppgitt feil opplysninger i søknaden, at aviser legges ned eller skal fases ut av ordningen. Satsene for fordeling av tilskudd kan også endres av Kulturdepartementet.

I forbindelse med prognosearbeidet har Medietilsynet dessuten oppdaget en feil knyttet til fjorårets tildeling, som kan påvirke årets fordeling. På grunn av en feil i beregning av søndagsopplaget til Bergensavisen, fikk BA utbetalt cirka 2,6 millioner kroner for mye i produksjonstilskudd for 2017. 13 nummer to-aviser fikk dermed mindre tilskudd enn de skulle hatt i fjor.

– Feilen er Medietilsynets ansvar, og vi beklager at dette har skjedd. Vi har nå iverksatt en prosess for å rette feilen, og har sendt ut varsel om vedtak om endring av fjorårets vedtak for alle aviser som er berørt, sier Velsand. De berørte avisene får mulighet til å uttale seg om saken før Medietilsynet fatter vedtak, og endringene som følge av feilen er dermed ikke hensyntatt i de prognosene som nå sendes ut til avisene.

Cirka 160 aviser får tilskudd

Av de 313 millioner tilskuddskronene som fordeles på omkring 160 aviser, går nesten 212 millioner kroner til de ti største tilskuddsmottakerne (se tabell under). Medietilsynet har i prognosen lagt til grunn at søkere som oppfylte kriteriene for å få tilskudd i 2017, også oppfyller kriteriene i 2018.

Totalt kan de ti største tilskuddsmottakerne få nesten fem millioner kroner mer i støtte enn i fjor på grunn av opplagsvekst i 2017. Lokalavisene ligger an til å få samme tilskudd som i fjor så fremt ikke endringer i opplag eller antall utgivelser gjør at de etter forskriften får endret tilskuddet.

De ti største tilskuddsmottakerne

 

Se prognoseoversikten for alle aviser her

Ingen prognose for nye aviser

Det utarbeides ikke prognose for aviser som søker om å komme inn i tilskuddsordningen i 2018.
– Det lar seg ikke gjøre, siden søknadsbehandlingen fortsatt pågår og det ikke er klart om de nye avisene fyller vilkårene, sier Velsand.
Nye aviser som søker om å komme inn i ordningen for produksjonstilskudd i 2018 er Bladet Vesterålen, Vestlandsnytt, Setesdølen og nettavisene Minerva og Vol.no. Hvilke aviser som kvalifiserer til å komme inn i ordningen er klart i slutten av juni.

Endelig tildeling klar i oktober

Medietilsynet presiserer at de enkelte søknadene ikke er behandlet, og endelig tilskudd blir vedtatt og gjort kjent først etter at Kulturdepartementet har fastsatt satser for fordeling av produksjonstilskudd. Vanligvis betaler Medietilsynet ut endelig oppgjør og sender ut tilsagnsbrev i midten av oktober.

Fakta om produksjonstilskudd

  • Produksjonstilskuddet skal sørge for et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedium over hele landet
  • Tilskuddsordningen er rettet mot økonomisk vanskeligstilte medium og medium med små opplag
  • Ordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte22.3.2021 11:31:06 CET | Pressemelding

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Noregs første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: Medietilsynet er positiv til at det digitale livet til barna blir anerkjent i kulturmelding19.3.2021 16:34:21 CET | Pressemelding

I den ferske kulturmeldinga slår regjeringa fast at barn har rett til informasjon, til å bli høyrde og kunne ytre seg, til å leike og utfalde seg gjennom kunst og kultur, til å ha eit privatliv og til å vere beskytta. – Medietilsynet skal bidra til gjennom å utarbeide ein strategi for ein trygg digital oppvekst og iverksette tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståing tilpassa den digitale mediekvardagen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner: Nesten halvparten av årets innovasjonsstøtte går til små, lokale medium18.3.2021 10:26:08 CET | Pressemelding

Små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium får vel 40 prosent av potten når Medietilsynet har fordelt årets innovasjonsstøtte på 21 millionar kroner. – Støtta skal særleg fremme redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, og det har vi tatt omsyn til i tildelinga, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom