Samferdselsdepartementet

Klart for utbetring av Lærdalstunnelen

Del

Lærdalstunnelen må utbetrast for å vere innanfor krava til EUs tunnelsikkerheitsdirektiv. Oppgradering av ventilasjonsanlegget, nytt lysanlegg, naudstasjonar og eit overvakingssystem er blant tiltaka som må gjennomførast. Kostnadsramma er på 2,3 milliardar kroner.

- Statens vegvesen skal drøfte detaljane i stenginga med dei lokale kommunane, lokalt næringsliv og transportnæringa. På den måten sørger vi for dei beste løysingane for arbeidet og trafikantane i åra som kjem, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD
- Statens vegvesen skal drøfte detaljane i stenginga med dei lokale kommunane, lokalt næringsliv og transportnæringa. På den måten sørger vi for dei beste løysingane for arbeidet og trafikantane i åra som kjem, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD

- Det er trygt å køyre i norske tunnelar, og det skal det fortsette å vere i lang tid framover. Vi har dei siste åra trappa opp innsatsen for å komme innanfor krava til EUs tunnelsikkerheitsdirektiv. Utbetringane i Lærdalstunnelen er naudsynte og vil betre tryggleiken ved hendingar og ulykker, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Arbeida skal starte i løpet av 2022, og etter planen vere ferdig i 2027. Tunnelen vil bli stengt mellom kl. 22.00-06.00 i denne perioden.

- Vi må gjere desse utbetringane. Samtidig må det ha minst mogleg innverknad på alle dei som nyttar tunnelen. Derfor skal Statens vegvesen drøfte detaljane i stenginga med dei lokale kommunane, lokalt næringsliv og transportnæringa. På den måten sørger vi for dei beste løysingane for arbeidet og trafikantane i åra som kjem, seier Hareide.

For meir informasjon, sjå:

Nøkkelord

Bilder

- Statens vegvesen skal drøfte detaljane i stenginga med dei lokale kommunane, lokalt næringsliv og transportnæringa. På den måten sørger vi for dei beste løysingane for arbeidet og trafikantane i åra som kjem, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD
- Statens vegvesen skal drøfte detaljane i stenginga med dei lokale kommunane, lokalt næringsliv og transportnæringa. På den måten sørger vi for dei beste løysingane for arbeidet og trafikantane i åra som kjem, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord23.6.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. – Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner23.6.2021 11:45:00 CEST | Pressemelding

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom