Riksrevisjonen

Klare svakheter i politiets evne til å avdekke og oppklare kriminalitet på nett

Del

Nettovergrep mot barn og unge, datainnbrudd og nettbedragerier øker. En stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse. Foto: Stein Bjørge/NTB
Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse. Foto: Stein Bjørge/NTB

– Kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data. Det har dessverre ikke politiet, sier Riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet/IKT-kriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige:

Les og last ned undersøkelsen her

 • Politiet mangler kompetanse og kapasitet på etterforsking av datakriminalitet.
 • Støttesystemene fungerer for dårlig.
 • Det er lite samordning mellom politidistriktene.
 • Internasjonalt samarbeid på området er utfordrende.
 • Politiet mangler oversikt over omfanget av denne typen kriminalitet.
 • Etterforskning og oppklaring av datainnbrudd prioriteres ikke.
 • Tips og etterretning om seksuelle overgrep på nett øker og utfordrer politiets etterforskningskapasitet.
 • Politiet klarer ikke møte utviklingen innenfor økonomisk datakriminalitet.
 • Datakriminalitet har i liten grad vært prioritert av Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Klarer ikke håndtere tipsmengden 

Riksadvokaten har over flere år pekt på at seksuelle overgrep mot barn og unge på nett er et økende samfunnsproblem. Dette har derfor vært et prioritert felt.

Undersøkelsen viser at politiet avdekker flere ofre og saker, men at de er langt unna å forfølge den økende mengden tips som kommer inn.

De ulike politidistriktene og Kripos samarbeider også i liten grad om å utnytte og dele kunnskap fra etterforskning av datakriminalitet.

– Det burde de gjort. Seksualforbrytere på nett tar ingen hensyn til grenser, og mange av dem går nok under radaren fordi saker kan virke små og ubetydelige i et enkelt område, mens de i virkeligheten har et stort omfang nasjonalt eller internasjonalt. Her er den nasjonale styringen og samordningen for svak, sier Foss.

I tillegg viser undersøkelsen at det er utfordrende å rekruttere og beholde etterforskere med kompetanse på etterforskning av seksuelle overgrep på nett.

Nedprioriterer kriminalitet på nett

Politiet har vært budsjettvinnere med en økning på om lag 10 mrd. kroner siden 2010. Siden 2012 har antall årsverk økt med 24 prosent, eller 3392 årsverk.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at budsjettøkningene i liten grad er brukt til å styrke kampen mot datakriminalitet. Ressursene har gått til andre prioriterte oppgaver, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det er et paradoks når vi ser at den tradisjonelle hverdagskriminaliteten går ned, mens kriminalitet på nettvokser. Vi mener at politiets manglende evne til å avdekke forbrytelser på nett er alvorlig, spesielt når vi vet hvor store konsekvensene kan være, særlig for barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep på nett, sier Foss.

Andre behov går utover etterforskningen av datakrim

En utfordring for prioriteringen av datakriminalitet i politiet, er at dataetterforskere skal sikre elektroniske spor i et vidt spekter av saker, samtidig som de skal bistå i etterforskning av datakriminalitet.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at kapasiteten innenfor digitalt politiarbeid og etterforskning av datakriminalitet i hovedsak brukes til å sikre elektroniske spor i de alvorligste straffesakene, som drap, grov vold, grove narkotikasaker og alvorlige sedelighetssaker.

Dette fører til at datakriminalitet på andre områder nedprioriteres.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse. Foto: Stein Bjørge/NTB
Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse. Foto: Stein Bjørge/NTB
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonens årlige rapportering til Stortinget om forvaltningen av statens interesser i selskaper: Sensitive helseopplysninger er ikke godt nok beskyttet. Equinors utenlandsinvesteringer: Olje- og energidepartementet burde hatt bedre oversikt15.12.2020 11:00:00 CETPressemelding

Det er vesentlige svakheter i helseforetakenes grunnleggende sikkerhetstiltak. Det viser en av undersøkelsene i Riksrevisjonens kontroll. En IKT-angriper kan gjøre betydelig skade ved å stjele, manipulere eller slette helsedata. Et dataangrep kan true pasientsikkerheten og få store konsekvenser for pasientbehandlingen.

Påminnelse om digital pressekonferanse: Hvordan forvalter departementene statens eierinteresser i selskaper?15.12.2020 08:00:34 CETPresseinvitasjon

I dag offentliggjør Riksrevisjonen resultatet av den årlige kontrollen med forvaltningen av statens eierinteresser i selskaper. Seks enkeltundersøkelser legges frem samtidig. Vi har blant annet kontrollert helseforetakenes forebygging av IKT-angrep og Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer. Velkommen til digital pressekonferanse kl. 12.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom