UFF Norge

Klær eller ikke klær? - Den glemte miljøbomben!

Del

Debatten om miljøutslipp og forsøpling i forbindelse med brukte og ubrukte klær ser endelig ut til å bli tatt på alvor. FN rapporten om tema offentliggjort i Aftenposten 01.06. og debatt i Dagsnytt Atten 16. mai om «klær med plast» er bare to eksempler fra den siste tiden.

Vi i UFF ønsker oss en bred debatt, ikke bare om brukte klær og plast i havet da klær med plast bare er toppen av isfjellet. Hvorfor har vi ikke en debatt om hva vi skal gjøre med ALLE klærne?

UFF er enig i at plastforsøpling må stoppes, og at dette er en viktig debatt. Etter UFFs mening blir det imidlertid feil å koble denne diskusjonen opp mot handelen med brukte tekstiler og et eventuelt forbud mot dette.

Vi etterlyser en miljøpolitikk for klær og tekstiler som først og fremst bygger på hvordan disse produseres og forbrukes, og dernest på hvordan de behandles når nordmenn ikke lenger ønsker å bruke dem.

16 % av materialene i all bekledning er i dag polyester, nylon og akryl som avgir mikroplast. Mikroplast fra tekstiler utgjør i følge Miljødirektoratet mellom 2,5 og 4 % av all mikroplast som ender i havet - til sammenlikning utgjør slitasje fra bildekk hele 57 % av mengden mikroplast i havet.

UFF mener det er meget fornuftig å forlenge levetiden på tøy som allerede er produsert og støtter Forbrukerrådets utspill om at alle klær i norske butikker skal merkes etter hvor miljøfarlige de er. Da kan forbrukeren selv kan velge disse bort ved innkjøp og plaggene vil enklere kunne sorteres ut til energigjenvinning ved sluttbruk enten av forbrukeren selv eller ved et godkjent sorteringsanlegg for tekstiler under «forurenser betaler»-prinsippet.

EU besluttet i mai 2018 at alle land i EU skal etablere separat innsamling av tekstiler innen 01.01.25 - dette er direktiver også Norge må følge. Per i dag samles 29 % av alle tekstiler i Norge inn – tradisjonelt har fokuset vært på ombruk. På verdensbasis blir bare under 1 % av alt materiale som brukes i klær resirkulert tilbake til klær. Hovedproblemet er for lav kapasitet i markedet for resirkulerte materialer. Hva vil skje med markedet når ytterligere 2,2 millioner tonn EU-tekstiler skal ut på markedet uten at det er utviklet gode resirkuleringsløsninger?

Det blir brukt enorme ressurser på å produsere tøyet vårt. Fremover vil bomullsproduksjonen falle dramatisk på grunn av klimaendringene. Per i dag eksisterer det ingen reelle alternativer til de syntetiske materialene i tøyet vårt. Det vil ikke være mulig i fremtiden å skaffe nok tøy til verdens befolkning dersom vi ikke øker levertiden på tøyet vårt gjennom bedre kvalitet og gode ombruksløsninger og samtidig tar vare på materialressursene i tøy som allerede er produsert. Det må utvikles teknologi slik at det kan produseres tekstilfibre av ønsket kvalitet av tekstiler som ikke kan brukes lengre – her må nok myndighetene bruke både pisken og gulroten for å oppnå ønsket resultat.

Forbruket av tekstiler har økt med over 40 % i løpet av 16 års perioden fra 1996 til 2012. Prisene på tøy sank med 36 % i samme periode. Vi ser at enkelte kjeder lanserer nye kolleksjoner annen hver uke og at vi i gjennomsnitt bruker ett plagg kun 8 ganger. Dette overforbruket skaper enorme miljøproblemer, og kan ikke fortsette før løsningene for å utnytte materialressursene er på plass.

UFF driver i dag en meget effektiv og miljøvennlig innsamling og sortering av tekstiler til ombruk, og har etablert gode kontrollrutiner for hva som skjer med tekstilene. Det eksporteres f.eks. ikke tekstilavfall til Afrika slik noen mener å tro, men fullt brukbart tøy som i høy grad erstatter billig nytt tøy av lav kvalitet fra Asia. Over 90 % av alle tekstiler samlet inn i Norge behandles ved anlegg innenfor EU og avfall generert ved anleggene følger EUs lovgiving for avfallsbehandling. Vi sitter med kunnskap, erfaring og systemer som er en del av løsningen snarere enn problemet.

UFF har ved flere anledninger i den senere tiden etterlyst miljøvernministerens engasjement på dette viktige området. Når myndighetene sier at vi må samle inn og sorter mer, så trenger vi også myndigheter som bidrar til utviklingen av markedet som skal avta de resirkulerte produktene. Et samspill mellom myndigheter, produsenter og tekstilinnsamlingsorganisasjonene er helt nødvendig, og det haster.

UFF tar utfordringen – gjør du Elvestuen?!

Av
Rosa M. Fried
Informasjonsansvarlig
UFF Norge
Telefon: 906 65 986
Epost: rosa.fried@uffnorge.org

Bilder

Informasjonsansvarlig i UFF Norge, Rosa M. Fried.
Informasjonsansvarlig i UFF Norge, Rosa M. Fried.
Last ned bilde

Om UFF Norge

UFF Norge
UFF Norge
Lindebergvegen 3 c
2016 Frogner

63 92 89 80http://www.uffnorge.org

Følg saker fra UFF Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UFF Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UFF Norge