Kilden kjønnsforskning.no

Kjønn havner i blindsonen når kommuner skal omorganisere

Del
Distriktspolitikken er forankret i et ideal om en likestillingspolitikk som er innlemmet på alle plan. – Likevel er de kjønnede effektene av en endret distriktspolitikk et taust felt, sier professor emerita Halldis Valestrand.
En av årsakene til at kjønnsperspektivet mangler er en nyliberalisering av distriktspolitikken. Det vil si at markedet bestemmer og at det er de næringene som kan gi størst økonomisk profitt som er viktigst, mener Halldis Valestrand.  Illustrasjonsfoto: iStockphoto. (Bildet kan kun brukes med særlig tillatelse).
En av årsakene til at kjønnsperspektivet mangler er en nyliberalisering av distriktspolitikken. Det vil si at markedet bestemmer og at det er de næringene som kan gi størst økonomisk profitt som er viktigst, mener Halldis Valestrand. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. (Bildet kan kun brukes med særlig tillatelse).

Skrevet av: Ellen Emilie Hneriksen/Kilden kjønnsforskning.no

– Kjønnsperspektivet forsvinner på flere områder innen distriktspolitikken, sier Halldis Valestrand, professor emerita ved Universitetet i Tromsø. 

Valestrand har skrevet artikkelen «Når kjønn ‘forsvinner’ i regionale omstillingsprogram» som ble publisert i fjorårets siste utgave av Tidsskrift for kjønnsforskning. Artikkelen kartlegger og analyserer omstillingsprosessen i en distriktskommune som har mistet sin største industribedrift fordi den gikk konkurs.

– De kjønnede aspektene av distriktspolitikken har fått lite oppmerksomhet og det er forsket spesielt lite på kjønn og regional omstilling, forklarer Valestrand.

Tidligere satsing på kvinner i distriktspolitikken var i hovedsak såkalte «særtiltak» for inkludering. Det vil si at politikken som helhet ikke hadde et kjønnsperspektiv, men at man la til enkelte kvinnehensyn i etterkant. I dagens distriktspolitikk, og norsk politikk generelt, har likestilling og satsing på kvinner blitt til «integreringstiltak»: kjønnsperspektivet er noe virksomheten skal innlemme på alle områder og i alle ledd. 

– Da et lokalsamfunn jeg allerede hadde kjennskap til skulle planlegge for omstilling ble jeg nysgjerrig på hvilken rolle kjønn hadde oppi dette. Jeg lurte på om samfunnet kom til å ha et kjønnsbalansert arbeidsmarked i fremtiden. Om hvorvidt man ønsket en omstilling som ville gi like muligheter for begge kjønn. Og om hvordan kjønn ble inkludert i planarbeidet, utdyper Valestrand

– Det som overrasket meg mest var avstanden mellom idealet om balansert utvikling og likestilling, og de faktiske resultatene. Et sted på veien forsvinner kjønnsperspektivet og jeg ville finne ut hvor og hvordan dette skjer. 

Les hele artikkelen i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Kontakter

Halldis Valestrand er professor emerita ved UiT. Kontaktinfo er:
e-post: va000@post.uit.no
mobil: +47 77 64 43 08

Bilder

En av årsakene til at kjønnsperspektivet mangler er en nyliberalisering av distriktspolitikken. Det vil si at markedet bestemmer og at det er de næringene som kan gi størst økonomisk profitt som er viktigst, mener Halldis Valestrand.  Illustrasjonsfoto: iStockphoto. (Bildet kan kun brukes med særlig tillatelse).
En av årsakene til at kjønnsperspektivet mangler er en nyliberalisering av distriktspolitikken. Det vil si at markedet bestemmer og at det er de næringene som kan gi størst økonomisk profitt som er viktigst, mener Halldis Valestrand. Illustrasjonsfoto: iStockphoto. (Bildet kan kun brukes med særlig tillatelse).
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom