Norges idrettsforbund

Kjøll: - Pararapport med klare anbefalinger for økt rekruttering

Del

En fersk rapport fra Oslo Economics viser hvilke tiltak som må på plass for å styrke paraidrettssatsingen. Et riktig tilrettelagt tilbud, målrettet informasjon og større innats for å overbevise potensielle utøvere, mer bruk av lokale krefter og flere kompetente trenere er, er noen av de viktigste tiltakene som løftes frem i rapporten.

Ny rapport viser at flere målrettede tiltak vil klare å øke rekrutteringen til paraidretten. Bilde NIF / Oslo Economics
Ny rapport viser at flere målrettede tiltak vil klare å øke rekrutteringen til paraidretten. Bilde NIF / Oslo Economics

- Vi er godt fornøyd med endelig å få denne rapporten overlevert. Den gir oss mange svar, og viser tydelig hvilke prioriteringer Idrettsforbundet, sammen med særforbund, idrettskretser og idrettslag, skal gjøre i tiden fremover, sier idrettspresident Berit Kjøll, og fortsetter:

- Kompleksiteten i behov gjør det vanskelig å identifisere ett enkelt tiltak som helt sikkert vil løfte målgruppens deltakelse i organisert idrett. Det er derfor summen av flere mindre tiltak, på alle nivåer innenfor idretten, som har størst sannsynlighet for å lede til en økt rekruttering av målgruppen.

Ingen fasit på hva et godt tilbud er
Rapporten peker på at et riktig tilrettelagt tilbud er viktig, men at det ikke pr nå finnes én fasit på hva som er et godt tilbud for målgruppen.

- I målgruppen finnes mennesker med svært ulike funksjonsnedsettelser, og det er ikke nødvendigvis slik at det som er et godt tilbud for en utviklingshemmet også er et godt tilbud for en synshemmet eller en bevegelseshemmet, sier Kjøll.

Et annet meget viktig funn er at bedre informasjon mot målgruppen om hvilke tilbud som er tilgjengelig ikke alltid er nok.

- For potensielle parautøvere kan mangel på informasjon være det som avgjørende om de ønsker å drive med idrett. Men det kreves ikke bare god informasjon. Det må legges ned en betydelig større innsats for å motivere dem til å delta i idretten, sier idrettspresidenten.

Lokale krefter viktigst
Kjøll påpeker at bruk av lokale krefter, forbilder og ambassadører vil være avgjørende om de lykkes eller ei.
- For mange skyldes en manglende deltakelse at det praktiske rundt trening og konkurranse ikke er på plass. Tilgang på aktivitetshjelpemidler, ledsagere eller transporttjenester blir dessverre en barriere for deltakelse. Og vi kan ikke stikke under stol at mange funksjonshemmede ikke har lyst til å drive på med idrett. I disse tilfellene er det viktig med lokale ambassadører og forbilder som kan fortelle dem hvor gøy det er og ikke minst gi dem den nødvendige tryggheten som trengs for å vise at idretten er en arena hvor de kan få et sosialt fellesskap og oppleve mestring, sier Kjøll.

Kompetente trenere
Et annet viktig funn er at et sosialt miljø - med kompetente trenere - vil øke sannsynligheten for varig deltakelse.
- Rapporten peker på at tilbud må utvikles i tråd med parautøvernes nivå og ambisjoner. I dette tilfellet spiller trenerne en nøkkelrolle hvor de med sin kompetanse bidrar til å skape et miljø hvor utøverne trives, opplever utvikling og mestring.

Styrking av tiltak
- Det vi nå må gjøre er å komme i gang med de konkrete tiltakene rapporten peker på. Derfor vil det være naturlig å foreslå bedre informasjon fra særforbund til klubber og vice versa, økt innsats for å løfte frem forbildeklubber, lokale og nasjonale forbilder, styrke samarbeidet med foreldre og andre aktører utenfor idretten, styrke utdanning av trenere og ikke minst sørge for bedre tilrettelagte anlegg. Alle disse tiltakene ligger innenfor idrettens ansvarsområde, sier idrettspresidenten.

Les rapporten

Bilder

Ny rapport viser at flere målrettede tiltak vil klare å øke rekrutteringen til paraidretten. Bilde NIF / Oslo Economics
Ny rapport viser at flere målrettede tiltak vil klare å øke rekrutteringen til paraidretten. Bilde NIF / Oslo Economics
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom