Medietilsynet

Kinofilm-distributørene skal sette aldersgrenser på filmene sine selv

Del

Stortinget har vedtatt at distributørene får ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilmer. Hittil har dette vært gjort av Medietilsynet. – Vi har tatt initiativ til denne endringen, og mener dette er en nødvendig modernisering av regelverket, sier direktør Mari Velsand.

Etter endringene i bildeprogramloven skal kinofilm-distributørene sette aldersgrensene selv, på samme måte som distributørene av tv-program gjør det i dag. Foto Medietilsynet
Etter endringene i bildeprogramloven skal kinofilm-distributørene sette aldersgrensene selv, på samme måte som distributørene av tv-program gjør det i dag. Foto Medietilsynet

Endringene i bildeprogramloven, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni, sikrer likebehandling av alle distributører av film og tv-program i Norge. Lovendringen betyr at den statlige forhåndskontrollen av kinofilm avvikles, og at distributørene får ansvar for å gi filmene aldersgrense før de vises på kino. Dermed blir det samme ordning for kinoprogram som det allerede er for tv-program, der aktører som TV 2 og NRK selv setter aldersgrenser.

For å sikre lik praksis, skal Medietilsynet fortsatt utarbeide retningslinjer og kontrollere at aldersgrenser blir satt i tråd med regelverket. – Medietilsynet kan overprøve aldersgrensene fastsatt av en distributør. En slik vurdering kan for eksempel gjøres etter tips fra publikum, sier Velsand.

Medietilsynet i gang med å lære opp distributørene

I løpet av høsten skal Medietilsynet oppdatere retningslinjene og gjennomføre opplæring av distributørene, slik at de er godt forberedt på den nye oppgaven.

– Første møte med kinofilmdistributørene om endringen blir på Filmfestivalen i Haugesund i august. Vi inviterer også alle kinofilmdistributørene på kurs i aldersgrensesetting. Alle kinoer får i løpet av høsten informasjon om endringene for å sikre at det nye regelverket er godt kjent for alle aktørene, og vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål, sier Velsand.

Norske aldersgrenser på film og tv-program

Bildeprogramloven skal verne mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder, og ett av virkemidlene er aldersgrenser på program og filmer. I tillegg skal loven sikre retten barn og unge har til informasjon og tilgang til medieinnhold. Medietilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i loven blir overholdt.

Når lovendringene trer i kraft blir klart etter at Stortinget har behandlet lovendringen for andre gang om få dager.

De norske aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Aldersgrensene skal settes etter retningslinjene fra Medietilsynet.

Les mer om aldersgrenser og vernetiltak på Medietilsynets nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Etter endringene i bildeprogramloven skal kinofilm-distributørene sette aldersgrensene selv, på samme måte som distributørene av tv-program gjør det i dag. Foto Medietilsynet
Etter endringene i bildeprogramloven skal kinofilm-distributørene sette aldersgrensene selv, på samme måte som distributørene av tv-program gjør det i dag. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom