Justervesenet

Kilogrammets framtid avgjøres i dag

Del

I dag, 16. november, samles delegater fra det internasjonale metrologiske miljøet i Versailles. Norske myndigheter er representert ved Justervesenet på Generalkonferansen for mål og vekt for å stemme over de foreslåtte endringene i det internasjonale målesystemet (SI).

SI-systemet står virkelig overfor en oppgradering. 4 av de 7 grunnenhetene, kilogram, ampere, kelvin og mol, får helt nye definisjoner. Det nye systemet er framtidsrettet, da det i seg selv ikke legger begrensninger i metodene for realiseringer. Og med stadig bedre teknologi betyr det at vi får bedre og mer nøyaktige måter å måle på, uten å måtte endre definisjonene.

Geir Samuelsen, direktør for Justervesenet, er på plass i Versailles:

–Den teknologiske utviklingen har nå kommet så langt at også kilogrammet kan knyttes mot en naturkonstant. Det betyr at vi nå får en stabil referanse, noe som vil gi oss gode muligheter for videre utvikling.

Den siste artefakt
For kilogrammets del betyr det at loddet i Paris dyttes ned fra tronen som selve definisjonen. Den nye definisjonen blir en fiksert numerisk verdi basert på Plancks konstant. Dermed blir alle de 7 hovedenhetene knyttet mot fundamentale konstanter.

Den 20. mai 2019, på verdens metrologidag, skal det nye SI-systemet tre i kraft dersom endringene går i gjennom.

Kontakter

Bilder

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg saker fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom