Kasakhstans Ambassade i Norge

Kazakhstan satser på fornybar energi og en grønnere økonomi

Del

Selv om de fleste forbinder Kasakhstan med olje og gassproduksjon har det i løpet av de senere år blitt stadig mer fokus på fornybar energi og en grønnere økonomi i landet. I løpet av 2019 begynte Kasakhstan for alvor utbyggingen av fornybare energianlegg, samtidig som det stadig iverksettes stimuleringstiltak for å utvikle en grønnere økonomi.

Kazakhstan’s largest solar power plant in Karagandy region. Photo credit: Kazpravda.kz
Kazakhstan’s largest solar power plant in Karagandy region. Photo credit: Kazpravda.kz

I 2014 etablerte presidenten i samarbeid med regjeringen Rådet for overgang til grønn økonomi. Rådet har åtte arbeidsgrupper som arbeider med spørsmål knyttet til framtidig forvaltning av vannressurser, utvikling av elektrisk kraftindustri, utnyttelse av fornybare energikilder, avfallshåndtering, reduksjon av luftforurensning og tiltak som skal øke befolkningens forståelse for tiltak som betyr endring av avfallshåndtering og redusert luftforurensing.

Samarbeider med OECD

Arbeidet for å styrke fokuset på fornybar energi og utviklingen av en grønnere økonomi i Kasakhstan pågår nå på mange nivåer og på grunnlag av samarbeid med OECD som har påpekt viktigheten av at det er lovendringer og institusjonelle rammer som er avgjørende når man skal utvikle en grønn økonomi i samsvar med gjeldende internasjonale standarder.

I løpet av det siste året er det investert ca. 10 milliarder norske kroner i fornybare energifasiliteter. 83 anlegg basert på fornybar energi med en samlet kapasitet på 936,8 mega watt er kommet på plass. Disse anleggene fordeler seg slik: 18 vindkraftverk, 27 solenergi, 35 vannkraftverk og tre bioelektriske kraftverk.

Kasakhstans egne eksperter skal i samarbeid med utenlandske kompetansemiljøer foreta en analyse av landets økonomi for å vurdere hvilke tiltak som er mest relevante for de ulike sektorene. Arbeidet med fornybar-strategien skal etter planen være ferdig innen utgangen av 2020.

Forpliktet av Parisavtalen

Statsråden for økologi, geologi og naturressurser, Magzum Mirzagaliyev, sier at klimaendringer er på dagsorden for mange land, og at det også gjelder Kasakhstan som i tråd med Parisavtalen har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med 15 prosent innen 2030 sammenliknet med nivået i 1990.

Det absolutt viktigste tiltaket i landet er å sørge for overgang fra bruk av kull til fornybare energikilder.

«Hvis andelen energi fra fornybare kilder i den totale elektrisitetsproduksjonen når opp til 10 prosent innen 2030, vil dette gi en reduksjon i klimagassutslipp med 15 millioner tonn, og tilsvarende redusere utslipp av aske og slagg som forurenser atmosfæren med flere millioner tonn hvert eneste år», sier Mirzagaliyev.

Myndighetene også gjort endringer i lovgivningen som gjør det mulig å styre energiforbruket til boliger og kommunale tjenester i landet for å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av den energien man har til rådighet.

Må investere i avfallshåndtering

Visestatsminister Roman Sklyar sier at man «vil fremme bruken av fornybare energikilder i småskalaproduksjon blant husholdninger og små og mellomstore bedrifter. Vi vil fortsette arbeidet med å øke andelen av fornybar energi i den totale strømproduksjonen i landet», sier Sklyar.

Regjeringen har også gitt tydelige signaler om at man ønsker å tiltrekke seg investeringer i moderne avfallshåndtering. I Kasakhstan er det stadig et stort problem at søppel og avfall blir gravd ned i deponier, framfor at man sorterer og utnytter avfall i energiproduksjon. Man iverksetter derfor tiltak som skal stimulere til sortering og gjenbruk av avfall til energiproduksjon. 

Nøkkelord

Bilder

Kazakhstan’s largest solar power plant in Karagandy region. Photo credit: Kazpravda.kz
Kazakhstan’s largest solar power plant in Karagandy region. Photo credit: Kazpravda.kz
Last ned bilde

Om Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans Ambassade i Norge
Kasakhstans Ambassade i Norge
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo

http://mfa.gov.kz/en/oslo

Embassy of Kazakhstan in Norway
Oslo 0158 Nedre Vollgate 3, office: +47 2242 0640
Facebook.com/KazakhEmbassyNorway/
Twitter.com/kz_in_no
www.mfa.kz/oslo

Følg saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kasakhstans Ambassade i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge