Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans president varsler store politiske reformer

Del

«Vi må overvinne frykten for alternative meninger». President Kassym-Jomart Tokayev i Kasakhstan varsler en rekke politiske reformer som skal legge til rette for det han kaller «politisk opposisjonskultur».

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev
Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev

Det skal bli enklere å arrangere folkemøter, injurier og ærekrenkelser skal avkriminaliseres, og det skal legges bedre til rette for aktiv parlamentarisk opposisjon. Samtidig innføres det regler for å sikre at kvinner og ungdom får en bredere plass i de politiske partiene gjennom kvotering ved valg.

Diskusjonene om behovet for politiske reformer har pågått i regi av Det nasjonale tillitsråd som ble opprettet i sommer etter at Tokayev ble valgt til president i juni. Rådet på 44 medlemmer kommer fra ulike deler av samfunnslivet.

Nå – 20. desember – summerte presidenten opp arbeidet i tillitsrådet og fortalte offentligheten om hva tiltakspakken som skal legges fram for parlamentet. Rådet har arbeidet under overskriften «forskjellige meninger - en nasjon.»

“Dette er ikke bare et slagord eller en idé, men en handling,” sa presidenten, og la til: «Vi må overvinne frykten for alternative meninger. Regjeringen tror ikke at uenighet er et destruktivt eller sosialt farlig fenomen. Kasakhstan trenger å bygge en tradisjon for parlamentarisk opposisjon,» sa Tokayev.

Et nytt sosialt paradigme

«Vi må forstå hva som er den viktigste forutsetningen for et nytt sosialt paradigme - tilstedeværelsen av alternative synspunkter og meninger. De siste årene har aktive borgere bidratt til å takle en lang rekke sosiale og økonomiske problemer. Vi forstår at alternative meninger og offentlig debatt ikke fører til stagnasjon, men tvert imot er en forutsetning for utvikling,» sa Tokayev, og understreket behovet for å utvide tilstedeværelsen av politiske minoriteter i Kasakhstans parlament.

"Behovet for politisk modernisering som kan sikre en stabil utvikling av landet vårt er stort. Det gjør vi best vet å ivareta landets mangfold. Vi må skape økonomisk trygghet og vekst gjennom det kreative grunnlag og den styrke som ligger i vår samlede menneskelige kapital - folkets kvalifikasjoner, evner og kunnskap», sa presidenten da han fortalte om reformpakken.

Rettigheter, men også ansvar»

Landet skal bygge en kultur for forsamlingsfrihet. Til nå har man måttet søke om tillatelse til å arrangere møter eller samle mennesker. Nå skal prosedyrene forenkles og det skal holde med å varsle sammenkomster og folkemøter. «Det er på tide at stat og samfunn forstår at offentlige ansamlinger og folkemøter ikke bare er en rettighet, men også et ansvar,» sa Tokayev.

Også mulighetene for å organisere politiske partier skal reformeres. I dag må et parti har 40 000 medlemmer for å bli registrert. Terskelen skal reduseres til 20 000, samtidig som man ønsker å stimulere kvinner og ungdom til å engasjere seg med. Presidenten forslår at minst 30 prosent av de som stiller til valg på ulike partilister må være kvinner eller ungdom.

Presidenten er opptatt av at mindretall og opposisjon må sikres bedre arbeidsvilkår i politiske prosesser. "Vi må utvikle mulighetene for reell parlamentarisk opposisjon. Vi på en bedre måte sikre at politiske minoriteter får komme til ordet i parlamentet," sa Tokayev.

Avkriminalisering

Kasakhstans straffelov skal også revideres. Som et ledd i dette skal paragrafen om injurier og ærekrenkelser fjernes. Dette er et av de punktene i reformplanen som har vekket størst debatt i Det nasjon ale tillitsråd. Men selv om man nå foreslår at ærekrenkelser skal avkriminaliseres, understreker Tokayev at «vi må sikre ansvarlighet i offentlighet debatt. Vi må kunne beskytte enkeltmennesker mot bakvaskelser og urettmessige angrep.»

Tokayev har også instruert det kasakhiske utenriksdepartementet om å starte arbeidet med å se hvordan landet kan tilpasse seg internasjonale konvensjoner om sivile og politiske rettigheter, blant annet med sikte på å avskaffe dødsstraff.

I arbeidet i tillitsrådet har man også introduserte reformer innen økonomisk politikk og sosialpolitikk.Man ønsker at flere representanter for sivilsamfunnet skal komme inn i styrene i samfunnsmessige institusjoner og offentlig sektor. Samtidig gir presidenten tydelig signaler om at statlige selskaper i mindre grad skal konkurrere med private aktører i markeder hvor det ikke er naturlig.

Bilder

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev
Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev
Last ned bilde
Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev during the Dec. 20 meeting of the National Council of Public Trust. Photo credit: Akorda press service
Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev during the Dec. 20 meeting of the National Council of Public Trust. Photo credit: Akorda press service
Last ned bilde

Om Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans Ambassade i Norge
Kasakhstans Ambassade i Norge
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo

http://mfa.gov.kz/en/oslo

zhumagulov.t@mfa.kz, talgatmarat@gmail.com, twitter.com/talgatmarat, facebook.com/talgat.zhumagulov

Følg saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kasakhstans Ambassade i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge