Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans lange kamp mot atomvåpen

Del

29.august markeres FNs internasjonale dag mot testing av kjernefysiske våpen over hele verden. Det var Kasakhstan som fremmet forslaget om en slik markeringsdag og som fikk den vedtatt av FN i 2009.

"Stronger than Death", a memorial in Semey to the victims of nuclear tests at the Semipalatinsk nuclear test site.
"Stronger than Death", a memorial in Semey to the victims of nuclear tests at the Semipalatinsk nuclear test site.

På denne datoen er det 71 år siden Sovjetunionen gjennomførte sin første test av atomvåpen i Semipalatinsk i Kasakhstan. I 40 år var Semipalatinsk og Kasakhstan åsted og vertsland for testingen med de hjerteskjærende konsekvenser det kom til å få. I alt gjennomførte Sovjetunionen 456 kjernefysiske tester i Kasakhstan.

 På samme dato – den 29.august i 1991 – bestemte Nursultan Nazarbayev at testområdet Semipalatinsk skulle stenges ned for alltid. Det var en modig beslutning, ikke minst fordi dette skjedde fire måneder før Sovjetunionen ble oppløst og Kasakhstan fikk sin selvstendighet og Nazarbayev ble landets første president. Ved oppløsningen av Sovjet hadde Kasakhstan verdens fjerde største arsenal av atomvåpen. Noe av det første og viktigste Nazarbayev tok tak i var å starte arbeidet med nedrustning og opprydding etter de kjernefysiske ødeleggelsene i landet.

I skyggen av pandemien

 "På grunn av den globale pandemien, har mange planlagte initiativ knyttet til   atomnedrustning og ikke-spredning blitt kansellert over hele verden i år, sier Kasakhstans ambassadør i Norge, Yerkin Akhinzhanov. «Men 29. august har verdenssamfunnet en mulighet til å rette oppmerksomheten mot de katastrofale konsekvensene av bruken av atomvåpen, sier ambassadøren.

 Kasakhstan er det beste eksempel på at atomvåpen har tatt mange menneskeliv også etter Hiroshima og Nagasaki. President Nazarbayevs sentrale rolle i nedrustning og ikke-spredning ble ytterligere synliggjort da han og Al Gore, tidligere visepresident i USA, i 1993 undertegnet en paraplyavtale og ble enige om å samarbeide for å redusere trusselen om atomutbredelse.

 USA og Kasakhstan har i alle år senere hatt et godt bilateralt samarbeid med sikte på å rydde av veien alle spor etter kjernefysisk testing i Kasakhstan. Blant annet har man forseglet 181 tunneler som ble brukt i testing av atomvåpen. Dermed er Kazakhstan det landet som i størst grad har fått føle den kalde krigens atomvåpenkappløp på kroppen.

Fra 1949 til 1989 ble det på prøvefeltet i Semipalatinsk øst i landet utført mer enn 450 tester, ca. 116 over jorda og 340 under jorda.

Godt samarbeid med USA

 Mer enn 1,5 millioner mennesker ble utsatt for stråling. Den dag i dag går det mennesker rundt som er levende bevis på hva som blir følgende av testing og bruk av atomvåpen. Det lokale forskningssenteret for strålemedisin og økologi har registrert mer enn 85 000 skadde gjennom tre generasjoner med økt sykelighet - deriblant kreft og hjertekarlidelser. Prøvefeltet vil fortsatt være ubeboelig i flere årtier fremover.

 Da prøvefeltet i Semipalatinsk ble stengt ble alt at atomvåpen overlevert til Russland. Kasakhstan ble dermed stjerneeksempelet på at det er mulig å eliminere atomvåpen.

Kazakhstan har siden engasjert seg aktivt i arbeidet for en atomvåpenfri verden. Til ære for Kazakhstan har FN gjort 29. august til en internasjonal dag mot atomprøvesprengninger.

Helt fra Sovjetunionens tid har Kazakhstan hatt betydelig kjernefysisk ekspertise og infrastruktur. Landet har verdens største uranproduksjon og satser på videre utvikling av sivil atomteknologi.

Målet er eliminering av atomtrusselen

 - Etterpåklokskap og historiske erfaringer har vist oss de skremmende og tragiske effektene av testing av atomvåpen, skriver FNs generalsekretær Antonio Guterres på FNs hjemmesider. - I 2010 markerte man for første gang den internasjonale dagen mot kjernefysiske tester. I alle påfølgende år har dagen blitt markert over hele verden med symposier, konferanser, utstillinger, konkurranser, publikasjoner, foredrag, og stor medieoppmerksomhet, skriver Guterres.

 Mens det er en generell enighet i det internasjonale samfunnet om at kjernefysisk testing innebærer stor, er det stadig mistanke om at enkelte land driver hemmelig utprøving.

– Ingen sak er viktigere enn en total eliminering av atomtrusselen. Å bringe en irreversibel slutt på atomeksplosjoner vil forhindre videreutvikling av atomvåpen, skriver generalsekretæren som fremhever spesielt den store betydning det har at sivilsamfunnet over hele verden har en fremtredende rolle i arbeidet med å få en permanent slutt på testing av atomvåpen.

Leger og kvinnegrupper gikk foran

På 1950-tallet var det leger og kvinnegrupper over hele verden som gikk i bresjen for å øke bevisstheten om de helseskadelige effektene av testing i atmosfæren. På 1980-tallet gjennomførte amerikanske og russiske forskere felles eksperimenter for å få forbud mot underjordisk testing. Samtidig gjennomførte amerikanske grupper masseprotester mot det amerikanske teststedet i Nevada-ørkenen. Ut av dette vokste Nevada-Semipalatinsk-bevegelsen, mens det også kom kampanjer rettet mot det franske teststedet i Mururoa i Stillehavet.

Bilder

"Stronger than Death", a memorial in Semey to the victims of nuclear tests at the Semipalatinsk nuclear test site.
"Stronger than Death", a memorial in Semey to the victims of nuclear tests at the Semipalatinsk nuclear test site.
Last ned bilde

Om Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans Ambassade i Norge
Kasakhstans Ambassade i Norge
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo

http://mfa.gov.kz/en/oslo

Embassy of Kazakhstan in Norway
Oslo 0158 Nedre Vollgate 3, office: +47 2242 0640,
oslo@mfa.kz, www.mfa.kz/oslofacebook.com/KazakhEmbassyNorway

Følg saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kasakhstans Ambassade i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom