Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstan: Et år i politisk transitt

Del

For ett år siden (9. juni), valgte Kazakhstan sin andre president, Kassym-Jomart Tokayev. I løpet av det året som har passert har vår nasjon gjennomført sitt første maktskifte i moderne historie etter at Sovjetunionen ble oppløst i 1991, og Kasakhstan ble uavhengig. Nå tar vårt land nye, viktige steg med politiske og økonomiske reformer, og vi er opptatt av å styrke vårt forhold til Norge.

I mars 2019 trakk Nursultan Nazarbayev seg som president i Kasakhstan etter å ha styrt landet siden det ble uavhengighet i 1991. Kasakhstan er verdens 9. største land med enorme landområder i hjertet av Eurasia. Befolkningen på 19 millioner representerer mer enn 100 etniske grupper. Da Nazarbayev gikk av var det en nasjon som står samlet og framtidsrettet nasjon han overlot til sin etterfølger. Kasakhstan har den mest robuste økonomien i Sentral-Asia, en moderne infrastruktur, en ny hovedstad og 90 milliarder dollar i finansielle reserver.

Det var viktig for Kasakhstan å sikre en fredelig og demokratisk overlevering av makten fra nasjonens første president til den andre. Den nye presidenten, Kassym-Jomart Tokayev, vant valget med mottoet «kontinuitet og nye reformer».

“Demokratiutvikling i Kasakhstan er et pågående arbeid, men som også krever regelmessig kontroll. Vi leter hele tiden etter måten å forbedre oss på. Vi bygger videre på det positive og lærer av de negative opplevelsene,» sa han senere under FN.

En erfaren politiker og diplomat

Tokayev, har vært statsminister, utenriksminister og ble av FNs generalsekretær utpekt som generaldirektør for FNs Genève-kontor. Som landets president legger han sterk vekt på dialog med mennesker i alle samfunnslag. Han etablerte konseptet en "stat som lytter" og bruker det nasjonale Tillitsrådet for å diskutere landets mest krevende og komplekse utfordringer. Liberaliseringen av lovgivningen om valgordning, og forsamlings- og ytringsfrihet kom som et resultat av åpne, politiske diskusjoner det siste året. Tokayev mener at "vellykkede økonomiske reformer er umulige uten modernisering av landets sosiopolitiske liv."

Samtidig har han iverksatt flere tiltak for å sikre effektivitet, åpenhet og ansvarlighet både i forvaltningen og hos den politiske ledelsen i landet.  Tilliten til regjeringen har økt.

For å forbedre folks sosiale forhold har presidenten ettergitt på lån til store familier, familier med barn med nedsatt funksjonsevne, foreldreløse barn og familier som ikke har inntekt Totalt sett ble mer enn en halv million mennesker omfattet av amnestiet.Stipendordninger for unge mennesker er utvidet, og lønnsnivået i offentlig sektor er økt.

Mye til felles med Norge i utenrikspolitikken

President Tokayev har framstått som en sterk leder i flere kriser det siste året. Han har beordret å repatriere kasakhstanske statsborgere fra Syria og Irak, for det meste kvinner og barn. Han ledet landet i nøye dialog med befolkningen gjennom de dramatiske ukene og månedene da Covid-19-pandemien rammet og førte landet ut i unntakstilstand og nedstenging. I dag kan man konstatere at landet kom ut av pandemien med minimale tap og at arbeidet med å gjenreise økonomien er i gang.

Tidligere, som en profesjonell diplomat, tok Mr.Tokayev en aktiv del i utviklingen av Kasakhstans uavhengige ("multi-vektor") linje i utenrikspolitikk, basert på gode forbindelser med alle land rundt om i verden. Det siste året åpnet Kasakhstan seks nye ambassader i Europa, og styrket også sin diplomatiske tilstedeværelse i Skandinavia.

Kasakhstan og Norge har en felles tilnærming til mange utenrikspolitiske spørsmål, og begge land er opptatt av å styrke multilateralisme og folkerett i globale spørsmål, proaktiv konfliktløsning og bærekraftig utvikling. Dessuten har Kasakhstan alltid vært interessert i samarbeid med Norge på grunn av olje- og gassektorens store betydning for økonomien. I en tale i fjor høst oppfordret president Tokayev at man burde følge med på Norge når det gjelder petroleum. "Vi må lage en moderne klynge av petroleumstjenester etter Norges eksempel", sa han. Bortsett fra olje og gass, tror jeg, at Kasakhstan og Norge i fellesskap har gode forutsetninger for å samarbeide om prosjekter innen landbruk, fornybar energi, bergverk, transport og logistikk, utdanning og turisme. 

Av Yerkin Akhinzhanov, Kasakhstans ambassadør i Norge

Bilder

Om Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans Ambassade i Norge
Kasakhstans Ambassade i Norge
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo

http://mfa.gov.kz/en/oslo

Følg saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kasakhstans Ambassade i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kasakhstans Ambassade i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom