Kasakhstans Ambassade i Norge

KASAKHSTAN ALLTID FORAN I KAMPEN MOT ATOMVÅPEN

Del

Ikke noe land har på samme måte som Kasakhstan fått føle den kalde krigens atomvåpenkappløp på kroppen. Når landet nå markerer 30 år som uavhengig nasjon, er det naturlig å minne om den mest smertefulle arven etter Sovjet-tiden.

Atomsjø etter eksplosjonen ved  atomteststedet Semipalatinsk (Kasakhstans utenriksdepartement)
Atomsjø etter eksplosjonen ved atomteststedet Semipalatinsk (Kasakhstans utenriksdepartement)

Atomteststedet Semipalatinsk ble etablert på territoriet til Kasakhstan av Sovjetunionen i november 1946. Det var Sovjetunionens første og største teststed for atomvåpen. Den 29. august 1949 – for 72 år siden – utførte man den første atomprøven i Semipalatinsk. Mange, veldige mange, sprengninger skulle komme, både i atmosfæren og under jorden. Over de neste fire tiår utførte sovjetiske myndigheter 468 kjernefysiske tester i området. Totalt sett var sprengkraften som ble utløst i Semipalatinsk mellom 1949 og 1963 mer enn 2500 ganger høyere enn kraften til atombomben som ble sluppet over Hiroshima.

Mer enn 1,3 millioner mennesker i Kasakhstan ble utsatt for radioaktivt nedfall under de atmosfæriske og underjordiske testene, og store landområder og omkringliggende områder ble forurenset, og er det fortsatt.

Selv om atomvåpen ikke er brukt i krig siden 1945, har doktrinen om avskrekkingens logikk forårsaket store og alvorlige helse- og miljøskader mange steder i verden. Tonnevis med giftig og radioaktivt avfall er stuet bort i tanker som ruster ned, eller er lekket ut i omgivelsene ved uhell eller planlagte utslipp.

EN MODIG PRESIDENTORDRE

Kasakhstan er det beste eksempel på at atomvåpen har tatt mange menneskeliv også etter Hiroshima og Nagasaki. Den dag i dag går det mennesker rundt som levende bevis på hva som blir følgene av testing og bruk av atomvåpen. Det lokale forskningssenter for strålemedisin og økologi har registrert mer enn 85 000 skadde gjennom tre generasjoner med økt sykelighet - deriblant kreft og hjertekarlidelser. Området der prøvefeltet ligger vil fortsatt være ubeboelig i flere årtier fremover.

Ut over på 80-tallet begynte den internasjonale bevisstheten om hvor skadelig atomprøvene var å vokse fram, og i 1989 ble den anti-kjernefysiske bevegelsen Nevada-Semipalatinsk opprettet. Nå begynte ting å skje fort. Fokuset på prøvesprengningene kom samtidig som det gikk mot en oppløsning av Sovjetunionen. Og vet et dekret – en presidentordre – den 29. august 1991 besluttet Kasakhstans første president, Nursultan Nazarbayev at Semipalatinsk skulle stenges. Det var en modig beslutning, ikke minst fordi dette skjedde fire måneder før Sovjetunionen ble oppløst og Kasakhstan fikk sin selvstendighet.

Kort tid etterpå etablerte Kasakhstan National Nuclear Center som fikk oppgaven med å organisere avviklingen av infrastrukturen for lagring og bruk av atomvåpen. Senteret skulle også bidra med vitenskapelig og teknisk støtte til regjeringen i Kasakhstan om hvordan man kunne utvikle og bruke atomenergi til fredelige formål.

VAR VERDENS FJERDE STØRSTE ATOMMAKT

Sommeren 1991 hadde USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov undertegnet den første START-avtalen der verdens atommakter skulle redusere sine atomvåpen-arsenal. Kasakhstan ratifiserte avtalen sommeren 1992. I september 1996 ble alle Kasakhstans interkontinentale ballistiske raketter fraktet til Russland og ødelagt, tre år før planen som var fastsatt i traktaten. Dermed ga Kasakhstan bevisst avkall på og avviklet atomvåpenarsenalet sitt - 1 410 atomstridshoder. Den modige og resolutte opptredenen fra landets president i 1991 og i de påfølgende årene gjorde at det unge landet Kasakhstan gikk fra å være verdens fjerde største atommakt, til å bli et foregangsland for nedrustning.

President Nazarbayevs sentrale rolle i nedrustning og ikke-spredning ble ytterligere synliggjort da han og Al Gore, tidligere visepresident i USA, i 1993 undertegnet en paraplyavtale og ble enige om å samarbeide for å redusere trusselen om atomutbredelse. Kasakhstan tiltrådte samme år traktaten om ikke-spredning av atomvåpen (NPT) og ble kort tid etterpå medlem av Det International Atomenergi byrået IAEA. Landet var også blant de første som signerte traktaten om omfattende forbud mot atomprøve i 1996, og ratifiserte den deretter i 2001.

Avviklingen av Semipalatinsk førte til et direkte samarbeid mellom Kasakhstan, Russland og USA for å håndtere ettervirkningen av tidligere atomprøveaktiviteter og styrke de fysiske barrierer for anlegg på området som ble benyttet til prøvesprengningene. En omfattende miljøundersøkelse av Semipalatinsk -området begynte i 2008 og skal fullføres inneværende år.

VISJONEN OM EN ATOMVÅPENFRI VERDEN

I april 2010 besøkte daværende FNs generalsekretær Ban Ki-moon Semipalatinsk og appellerte til verdenssamfunnet om å stoppe atomprøvinger.

Kasakhstan har siden sin uavhengighet vært en pådriver for ikke-spredning. Sammen med nabolandene har man opprettet en atomvåpenfri sone i Sentral-Asia. Traktaten ble undertegnet 8. september 2006. Kasakhstan har oppfordret til lansering av lignende soner i andre deler av verden, inkludert i Midtøsten. I de påfølgende år har Kasakhstan i alle internasjonale fora der det er naturlig tatt initiativ til kampen mot atomvåpen og prøvesprengninger.

Kasakhstans visjon er en verden fri for atomvåpen. Atomnedrustning og avskaffelse av atomprøving er viktige forutsetninger for global sikkerhet.

På FNs generalforsamling i 2015 sa Kasakhstans første president, Nursultan Nazarbayev at en verden uten atomvåpen burde være menneskehetens hovedmål i det tjueførste århundre. Han har oppfordret FNs medlemsland til å kvitte seg med alt av atomvåpen innen 100 -årsdagen for FN i 2045. Kasakhstans sittende president, Kassym-Jomart Tokayev, har videreført Kasakhstans linje og oppfordret det globale samfunnet til å støtte bestemmelsene i Verdenserklæringen om å bygge en framtidig verden fri for atomvåpen.

Bilder

Atomsjø etter eksplosjonen ved  atomteststedet Semipalatinsk (Kasakhstans utenriksdepartement)
Atomsjø etter eksplosjonen ved atomteststedet Semipalatinsk (Kasakhstans utenriksdepartement)
Last ned bilde

Om Kasakhstans Ambassade i Norge

Kasakhstans Ambassade i Norge
Kasakhstans Ambassade i Norge
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo

http://mfa.gov.kz/en/oslo

Følg pressemeldinger fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kasakhstans Ambassade i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kasakhstans Ambassade i Norge

Dediserer bok til 30-årsjubileet for nedleggelsen av anlegget for atomprøvesprengning Semipalatinsk12.8.2021 17:30:14 CEST | Pressemelding

Den norske foreningen Bike for Peace har nylig utgitt boka "Trå til for verdensfreden". Ifølge foreningens grunnlegger, Tore Nærland, utgis boka i anledning 45-årsjubileet for Bike for Peace og 30-årsjubileet for nedleggelsen av anlegget for atomprøvesprengning Semipalatinsk i Kasakhstan. Boka er utgitt på norsk, og det jobbes med en engelskspråklig utgave.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom