Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kartlegg faren for skred i Bergen, Aurland, Senja og Årdal

Del

Som ein del av den nasjonale skredfarekartlegginga blir det i desse tider utført feltarbeid i kommunane Aurland, Bergen, Senja og Årdal. NVE brukar kompetente fagekspertar frå Multiconsult AS, Norges geotekniske institutt og Skred AS i arbeidet.

Bilde frå feltarbeidet utført i Bergen av Multiconsult AS
Bilde frå feltarbeidet utført i Bergen av Multiconsult AS

Konsulentane kartlegg faren for jordskred, flaumskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred og snøskred.

Faresonekartlegging består av forarbeid, feltarbeid, modellering og samanstilling av data. I feltarbeidet er det viktig å undersøke områder der skred kan starte og områder der det kan ha gått skred før. Det betyr at fagekspertane gjerne er å sjå i terrenget over og bak dei øverste husrekkene.

Etter planen vert faresoner og rapport lagt ut til offentleg høyring over nyttår, med ferdigstilling og overlevering til kommunane i mars 2023.                                                                                 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde frå feltarbeidet utført i Bergen av Multiconsult AS
Bilde frå feltarbeidet utført i Bergen av Multiconsult AS
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom