DNV GL

Kan vi være trygg på maten vi kjøper?

Del

Enhver forbruker ønsker å føle seg sikker på at maten vi kjøper er trygg og at den holder riktig kvalitet. Men er det alltid slik? Digitale teknologier kan i stigende grad spille en rolle her.

Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.
Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.

Generelt ønsker forbrukere mer informasjon om maten de kjøper, samtidig som næringsmiddelprodusentene strever med å kommunisere alt de gjør for å sikre trygg mat og bærekraftig matproduksjon. Noen ganger er det en avstand mellom produsentenes klare målsetting om full åpenhet og dermed fullt innsyn og tillit til produkt og produksjon - og forbrukernes spørsmål rundt maten de kjøper.

 

Dessverre blir en av ti personer på verdensbasis syk etter å ha spist dårlig mat årlig. I vår stadig mer globaliserte verden - hvor veien fra der maten produseres til der den til slutt konsumeres kan være lang – er det en utfordring å ivareta mattryggheten.

DNV GL har sammen med GFSI (Global Food Safety Initiative) gjennomført en omfattende, internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet. Mer enn 1.600 næringsmiddel-produsenter deltok og har gitt sine svar.

Ifølge undersøkelsen ser et klart flertall (nesten 80%) av de spurte, sertifisering som et svært viktig verktøy for å kunne ivareta og bekrefte trygg mat. Mer enn halvparten ser også sertifisering som et nødvendig middel til å forbedre tryggheten kundene skal kunne føle.

«I en industri der hele verdikjeden - fra gård eller fiskefelt til middagsbord – må være åpen og tillitsskapende, viser undersøkelsen at sertifisering er nøkkelen til å oppnå forbedringer på tvers av næringslivets egne programmer,» sier Ingunn Midttun Godal som er DNV GLs globale direktør for forretningsutvikling innen forretningsområdet Business Assurance. «Den overordnede målsettingen er trygg mat. Ett av de aller viktigste virkemidlene er å etablere gode systemer og kontrollere at systemene blir fulgt – nemlig sertifisering.»

 Og verktøyene og virkemidlene for å sikre trygg mat er i markant utvikling. Ett av disse er bruk av nye digitale teknologier. DNV GL tok allerede i 2017 i bruk blockchain teknologi for å sikre tillit og å gjøre det lettere for alle å verifisere gyldigheten av sertifikater. Videre utvikling for bredere bruk av blockchain teknologi pågår for fullt. En vesentlig målsetting er å oppnå full åpenhet og innsyn til matvaren forbrukeren kjøper. 

Men noe gjenstår fortsatt. I følge den nevnte undersøkelsen bruker nå en av ti blant matvareprodusentene digitale teknologier for å ivareta mattrygghet. Ser vi tre år fram i tid, forventer fire av ti å bruke digitale teknologier for å sikre trygg mat. Bedriftene ser dermed et stort potensiale i å bruke ulike digitale teknologier som et viktig verktøy for å sikre trygg mat. 

«Det er både gledelig og tillitsvekkende at alle deltakerne i undersøkelsen fremhever trygg mat som kjernen i deres virksomhet i hele verdikjeden. Forbrukernes helse og deres behov rangeres aller høyest blant driverne for å sikre trygg mat» avslutter Godal.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.
Internasjonal undersøkelse med fokus på mattrygghet lansert.
Last ned bilde
Ingunn Midttun Godal.
Ingunn Midttun Godal.
Last ned bilde

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no

DNV GL

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. 

DNV GL leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er DNV GL også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer. 

Med høyt utdannede ansatte i 100 land, bistår DNV GL sine kunder med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

GFSI – Global Food Safety Initiative

GFSI er en global sammenslutning av viktige aktører i næringsmiddelindustrien. Dets mål er å samarbeide for kontinuerlig forbedring av styringssystemer for å oppnå økt mattrygghet. GFSIs visjon er trygg mat til alle forbrukere.

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

Olje- og gassektoren øker investeringer i det grønne skiftet – ny undersøkelse21.1.2020 00:01:00 CETPressemelding

• To tredjedeler (66%) av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020, dette er 10 prosentpoeng færre enn i 2019. • Nesten halvparten (46 %) sier at deres selskap vil kunne oppnå akseptabel lønnsomhet selv om oljeprisen skulle bli på 50 USD fatet i gjennomsnitt over året i 2020. • 71 % forventer at investeringene i karbonfjerning vil øke eller holde seg uforandret. Her ser vi en kraftig økning fra 54 % i 2019 Næringens planer om å øke investeringene i hydrogenbasert aktivitet har mer enn fordoblet seg over siste år. • Selskaper som investerer i effektivisering og karbonfjerning har også det mest optimistiske synet på det kommende året.

Presseinvitasjon: Statsministeren sammen med topplederne staker ut kursen for det grønne skiftet i norsk shipping25.11.2019 08:00:00 CETPresseinvitasjon

Rundebordskonferanse - mandag 25. november - ledet av statsminister Erna Solberg: Hvordan skape utslippsfri skipsfart? Muligheter for norsk maritim næring. Det maritime miljøet i Norge utvikler ny teknologi og nye løsninger som verden trenger for å klare omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Som Elon Musk er et forbilde for bilindustrien er Norge et forbilde for den maritime industrien. Men hvordan møter vi nye utfordringer? Mandag 25. november. Kl 12.30 - 15.00. DNV GL, Veritas 1, Veritasveien 1, Høvik

Presseinvitasjon: Norske toppledere og statsministeren staker ut kursen for at Norge skal kunne vise vei19.11.2019 11:00:00 CETPresseinvitasjon

Rundebordskonferanse - mandag 25. november - ledet av statsminister Erna Solberg: Hvordan skape utslippsfri skipsfart? Muligheter for norsk maritim næring. Det maritime miljøet i Norge utvikler ny teknologi og nye løsninger som verden trenger for å klare omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Som Elon Musk er et forbilde for bilindustrien er Norge et forbilde for den maritime industrien. Men hvordan møter vi nye utfordringer?

Teknologi revolusjonerer energimiksen, men trenger tverrpolitisk drahjelp om vi skal nå klimamålene11.9.2019 08:00:00 CESTPressemelding

• Energimiksens karboninnhold reduseres raskt og bruken av olje forventes å falle kraftig fra 2030, noe som vil gjøre naturgass til den største energikilden. • Andelen elektrisitet i energimiksen vil mer enn dobles fra dagens nivåer til 40% i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra sol og vind. • Globale utslipp vil nå en topp i 2025, men alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker opp karbonbudsjettet for å holde oss under 1,5ºC oppvarming allerede i 2028.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom