Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Kan du nok om datasikkerhet? Ta påskesjekken!

Del

En av fire har utfordringer med digital sikkerhet, viser en fersk undersøkelse fra Kompetanse Norge. Gjelder det deg? Ta påskesjekken og finn ut.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

I den ferske rapporten Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse presenterer
Kompetanse Norge funn fra en spørreundersøkelse gjennomført høsten 2020. Funnene viser
at de aller fleste i Norge har gode grunnleggende digitale ferdigheter og mye erfaring med
internett og digitale verktøy. Men digital sikkerhet er et felt som skiller seg ut.
Problemet er størst blant personer som er 60 år og eldre, men det er også betydelige andeler i resten av befolkningen som har behov for å utvikle ferdigheter innen digital sikkerhet.

Undersøkelsen viser at:

•  40 prosent av befolkningen har liten eller ingen erfaring med å vurdere betingelser
og tillatelser før man installerer programmer eller apper. Dette gjelder 31 prosent av
de under 60 år.

•  27 prosent av de under 60 år har liten eller ingen erfaring med å endre
sikkerhetsfunksjoner etter behov, for eksempel å slå av sporing og avgrense hvem
som får tilgang på informasjon.

•  28 prosent av de under 60 år har liten eller ingen erfaring med å gjenkjenne sikre
sider på internett.

•  20 prosent av de under 60 år har liten eller ingen erfaring med å kjenne igjen forsøk
på nettsvindel eller digital snoking

– Disse funnene gir grunn til bekymring. Digitaliseringen av Norge har skutt fart de siste ti
årene, og ikke minst har koronasituasjonen ført til at enda flere bruker digitale verktøy i
hverdagen. Denne utviklingen stiller stadig høyere krav til at vi alle har tilstrekkelig digital
kompetanse – ikke minst kompetanse om digital sikkerhet. Da må alle få mulighet til
opplæring i digitale ferdigheter, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Ta påskesjekken og følg nettvettreglene

Alle har godt av å tenke over og snakke om egen digital sikkerhet. Påsken 2021 er en god anledning til å ta en gjennomgang av hvilke tjenester du bruker, og hva du kan gjøre for å bedre egen digital sikkerhet. Det kan være snakk om apper, e-post og nettbank. De fleste tjenester tilbyr god sikkerhet, men de må brukes riktig. For eksempel:

1. Passord må være hemmelig, og bruk ikke samme passord flere steder.


2. Totrinns-bekreftelse gjør at du må bekrefte en innlogging over f.eks. SMS eller en kodebrikke, det bedrer sikkerheten betraktelig.


3. Søk flere gode råd fra Nettvett.no

– Vi oppfordrer alle til å snakke sammen om hvordan man kan sikre seg, og
hvordan man kan gjenkjenne mistenkelige eposter eller SMS – såkalte phishing-forsøk. Så kan man støtte seg på gode råd fra offentlige tjenester som nettvett.no, sier adm. dir. Øyvind Husby, i IKT-Norge.

• Nettvett.no er en tjeneste fra Norsk senter for informasjonssikring, som har laget et sett med nettvettregler her: https://nettvett.no/nettvettreglene/

• Se hele rapporten Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse

Bilder

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom