Virke

Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra ikke-godkjente virksomheter

Del

Regjeringen la mandags ettermiddag frem et forslag om å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Virke Servicehandel mener godkjenningsordningen kan bidra til å redusere det svarte markedet for bilvask med flere hundre millioner kroner per år.

Det svarte markedet for bilvask er ifølge en fersk beregning gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse Bil anslått til å utgjøre i overkant av 200 millioner kroner per år. I forlengelsen av en tilsynsaksjon rettet mot 37 bilvask/bilpleievirksomheter i hovedstadsområdet, konkluderte A-krimsenteret i Oslo og Akershus nylig med at utfordringene knyttet til skatte- og avgiftsunndragelser, trygdebedragerier, brudd på arbeidsmiljøbestemmelser og ulovlig arbeid fortsatt er sterkt til stede i bilpleiebransjen selv om næringen har blitt hyppig kontrollert de siste årene.

Lanserer nytt tiltak i kampen mot useriøse aktører i markedet for bilvask
På ettermiddagen 21.desember offentliggjorde Arbeids- og sosialdepartementet at de ønsker å styrke kampen mot useriøse aktører i markedet for bilvask gjennom å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Ordningen innebærer at alle virksomheter som tilbyr helt eller delvis manuelt utført renhold av biler og andre kjøretøy skal være godkjent av Arbeidstilsynet. For å bli godkjent må virksomheten oppfylle bestemte krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. I tillegg må virksomheten kunne dokumentere at det foreligger gyldig utslippstillatelse, og at systemet for rensing av oljeholdig avløpsvann jevnlig kontrolleres av et godkjent prøvetakingsselskap. Alle ansatte må ha gyldig HMS-kort.

Gjør det lett å skille seriøse fra useriøse virksomheter
Sammen med Fellesforbundet, Norges Bilbransjeforbund, Spekter, Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen har Virke Servicehandel gjennom Bransjeprogram Bil jobbet aktivt for å få på plass en godkjenningsordning for bilvask. Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman er meget fornøyd med at regjeringen nå sender et konkret forslag til godkjenningsordning på høring:

-        Regjeringens ønske om å innføre en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring innebærer at norske forbrukere og næringskunder kan bli viktige partnere i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Ordningen vil gjøre det lett å skille seriøse fra useriøse virksomheter og legger med dette til rette for at man enkelt kan styra unna useriøse aktører. Dette er bra både for den seriøse delen av bransjen og for samfunnet, sier Winkelman.


Kan bli straffbart å kjøpe hos ikke-godkjente virksomheter
Virke Servicehandel anslår at store deler av det svarte markedet for bilvask vil forsvinne når godkjenningsordningen er på plass, ettersom det i henhold til forskriften for ordningen er et tydelig krav at alle kjøp av denne typen tjenester skal foregå hos godkjente virksomheter.

-        I praksis innebærer dette at det i fremtiden kan bli straffbart å kjøpe bilvask, dekkskift og dekklagring hos ikke-godkjente virksomheter. Dette forplikter både forbrukere og næringskunder innen ulike bransjer til å sjekke om virksomheten er godkjent før de avgjør valg av sted for vask av egne kjøretøy, sier Winkelman.

 

Regjeringen har satt 21.mars 2021 som siste frist for å komme med innspill til forslaget om en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Kontakt:

Iman Winkelman, Leder Virke Servicehandel
Tlf: +47 97677528

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge, og representerer over 24 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på dem som driver virksomhet. 

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

Reduksjon i julehandelen i uke 50, men nå begynner innspurten18.12.2020 06:30:00 CETPressemelding

De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene var 2,3 prosent lavere i uke 50, sammenlignet med samme uke i fjor. Handelen i de to første ukene av desember har likevel en samlet vekst på 4,8 prosent, og nå venter innspurten. Hele 30 prosent av desemberhandelen blir tradisjonelt gjort den siste uken før julaften.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom