Helse Vest RHF

Kaftrio: Beslutningsforum ber Sykehusinnkjøp formidle nytt pristilbud

Del

Beslutningsforum ba i dag Sykehusinnkjøp om å formidle et pristilbud på Kaftrio, som de håper leverandøren av legemiddelet aksepterer.

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.

Kaftrio er en medisin til behandling av cystisk fibrose. Beslutningsforum vurderer at det er en effektiv behandling som de ønsker å tilby i Norge, men at prisen legemiddelfirmaet krever foreløpig er for høy.

Beslutningsforum skal jobbe etter de tre kriteriene alvorlighet, effekt og ressursbruk, som et samlet Storting har gitt sin tilslutning til.

– Legemiddelverket ferdigstilte metodevurderingen fredag 10. desember 21. Vi har i dag bedt Sykehusinnkjøp gi et pristilbud til firmaet. Dette er, slik Beslutningsforum tidligere har uttalt, et legemiddel vi ønsker å ta i bruk i Norge, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest og leder av Beslutningsforum.

Vil ha saken til beslutning på ny

Målet er å kunne tilby Kraftrio til alle aktuelle pasienter – og samtidig sørge for at en eventuell indikasjonsutvidelse for pasienter fra seks og til og med elleve år også blir inkludert i en eventuell ny beslutning. 

Saken kommer opp igjen til beslutning i Beslutningsforum så raskt som mulig.

Neste steg er at legemiddelleverandøren vurderer om de kan akseptere pristilbudet Beslutningsforum foreslår. Rask behandling av saken er en prioritet for Beslutningsforum.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Fra venstre står Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Beslutningsforum

  • Beslutningsforum er et prioriteringsverktøy og skal avgjøre hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.

  • Stortinget har fastsatt tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris.

  • Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre.

  • Den økonomiske rammen er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Dermed vil et ja til et nytt legemiddel eller ny metode samtidig gjøre at det blir mindre til behandling av andre pasientgrupper.

  • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom