Justervesenet

Justervesenet med påpakning til ferdigpakkeleverandører

Del

Justervesenet erfarer at enkelte aktører i ferdigpakkebransjen er for dårlige til å etterleve regelverket, men mener at dette kan skyldes manglende kunnskap om kravene.

Ferdigpakkede kjøttvarer omsettes for store verdier hvert år.

Ønsker høyere bevissthet rundt praksisen
Gode rutiner for fylling og hyppige stikkprøvekontroller er helt essensielt for å etterleve ferdigpakkeforskriften som alle produsenter av slike pakninger må forholde seg til. Kravet er ikke at innholdet skal være 100 % nøyaktig i absolutt alle ferdigpakninger, men gjennomsnittet i et parti skal ikke være under det som står påført pakningen. Videre skal alle pakninger inneholde mer enn en minsteverdi som er angitt i regelverket.

Varsler økt tilsyn
- Ferdigpakkede kjøttvarer omsettes for store verdier, og vi har sett eksempler på at det hos enkelte aktører er observert vesentlige avvik. Vi tror at manglende kunnskap om krav kan være en årsak til at etterlevelsen ikke er så god som vi ønsker. Med fokus på tilsyn i denne sektoren ønsker vi å oppnå høyere bevissthet hos aktørene, sier avdelingsdirektør for tilsyn i Justervesenet, Nils Magnar Thomassen.

Flere faktorer som påvirker statistikken
- I tillegg til at vi av og til ser at det rett og slett er for lite innhold i pakkene, finner vi også andre typer avvik som kan føre til feil målinger dersom dette ikke blir rettet. Feilvisning på kontrollvekter, manglende plombering, manglende samsvarsvurdering, eller mangelfulle styringssystemer er avvik som går igjen. Gjennom tilsynsarbeidet i 2020 ønsker vi å løfte kunnskapen om dette hos aktørene, avslutter Thomassen.

-Kjøttvarer representerer store verdier for samfunnet. Vi er opptatt av å ivareta tilliten til bransjen, og vil i 2020 prioritere tilsyn med bedrifter som fremstiller ferdigpakninger, sier Nils Magnar Thomassen.

Kontakter

Bilder

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg saker fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom