Justervesenet

Justervesenet anbefaler ny modell for inn- og utfasing av sommertid

Del

Justervesenet tar på alvor rapportene som viser at det å stille klokka medfører helseplager og har andre negative effekter. Justervesenet har utredet og foreslår nå en ny modell som innebærer at tidsendringen skjer gradvis og som er tilpasset vårt indre ur. Innfasingen til sommertid skal skje i løpet av en periode på en måned.

- En brå endring av døgnrytmen slik vi opplevde sist søndag gir et sjokk til de finstemte biokjemiske nettverkene som danner våre indre biologiske klokker, sier sjefingeniør og Norges tidssjef Harald Hauglin.

- Vi i Justervesenet har latt oss inspirere av Googles arbeid med å unngå tilsvarende sjokk i datanettverk som følge av brå endringer i forbindelse med skuddsekund. Google har eksperimentert med å gradvis smøre skuddsekundet ut over en periode på et helt døgn. Siden digitale datanettverk er deterministiske og mekanistiske har Google stått ganske fritt til å velge algoritme for utsmøring og har testet både trigonometriske og lineære funksjoner for glatting av tidshopp. Biologiske nettverk krever mer en forsiktig tilnærming og Justervesenet har valgt å basere modellen for gradvis sommertid på bruk av naturlige logaritmer. I tillegg er endringen fordelt over fire uker, sier Hauglin.

Periodene med det man kan kalle "gradvis sommertid" vil vare fra siste søndag i mars til siste søndag i april («vårtid») og fra siste søndag i oktober til siste søndag i november («høsttid»). I løpet av vårtiden vil klokker tikke litt raskere enn normalt og tilsvarende litt saktere om høsten.

Ordningen vil gjøres tilgjengelig for automatisk synkronisering fra Justervesenets tidstjenere. Justervesenet regner med at mobiltelefoner og datanettverk vil følge den nye ordningen uten at sluttbrukere vil måtte foreta seg noe som helst. Klokker som er synkronisert fra strømnettet (f.eks. klokker i komfyrer, varmeovner og mikrobølgeovner) vil også følge den nye modellen gjennom at Statnett lar frekvensen på strømnettet være litt høyere enn 50 Hz i vårtiden og tilsvarende lavere enn 50 Hz om høsten.

- Alt i alt et lite inngripende tiltak, men med potensielt stor gevinst for folkehelsen. For manuelt stilte klokker har Justervesenet dessuten utviklet et nettverktøy som vil gjøre det enkelt for publikum å holde seg i synk til enhver tid. I starten holder det å stille klokka en gang i døgnet, men på dag 10-20 anbefaler vi at man stiller klokkene minst et par ganger i døgnet. Dette tror vi er noe folk vil ha god rutine på etter hvert, sier Harald Hauglin.

 https://developers.google.com/time/smear

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Tidssjef Harald Hauglin i Justervesenet
Tidssjef Harald Hauglin i Justervesenet
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom