Sex og Politikk

Jubelår for gratis seksualitetsundervisningmateriell på norske skoler!

Del

I dag bruker mer enn 50 prosent av norske skoler seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6». Etterspørselen etter et godt verktøy for den viktige seksualitetsundervisningen har aldri vært høyere.

I skoleåret 2020/2021 har 241 598 elever i norsk skole fått seksualitetsundervisning med "Uke 6"-materiellet.
I skoleåret 2020/2021 har 241 598 elever i norsk skole fått seksualitetsundervisning med "Uke 6"-materiellet.

Foreningen Sex og Politikk feirer ti år i seksualitetsundervisningens tjeneste, og aldri før har så mange lærere, helsesykepleiere og skoler tatt kontakt for å få tilgang til det gratis undervisningsmaterialet.

- Ved oppstarten for «Uke 6» i 2011 var vi både trygge og sikre på nødvendigheten og kvaliteten på materiellet, men vi var likevel spente på hvordan skolene og lærerne ville reagere. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Påmeldingstallene reflekterte det enorme behovet for alderstilpasset og helhetlig seksualitetsundervisning i norske skoler, forteller seniorrådgiver Vilde Senje, hun er leder for seksualitetsundervisningsteamet hos Foreningen Sex og Politikk.

Siden 2011 har undervisningsopplegget hatt en jevn vekst i antallet registrerte undervisere og i jubileumsåret 2021 brukte mer enn halvparten av landets grunnskoler «Uke 6».

HAR UNDERVIST MER ENN 241 000 ELEVER SISTE SKOLEÅR

- 3404 lærere, helsesykepleiere og andre undervisere har meldt inn at de underviser 241 598 elever med vårt kvalitetssikrede materiell, som vi er overbevist om ruster elevene for et godt liv, uttaler daglig leder Tor-Hugne Olsen i Foreningen Sex og Politikk.

- Seksualitetsundervisning handler ikke bare om kondomer og bananer, det handler om å gi elevene konkrete verktøy de kan bruke i sine liv for å ivareta sin identitet, og ivareta både sin egen og andres seksualitet. I en tid av livet da man må takle sprelske hormoner og sterke følelser, er det godt å ha et kart som passer med terrenget, forklarer Olsen.

Temaet for årets kampanjeuke var #DIGSeksualitet, «Trivsel i pandemien» har tydeligvis slått godt an. I evalueringsskjemaet brukerne fylte ut etter årets kampanje gav de materiellet snittkarakteren 5 pluss.

LETTERE UNDERVISNINGSHVERDAG

«Uke 6»-materiellet utvikles og oppdateres årlig av et sammensatt team med bred kompetanse hos Foreningen Sex og Politikk, for å sikre at materiellet har høy faglig, pedagogisk og didaktisk kvalitet.

- Sex og Politikk har to hovedmål når vi utvikler materiellet, forteller Vilde Senje.

- Vi ønsker å gjøre undervisningshverdagen lettere for lærere og helsesykepleiere, og vi ønsker å sikre at elevene får positiv og normkritisk seksualitetsundervisning, forklarer hun.

- Vi vet at helhetlig og god seksualitetsundervisning bidrar til bedre seksuell helse, samt færre uønskede graviditeter, forklarer daglig leder Tor-Hugne Olsen.

- Denne type undervisning er også en sentral faktor i det å avdekke seksuelle overgrep, fordi barn og unge utvikler et begrepsapparat innenfor seksualitetens verden som gjør dem mer skikket til å merke når deres grenser blir tråkket over. Forskning viser også at barn og unge som får god og trygg seksualitetsundervisning i gjennomsnitt får en høyere debutalder, flere venter med sin seksuelle debut til de føler seg trygge og sikre på at det er riktig for dem.

NYTT ÅR, NYTT TEMA OG NYTT OPPLEGG

Tema for neste års kampanje blir bestemt i løpet av sommeren, og registreringen åpner i august. Til høsten lanseres også «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring» som retter seg mot videregående skole. På samme måte som «Uke 6» blir også dette materiellet tilgjengelig på bokmål, nynorsk og samisk.

Foreningen Sex og Politikk arbeider for å forsvare og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Sex og Politikk har siden 1969 (den gang Norsk forening for familieplanlegging) jobbet både nasjonalt og internasjonalt for at flest mulig skal få tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester uavhengig av økonomi, geografi eller sosial bakgrunn.

Siden 2011 har det nasjonale fokuset vært å tilby helhetlig, gratis seksualitetsundervisning i form av det landsomfattende prosjektet «Uke 6». Undervisningsmateriellet baserer seg på danske Sex og Samfunds «Uge Sex», og tilbys gratis til alle landets grunnskoler.

www.uke6.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I skoleåret 2020/2021 har 241 598 elever i norsk skole fått seksualitetsundervisning med "Uke 6"-materiellet.
I skoleåret 2020/2021 har 241 598 elever i norsk skole fått seksualitetsundervisning med "Uke 6"-materiellet.
Last ned bilde
Daglig leder i Foreningen Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen og teamleder for "Uke 6" Vilde Senje er svært fornøyd med responsen fra norske skoler.
Daglig leder i Foreningen Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen og teamleder for "Uke 6" Vilde Senje er svært fornøyd med responsen fra norske skoler.
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 150 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom