Politihøgskolen

Jobbtall: Stort løft for nyutdannet politi

Del

En langt større andel nyutdannet politi fikk jobb mot slutten av 2020. Størst er økningen for kullet som ble ferdig til sommeren 2020: 84 % av de med vitnemål er nå ansatt i politiet.

MANGE FLERE ANSATT: Det har vært en positiv utvikling i jobbsituasjonen for nyutdannet politi. Her fra avslutningen i Oslo i 2019. Foto: Sturlason
MANGE FLERE ANSATT: Det har vært en positiv utvikling i jobbsituasjonen for nyutdannet politi. Her fra avslutningen i Oslo i 2019. Foto: Sturlason

Utviklingen har vært betydelig fra forrige måling, 30. september i fjor. Det viser nye tall fra årsskiftet. I september var kun 19 % av 2020-kullet i jobb, fremgangen er altså på hele 65 %, dog fra et ganske lavt utgangspunkt.

Andelen i jobb for tidligere kull hadde heller ikke positiv utvikling i tredje kvartal. Men dette målepunktet fanget ikke opp et pågående arbeid med bemanning. 400 midlertidige «koronastillinger» ble opprettet tidlig i pandemien. Disse ble planlagt videreført som faste stillinger, med finansiering, noe som ble bekreftet i statsbudsjettet. Ordningen med denne overgangen kom på plass mot slutten av året.

I tillegg ble det gjennom høsten ansatt enda noen flere for å oppfylle målsettingen om 2 politiansatte per 1000 innbyggere. Sammen med mer ordinære ansettelser, som følge av naturlig avgang, har det altså blitt et løft i ansettelsene av nyutdannet politi.

Det gjelder også årskullene 2019 og 2018. Nær 86 % er i jobb fra 2019-kullet, det er en økning på 8 % fra forrige måling. 92 % av 2018-kullet har stilling i politiet, det er en økning på 2 %.  

- Dette er gledelige tall. Ventetiden for mange er nå over, dette er positivt for den enkelte, men også for etaten og samfunnet. Vi håper at dette motiverer både nåværende studenter og fremtidige søkere til politiutdanning, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.    

 Her er link til de siste tallene som Politidirektoratet har offentliggjort.

Når det gjelder andelen faste stillinger, av de som da er ansatt, så øker også den for alle de siste kullene. For de som gikk ut i 2020 er denne andelen nå 22 %, det er en 15 % flere enn i september. 2019-kullet har en andel i fast jobb på 46 %, det er nær enn dobling fra siste måling. Og for 2018-kullet er andelen i fast stilling nå på 85 %. Det er 11 % flere enn i september.

Sum total innebærer dette at ventetiden er over for mange i kategorien nyutdannet politi. Til sommeren 2021 vil et nytt kull, som hadde opptak av 550 studenter, være ferdig med utdanningen.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MANGE FLERE ANSATT: Det har vært en positiv utvikling i jobbsituasjonen for nyutdannet politi. Her fra avslutningen i Oslo i 2019. Foto: Sturlason
MANGE FLERE ANSATT: Det har vært en positiv utvikling i jobbsituasjonen for nyutdannet politi. Her fra avslutningen i Oslo i 2019. Foto: Sturlason
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom