Samferdselsdepartementet

Jernbanereformen: Bedre rutetilbud med 250 nye avganger i uka

Del

– Et av hovedmålene med jernbanereformen er å tilby et bedre togtilbud, slik at flere reisende kan velge å ta toget. Frem til desember 2022 skal Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog skal etter planen sette opp om lag 250 nye avganger i uka, det vil si om lag 35 nye avganger i snitt per dag. Dette er avganger som togselskapene selv har initiert i konkurransene om trafikkpakkene, og viser at operatørene legger seg i selen for å tiltrekke seg flere passasjerer. Dette er helt i tråd med intensjonen med reformen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

I konkurransene om trafikkpakkene 1, 2 og 3 definerte Jernbanedirektoratet minimumskrav til rutetilbudet. Disse kravene var i all hovedsak identisk med rutetilbudet som ble kjørt før konkurransene.

I de tre konkurranserundene la Jernbanedirektoratet stor vekt på togselskapenes planer for videreutvikling av rutetilbudet utover minimumskravene. Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog har forpliktet seg til å forbedre togtilbudet på de fleste strekninger. For trafikkpakke 2, som SJ Norge driver, har Jernbanedirektoratet i tillegg sikret seg opsjoner på forbedringer i togtilbudet.

Flesteparten av de 250 nye avgangene kommer fra ruteterminskiftet 12. desember i år, mens noen få nye avganger settes opp fra ruteterminskiftet 11. desember 2022. Enkelte av avgangene er allerede etablert fra august måned.

Tilbudsforbedringer fra desember 2021
Go-Ahead Nordic kjører persontogene i Trafikkpakke 1: Sør, og tilbudsforbedringene kommer i første omgang på lokaltogstrekningene.

 • Jærbanen: En forbedring fra times- til halvtimesintervall Jærbanen på lørdager og søndager mellom Stavanger og Nærbø, og enkelte ekstra avganger på hverdager på strekningen Stavanger–Sandnes (etablert i august i år)

 • En ekstra avgang i hver retning på Arendalsbanen mellom Arendal og Nelaug (etablert i august i år)

SJ Norge har ansvaret for persontogtilbudene i Trafikkpakke 2: Nord, og rutetilbudene blir styrket på flesteparten av jernbanestrekningene i pakken.

 • Dovrebanen: En økning fra tre til fem avganger i hver retning på dagtid for fjerntogene mellom Oslo og Trondheim

 • Rørosbanen: Etablering av tilnærmet totimersfrekvens på strekningen Hamar-Røros og en ekstra avgang i hver retning mellom Røros og Trondheim

 • Trønderbanen: En forbedring fra totimers- til timesintervall lørdager/søndager og på kveldstid hverdager, og ny tidlig morgenavgang mellom Steinkjer og Melhus som gjør det mulig å rekke de første morgenflyene fra Trondheim Lufthavn

 • Meråkerbanen: En ekstra avgang i hver retning på strekningen Trondheim–Storlien

 • Nordlandsbanen: Én ny avgang i hver retning på trekningen Mosjøen–Bodø på lørdager, beregnet for dagsreiser

Vy Tog kjører persontogene i Trafikkpakke 3: Vest, og rutetilbudet blir styrket for passasjerene på både lokal- og fjerntogene frem mot sommeren 2022. 

 • Bergensbanen: En økning fra tre til fem avganger i hver retning på dagtid for fjerntogene mellom Oslo og Bergen

 • Vossebana: Etablering av tilnærmet timesfrekvens på strekningen Bergen–Voss og flere avganger i hver retning mellom Bergen–Arna

Ytterligere tilbudsforbedringer fra desember 2022
Reisende som benytter Go-Ahead Nordics fjerntogtilbud kan se frem til et bedre rutetilbud fra 11. desember neste år på Sørlandsbanen.

 • Etablering av totimers frekvens for fjerntogene på strekningen Oslo-Kristiansand–Stavanger

 • Go-Ahead Nordic vurderer ekspressavganger om morgenen på strekningene Kristiansand–Oslo og Kristiansand–Stavanger for å redusere reisetiden mellom storbyene. Eventuell endring av stoppmønster vil skje i dialog med berørte fylkeskommuner  

SJ Norge skal fra samme dato ytterligere styrke togtilbudet mellom Oslo og Trondheim og på Raumabanen.

 • På Dovrebanen blir det innført en ny avgang i hver retning på dagtid mellom Oslo og Trondheim, slik at det alt i alt blir seks avganger hver vei på dagtid

 • Antall avganger på Raumabanen øker fra fire til seks i takt med økningen i togtilbudet på Dovrebanen

For flere opplysninger - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom