Miljødirektoratet

Jegerne blir digitale

Del

I år får alle jegere digitalt jegeravgiftskort og jegeravgiften betales elektronisk. Informasjon om jaktåret sendes digitalt i Altinn.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

- Vi har gode erfaringer fra de 50 000 jegerne som i 2019 prøvde ut hel-digitale løsninger. Det var enklere for jegerne, bidro til å øke sikkerheten, og reduserte risikoen for å miste eller glemme å ta med dokumentasjonen. Slike digitale løsninger er også en effektivisering av forvaltningen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Alle som skal drive med jakt, lisensfelling eller fangst må betale jegeravgiften. Pengene går inn i Viltfondet og brukes til å styrke den lokale viltforvaltningen.

Det er totalt over 500 000 registrerte jegere i Jegerregisteret. Omtrent halvparten er aktive hvert år, og betaler jegeravgiften. I år får alle disse aktive jegerne informasjon om nytt jaktår og betaling av jegeravgift i Altinn i stedet for brev og giro på papir.

Digitale løsninger på frammarsj

Siste jaktår fikk 50 000 jegere digital informasjon i Altinn. Disse var valgt ut fordi de hadde e-faktura avtale i nettbanken sin for betaling av jegeravgiften.

Samtidig la Statistisk sentralbyrå om sin elektroniske rapportering av jakt- og fangstutbyttet til innrapportering via skjema i Altinn. Andelen som rapporterte elektronisk av de 183 000 jegerne som rapporterte økte dette jaktåret fra 89 til 96 prosent.

- Vi erfarer en positiv mottakelse fra jegerne på bruk av Altinn som kommunikasjon- og rapporteringskanal. Prinsippet om digitalt førstevalg innebærer at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne, sier Hambro.

De rundt 11 000 jegerne som har reservert seg i Kontakt- og Reservasjonsregisteret mot digital kommunikasjon med det offentlige er unntatt fra ordningen. Disse vil få en konvolutt i posten fra Jegerregisteret som tidligere.

Elektronisk betaling av jegeravgift

Informasjonen i Altinn vil også hjelpe jegere til lettvinte betalingsløsninger i Jegerregisteret. Når jegeravgiften er betalt vil et digitalt jegeravgiftskort være tilgjengelig på Min jegerside hos Jegerregisteret.

Gå til veiledning for jegeravgift 

Dokumentasjonen kan lagres på telefonen ved å ta et bilde/skjermdump av Min jegerside og de som ønsker kan også skrive det ut på papir. Ved kontroll vil jaktoppsynet avlese QR-koden på jegeravgiftskortet og se jegerdokumentasjonen for den aktuelle jegeren.

Registrering som lisensjeger vil også fremgå av jegeravgiftskortet.

Ny app vil også inkludere skyteprøve

Miljødirektoratet vil senere lansere appen "Min jegerdokumentasjon". Denne appen kommuniserer med Jegerregisteret, og viser det digitale jegeravgiftskortet.

Det vil også bli mulig å dokumentere skyteprøven elektronisk ved bruk av appen. Etter planen skulle appen være klar til bruk 1. april, men på grunn av situasjonen som har oppstått med koronautbruddet er lansering av appen utsatt inntil videre.

Les mer om skyteprøve og ny app her

Registrering som lisensjeger

Skyteprøve som er avlagt i jaktåret 2019/2020 vil gjelde ved deltakelse i lisensfelling av ulv til og med 31. mai 2020.

Jegere som deltar i lisensfelling av ulv må, i tillegg til å betale jegeravgift, også huske ny registrering som lisensjeger fra 1. april. Registrering gjøres på jegerregisteret.no

Lisensfelling av ulv administreres av Fylkesmannen. Oversikt over hvor mange dyr som gjenstår på kvoten opplyses på fylkesmannens nettsider eller på kvotetelefonen i det respektive fylket.

Les mer om registrering som lisensfelling her

Se spørsmål og svar om tjenesten på Jegerregisterets nettsider

Her kan du se hvilken dokumentasjon du trenger når du skal på jakt

Brukerhjelp

Jegerregisteret svarer på spørsmål om betaling og dokumentasjon av jegeravgiften og bruk av Min jegerside. 75 00 79 99 E-post Åpningstid 9-14

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom