Helse Midt-Norge RHF

Ja til legemidler for føflekkreft

Del

Tre legemidler for føflekkreft fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Legemidlene ble besluttet til tre ulike indikasjoner.

Illustrasjonsbilde av undersøkelse av føflekkreft. (Colourbox)
Illustrasjonsbilde av undersøkelse av føflekkreft. (Colourbox)

Følgende legemidler ble besluttet innført til behandling av føflekkreft:

Pembrolizumab (keytruda) og Nivolumab (opdivo)

Pembrolizumab (keytruda) kan innføres til adjuvant behandling av voksne pasienter etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III.

Nivolumab (opdivo) kan innføres til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III og IV hos voksne og barn over 12 år.

De adjuvante behandlingene med pembrolizumab og nivolumab er en «engangsbehandling» med varighet på inntil 12 måneder. Tidsperspektivet er svært langt før det vil kunne foreligge data på størrelsen på en eventuell totaloverlevelse ved adjuvant behandling.

Innføringen forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Det foreligger ikke data for dokumentasjon av effekt på totaloverlevelse for denne metoden, men dokumentert effekt på tid til tilbakefall. Historiske data og foreløpige data fra aktuelle studier tilsier at det trolig er effekt på totaloverlevelse når det er forlenget tid til tilbakefall. Det er mulig at adjuvant behandling også kan gi gevinst på overlevelse.

Det er vist at både pembrolizumab og nivolumab har signifikant effekt på tilbakefall av sykdom.

Innføring av metodene betinger at firma sender oppdatert effektdokumentasjon til Statens legemiddelverk senest tre år etter innføring. Før legemiddelet kan tas i bruk må det inngås en avtale mellom legemiddelfirmaet og de fire regionale helseforetakene som spesifiseres hvilke data som skal leveres. Når modne data foreligger, vil denne beslutning tas opp til ny vurdering.

Dabrafenib (tafinlar)

Dabrafenib (tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) kan innføres til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III med BRAF V600 mutasjon.

Innføringen forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Studiedata viser at dabrafenib i kombinasjon med trametinib bedrer tilbakefallsfri overlevelse og totaloverlevelse signifikant, sammenlignet med placebo etter tre år. Studien har foreløpig kun fire års median oppfølging. Det gjør at data for tilbakefallsfri overlevelse og totaloverlevelse fremdeles er noe umodne. Den største usikkerheten ligger i framskrivingen av totaloverlevelse. Denne behandlingen vurderes å være kostnadseffektiv gitt det absolutte prognosetap.

På nettsidene til nyemetoder.no kan du også lese om de alle innføringene som ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt siste møte.

Nøkkelord

Kontakter

Hanne StertenKommunikasjonsrådgiver

Har ansvar for mediekontakt og tilrettelegging for media i saker som angår Beslutningforum for Nye metoder.

40403225hanne.sterten@helse-midt.no

Bilder

Illustrasjonsbilde av undersøkelse av føflekkreft. (Colourbox)
Illustrasjonsbilde av undersøkelse av føflekkreft. (Colourbox)
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom