Helse Midt-Norge RHF

Ja til legemiddel for brystkreft

Del

Flere pasienter med brystkreft kan ta i bruk pertuzumab (perjeta) fra 15. juli, etter at Beslutningsforum for nye metoder besluttet å ta i bruk legemiddelet for flere indikasjoner den 17. juni i år. Pertuzumab innføres for neoadjuvant og adjuvant behandling.

Pertuzumab innføres både for neoadjuvant og adjuvant brystkreftbehandling. Foto: Colourbox
Pertuzumab innføres både for neoadjuvant og adjuvant brystkreftbehandling. Foto: Colourbox

Adjuvant behandling med pertuzumab er avgrenset til HER2 positive brystkreftpasienter.

- Vi ser at det er nødvendig med en presisering av beslutningen slik at det ikke oppstår misforståelser for hvilke pasienter som kan ta i bruk pertuzumab, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder.

- Vi er svært glade for at pertuzumab nå kan brukes av alle typer brystkreftpasienter til neoadjuvant behandling.Til adjuvant behandling er medikamentet avgrenset til HER2 positive brystkreftpasienter. Når det gjelder lymfeknutenegative brystkreftpasienter, får de et annet tilbud til adjuvant behandling, fortsetter Slørdahl.

Forhandlingene med leverandør har pågått over lengre tid, men resultatet er en avtale som alle parter kan være tilfredse med.

For de godkjente indikasjonene betyr det at følgende bruk er innført:

  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og docetaksel hos voksne med HER2-positiv metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom. Denne behandlingen har vært tilgjengelig siden mars 2015.
  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi ved adjuvant behandling av voksne med HER2-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, avgrenset til høy risiko definert som lymfeknute-positiv.
  • Bruk i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi ved neoadjuvant behandling av voksne med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

Avtalen trer i kraft den 15. juli 2019.

Les mer på nettsidene til nyemetoder.no

Nøkkelord

Kontakter

Hanne StertenKommunikasjonsrådgiver

Har ansvar for mediekontakt og tilrettelegging for media i saker som angår Beslutningforum for Nye metoder.

40403225hanne.sterten@helse-midt.no

Bilder

Pertuzumab innføres både for neoadjuvant og adjuvant brystkreftbehandling. Foto: Colourbox
Pertuzumab innføres både for neoadjuvant og adjuvant brystkreftbehandling. Foto: Colourbox
Last ned bilde
- Vi er svært glade for at pertuzumab nå kan brukes av alle typer brystkreftpasienter til neoadjuvant behandling, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Terje Visnes
- Vi er svært glade for at pertuzumab nå kan brukes av alle typer brystkreftpasienter til neoadjuvant behandling, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder. Foto: Terje Visnes
Last ned bilde

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom