Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isvarsel fra NVE: Hold avstand til innløp, utløp og trange sund

Del

Etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting i lavlandet er det nå uvanlig store svake partier der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder helt opp til og med Nordland.

Innløpsosen på Semsvannet i Asker er betydelig større enn vanlig, og islegges nå i kalde netter med tynn is. Foto: Arve M. Tvede og innfelt Ånund Kvambekk, NVE.
Innløpsosen på Semsvannet i Asker er betydelig større enn vanlig, og islegges nå i kalde netter med tynn is. Foto: Arve M. Tvede og innfelt Ånund Kvambekk, NVE.

– På Østlandet er det skøytemuligheter under om lag 300 meter over havet, men flere har opplevd å gå gjennom isen når de har trodd at de holdt nok avstand til bekkeinnløp, sier isvarsler i NVE, Ånund Kvambekk.

Under om lag 200 meter over havet har isen blitt kritisk svekket, og mange vann er ikke farbare. Høyere opp har nattefrost og klarvær gjort at istykkelsen har holdt seg, eller vokst. Mer jo høyere man kommer.

Ved inngangen til vinterferien har mildværet smeltet snøen på isen opp til om lag 300 meter over havet. Det ventes fortsatt mildvær så snøen på isen vil trolig smelte opp mot 500 meter over havet og gi muligheter for skøyting høyere opp hvor isen er betydelig tykkere.

Går du litt opp i høyden på Østlandet, holder god avstand til innløp og utløp, og går på land i farlige sund, vil du kunne få flotte naturopplevelser på is i vinterferien. Men ikke glem at en feilvurdering kan medføre plumping. Gå flere sammen og vær forberedt med tørre klær i vanntett pose, ispigger og kasteline. Vi anbefaler skøytere å skaffe seg isstaver, en kraftig skistav som er uvurderlig til å sjekke isens bæreevne, sier isvarsler Ånund Kvambekk.. «Isstaven er våre øyne!» sier erfarne turskøytere.

Ellers i landet er det få skøytemuligheter. Isen er enten for svak, eller snødekt.

For de som har tenkt seg til fjells på ski, regner vi isen på små vann som farbar over om lag 300 meter over havet på Østlandet, 700800 meter over havet på Vestlandet, og avtagende til havsnivå nord i Nordland og videre nordover.

De fleste store fjellvannene er også farbare, men noen av de aller største og dypeste har nylig islagt seg eller har isfrie partier, helt nord til Nordland. Med farbar is mener vi at det er mulig å finne en trygg vei over vannet, dersom man legger ruten utenom områder med strøm under isen. Fjellvannene er snødekte.

  • Du finner isobservasjoner på iskart.no

  • NVE oppfordrer deg til å sende inn egne observasjoner. Se ellers detaljerte isvarsler og Isskolen på varsom.no

Kontaktperson:

Isvarsler i NVE, Ånund Kvambekk, e-post: aask@nve.no, mobil: 996 09 036

Bilder

Innløpsosen på Semsvannet i Asker er betydelig større enn vanlig, og islegges nå i kalde netter med tynn is. Foto: Arve M. Tvede og innfelt Ånund Kvambekk, NVE.
Innløpsosen på Semsvannet i Asker er betydelig større enn vanlig, og islegges nå i kalde netter med tynn is. Foto: Arve M. Tvede og innfelt Ånund Kvambekk, NVE.
Last ned bilde
Last ned bilde
Foto: NVE
Foto: NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom