Samferdselsdepartementet

Invitasjon til frukostmøte for pressa om NTP: Store endringar i måten vi planlegg og prioriterer på i norsk samferdselspolitikk

Del

Priv. til red.: Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterer pressefolk med samferdsel som viktig arbeidsfelt til frukostmøte om nye grep i neste Nasjonal transportplan.

Samferdselsminister Hareide. Foto: T. Tandberg.
Samferdselsminister Hareide. Foto: T. Tandberg.
  • Tid: Måndag 21. september kl. 08:00 til 09:30. Oppmøte frå kl. 07:30.
  • Stad: Youngs Nedre, Youngstorget, Oslo. Inngang frå Pløens gate.
  • Servering: Frukost.

Av omsyn til smittevern er det krav om påmelding.

Tema er viktige endringar som kjem i ny Nasjonal transportplan – mellom anna porteføljestyring. Dagens samferdselssatsing er utan sidestykke. Samstundes har kostnadane eksplodert. Neste NTP skal difor sikre at vi får meir igjen for fellesskapet sine pengar, og bidra til at vi får dei rette løysingane.

Det blir korte innlegg frå

  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF og medlem i regjeringa sitt ekspertutval for teknologi og framtidas transportinfrastruktur
  • Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. i Ruter og medlem i regjeringa sitt ekspertutval for teknologi og framtidas transportinfrastruktur
  • Ingrid Dahl Hovland, direktør i Statens vegvesen
  • Finn Aa Hobbesland, direktør planlegging og drift i Nye Veier AS
  • Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Det er sett av god tid til spørsmål og samtale.

Talet på deltakarar avgrensa – det er difor krav om bekrefta påmelding innan fredag 18. september til sdinfo@sd.dep.no. Merk eposten "Påmelding".

Spørsmål kan rettast til pressevakt på telefon 919 14 777.

Nøkkelord

Bilder

Samferdselsminister Hareide. Foto: T. Tandberg.
Samferdselsminister Hareide. Foto: T. Tandberg.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet15.10.2020 14:08:03 CESTPressemelding

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom