Norges idrettsforbund

Investeringer i idrettsanlegg gir tredobbelt samfunnsøkonomisk gevinst

Del

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg. Eksempelvis vil samfunnet få tilbake tre milliarder kroner for hver milliard som investeres.

Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim

Den ferske rapporten ble lagt frem på et anleggsseminar i regi av Idrettsforbundet under Arendalsuka i dag.

For å komme frem til disse tallene har Vista Analyse undersøkt hvilken rolle anlegg spiller for fysisk aktivitet blant ungdom i alderen 13 til 19 år. Rapporten viser at det er en klar sammenheng mellom investeringer i anlegg og fysisk aktivitet. Den økte fysiske aktiviteten gir samfunnsmessige gevinster i form av økt arbeidsinnsats og bedre helse.

I tillegg vet vi at idrettsaktiviteten har mange andre gode effekter som det er vanskelig å kvantifisere i en slik analyse.

– Det er godt å se at rapporten dokumenterer det vi lenge har trodd – at tilrettelegging for idrett og bygging av anlegg er svært lønnsomt for samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Analysen har heller ikke beregnet egenopplevd nytte av investeringer i idrettsanlegg knyttet til idrettsglede og fellesskap, eller de kommersielle virkningene i form av publikumsnytte fra toppidrett og leverandører av utstyr og tjenester. Dette er nyttevirkninger som kommer i tillegg til den samfunnsnytten som Vista Analyse har identifisert.

Rapporten understreker viktigheten av å investere i en bred anleggsportefølje.

– Jeg mener myndighetene bør satse mer på å forebygge dårlig helse, og på å holde flere i arbeid lenger. Dette er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Rapporten viser at økte investeringer i idretts- og nærmiljøanlegg vil bidra til dette. Basert på rapportens konklusjoner mener NIF at flere departement bør bidra i et samarbeid med kommuner og idrettslag om et anleggsløft som skal komme hele befolkningen til gode, avslutter idrettspresidenten.

Overordnede konklusjoner og forutsetninger fra anleggsrapporten:

  • Én milliard kroner investert i idrettsanlegg gir en samfunnsøkonomisk gevinst på tre milliarder kroner. Dette inkluderer både en arbeidsgevinst (folk står lengre i arbeid) og en helsegevinst. Nyttegevinsten er fratrukket drifts- og investeringskostnader.
  • Investering i anlegg bidrar til økt fysisk aktivitet blant ungdom også senere i livsløpet. Nye investeringer er ikke bare nødvendig for å dekke etterspørselen, men det er nødvendig for å sikre bred rekruttering blant barn og unge.
  • Det er viktig at det investeres i en bred anleggsportefølje. Desto større variasjon det er i typer anlegg, desto mer fysisk aktivitet driver ungdommene med.
  • For å inkludere flest mulig trenger man de store volumanleggene i nærheten av der folk bor, og investeringene må kunne tilrettelegge for nisjeaktiviteter for å sikre et bredest mulig aktivitetstilbud.
  • De gode og riktige investeringene i idrettsanlegg fører til mer bruk, bedre rekruttering og mer fysisk aktivitet.

Se hele rapporten, i tillegg til et kortere sammendrag av den, her (idrettsforbundet.no). 

Kontakter

Bilder

Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Idretten godt fornøyd med full merverdiavgiftskompensasjon6.10.2022 12:27:06 CEST | Pressemelding

Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen, i tråd med egen Hurdalsplattform, velger å legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon for varer og tjenester til frivillige organisasjoner. Det er også gledelig at regjeringen viderefører full merverdikompensasjon til idrettslag som bygger egne anlegg. Det er nå viktig at full merverdiavgiftskompensasjon følges opp, og at bevilgningen øker ved behov.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom