Inven2 har skapt milliardverdier

Del

Inven2 er 10 år i 2020. Resultatene viser at et av Norges største teknologioverføringskontor i denne perioden har etablert 55 bedrifter som i dag har en verdi på 15 milliarder norske kroner. Bedriftene er alle etablert på bakgrunn av forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Inven2 ble etablert i 2010 da Medinnova, teknologiverføringskontoret til Rikshospitalet, og Birkeland Innovasjon, teknologioverføringskontoret til Universitetet i Oslo, ble slått sammen.

Mandatet til Inven2 er å kommersialisere forskningsresultatene til de ansatte ved Universitetet i Oslo og de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Inven2 har sammen med forskerne i løpet av disse 10 årene bidratt til:

o   55 oppstartsbedrifter

o   2072 idéer til nye innovasjoner (DOFIer)

o   260 nye patentsøknader

o   388 lisensavtaler

o   582 millioner kroner er tilbakeført til forskning, innovasjon og oppfinnere

o   1500 kliniske avtaler

–Jeg er stolt over at vi sammen med forskerne og økosystemet har bidratt til å tilbakeføre mer enn en halv milliard til ny forskning og innovasjon, sier administrerende direktør i Inven2, Ole Kristian Hjelstuen.

I tillegg har selskapene som har blitt etablert vist en voldsom verdiøkning.

–Så langt har vi vært med på å etablere 55 selskaper og verdiskapingen på vår portefølje har økt fra en halv milliard i 2010 til 15 milliarder i år. Viktigere enn milliardene i verdi er at selskapene har bidratt til å etablere arbeidsplasser og samfunnsnyttige produkter og tjenester som konkurrerer på det globale markedet, sier Hjelstuen.

Kreftvaksine, transportisolator og mye mer

Inven2 sitt arbeid gjennom disse 10 årene har sammen med mange andre ført til at en rekke produkter og tjenester har kommet på markedet, mens andre fremdeles er under utvikling.

Noen eksempler:

o   Ultimovacs ASA utvikler en universell kreftvaksine, og ble etablert i 2010 basert på kreftforskning ved Radiumhospitalet. Selskapet er nå børsnotert og har med seg solide eiere som Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen.

o   Transportisolatoren EpiShuttle utviklet av selskapet EpiGuard har fått sitt internasjonale gjennombrudd i koronapandemien. Den har i løpet av det siste halvåret blitt kjøpt inn av en rekke land i Europa, samt at selskapet har landet en distribusjonsavtale som gjelder for USA og Canada. Idéen til transportisolatoren fikk legen Fridtjhof Heyerdahl da han arbeidet med ebola-smittede under utbruddet i Kongo i 2014, og så hvor vanskelig det var å beskytte helsearbeidere fra smitte når de skulle forflytte alvorlige, syke pasienter

o   Lisensavtale mellom Merck og klinikere ved Sykehuset Sørlandet, på bruk av kreftmedisin til å behandle alvorlige nervesmerter. Avtalen er verdt milliarder, og er en av de mest verdifulle lisensavtalene som er blitt innvilget i Norge

o   MeshCrafts er et av selskapene som er blitt til gjennom Inven2Start-konkurransen. De har utviklet et system for strømstyring og har lykkes bra i det norske markedet, og står nå foran internasjonale ekspansjon

–Vi kunne nevnt så mange flere eksempler, men jeg synes disse eksemplene på en god måte viser bredden av det vi jobber med og bidrar til, sier Hjelstuen.

Styreleder i Inven2, Åse Aulie Michelet, er imponert over resultatene.

«Jeg er veldig stolt av hva vi har fått til i Inven2! Det er kompetansen og drivkraften hos medarbeiderne våre som bidrar til de gode resultatene over tid. Jeg tror det er få som er klar over markedsverdien på 15 milliarder som oppstartsselskapene Inven2 har bidratt til etablering av, og fortsatt har eierandeler i, er over 15 milliarder kroner», sier Michelet.

Kliniske studier

Inven2 har også ansvar for å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid som er helt eller delvis finansiert av industri.

–Siden 2010 har vi satt i gang 1500 nye kliniske studier, hvorav over 400 pågår nå. Gjennom dette arbeidet har vi medvirket til at norske pasienter får tilgang til ny behandling flere år før en behandling er tilgjengelig for alle, sier Hjelstuen.

Inven2 har ansvar for kliniske studier for alle de ni helseforetakene Helse-Sør Øst og for Universitetssykehuset Nord-Norge.

Stølen og Bjørnbeth gratulerer

Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo som sammen eier Inven2, gratulerer med jubileet, og ser fram til realiseringen av nye spennende prosjekter.

«Vi gratulerer Inven2 med jubileet. Universitetet i Oslo er opptatt av at forskning må bidra til oppstartsbedrifter, arbeidsplasser og verdiskaping. Inven2 har en sentral rolle i det økosystemet som er påkrevd for nettopp dette. Vi er imponert over tall og fakta for de første 10 år, og har store forventninger for de neste 10 år. Sammen bygger vi en sterk og effektiv innovasjonskultur», sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, påpeker den strategiske viktige rollen Inven2 har innen innovasjon og kliniske studier.

«Vi gratulerer Inven2 med 10-års-jubileum. Etableringen av Inven2 har representert en svært viktig og vellykket del av den strategiske samordningen mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og har bidratt til økt kvalitet og omfang av innovasjonsaktiviteten. En stor del av den forskningsdrevne innovasjonsaktiviteten i Oslo universitetssykehus skjer i grenseflaten mot Universitetet i Oslo, men Inven2 er også TTO for alle de andre sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi vil også berømme den viktige rollen Inven2 har i forbindelse med avtaler om kliniske studier og samarbeid med industripartnere», sier Bjørnbeth.

Hjelstuen gleder seg til de neste 10 årene, og tror mye positivt vil skje framover også.

–På mange måter har vi akkurat startet. Halvparten av de verdiene som vi har bidratt til å skape etter 2010, baserer seg på historikken til Medinnova og Birkeland Innovasjon. I og med at utvikling av forskningsbasert innovasjon krever tid og kapital, så vil vi oppleve en enda større verdiskaping i løpet av de neste 10 årene, sier Hjelstuen.

Fakta:

-          Inven2 er teknologioverføringskontoret til Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og alle helseforetakene i Helse Sør-Øst

-          Oslo universitetssykehus eier halvparten av Inven2 på vegne av Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo eier den andre halvparten

-          Eierne kan ikke ta utbytte fra Inven2

Video om Inven2
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør, 90 82 47 24, o.k.hjelstuen@inven2.com 

Bilder

Lenker

Om Inven2

Inven2
Pb 1061 Blindern
0316 Oslo

http://www.inven2.com

Inven2 er innovasjonsselskapet til Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Selskapets misjon er å omgjøre forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst melder årlig inn rundt 200 unike oppfinnelser. Dette resulterer i en årlig aktivitet på over 80 nye patentsøknader, 35 lisensavtaler og 4-8 oppstartsselskaper. Inven2 har en portefølje på over 40 teknologioppstartsbedrifter og en rekke lisensavtaler, med oppdagelsen av biomarkøren NT-proBNP som den største kommersielle suksessen til nå.