Inven2

Norsk-indisk avtale om unik hjertebehandling

Del
Det norske oppstartsselskapet SERCA Pharmaceuticals inngår en unik avtale med det indiske farmasiselskapet Cadila Pharmaceuticals. Avtalen går på å utvikle en ny og bedre behandling for pasienter rammet av hjerteinfarkt.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Signeringen av avtalen skjer i dag i New Delhi i India i forbindelse med det offisielle statsbesøket statsminister Erna Solberg gjør til India.

«SERCA Pharmaceuticals er basert på fremragende norsk forskning. Det er veldig tilfredsstillende å lande en god avtale med et stort farmasøytisk selskap, bare måneder etter at selskapet er etablert,» sier Kristin Sandereid, Executive Fund & Business Developer i Inven2.

SERCA Pharmaceuticals skal utvikle en medikamentell behandling for skader som oppstår ved behandling av hjerteinfarkt.

Unik behandling

Behandlingen som SERCA Pharmaceuticals og det indiske farmasøytiske firmaet Cadila Pharmaceuticals sammen skal utvikle basert på norsk forskning, er helt unik og finnes ikke i dag.

«Denne avtalen betyr enormt mye for SERCA Pharmaceuticals. Det at vi etter så kort tid har landet en avtale med en større farmasøytisk bedrift for utvikling av behandlingen vi har oppdaget, lover godt. Avtalen er i tillegg god og sikrer at produktutviklingen er mer kostnadseffektiv,» sier Kjetil Hestdal, administrerende direktør i SERCA Pharmaceuticals. Hestdal har lang erfaring innen biotek og utvikling av medisinske produkter basert på forskning gjennom sin tid som administrerende direktør i Photocure.

I avtalen vil Cadila Pharmaceuticals bruke sin utviklingsorganisasjon til å gjøre deler av utviklingen av en ny behandling for pasienter rammet av hjerteinfarkt, som SERCA Pharmaceuticals kan ta videre til globale markeder. Det nye legemidlet er basert på en oppfinnelse gjort av professor Kjetil Taskén og medarbeidere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, og SERCA Pharmaceuticals er opprettet av universitetets TTO, Inven2.

Bygge helsenæring

Ole Kristian Hjelstuen er administrerende direktør i Inven2, som har landet avtalen med det indiske selskapet. Han synes avtalen er god og i tillegg svært lovende for det pågående arbeidet med å bygge en helsenæring i Norge.

«Helsenæringen i Norge får sin egen stortingsmelding denne våren og denne avtalen viser at det er mulig å tiltrekke seg globale aktører for å utvikle selskaper basert på norsk forskning. Helsenæring er en næring med dobbel gevinst, som vår statsminister har påpekt en rekke ganger, og Inven2 gleder seg til å bidra med å bygge denne næringen videre,» sier Hjelstuen.

Kontaktinformasjon

Kristin Sandereid, Executive Fund & Business Developer Inven2, kristin.sandereid@inven2.com, (+47) 93 03 72 22

Kjetil Hestdal, administrerende direktør SERCA Pharmaceuticals, (+47) 913 19 535

Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør Inven2, o.k.hjelstuen@inven2.com, (+47) 908 24 724

Om SERCA Pharmaceuticals

SERCA Pharmaceuticals AS ble etablert i 2018 på bakgrunn av prekliniske forskning på en potensiell medikamentell behandling for skader som oppstår ved behandling av hjerteinfarkt. Forskningen som ligger bak selskapet er utført av forskningsgruppen til professor Kjetil Taskén ved Universitetet i Oslo gjennom 20 år. Daglig leder er Kjetil Hestdal, tidligere administrerende direktør i Photocure gjennom en rekke år, og har erfaring med å ta et produkt fra preklinikk hele veien til markedet.

 SERCA Pharmaceuticals skal utvikle en medikamentell behandling for skader som oppstår ved behandling av hjerteinfarkt.

Om Cadila Pharmaceuticals

Cadila Pharmaceuticals Ltd. er et av de største privateide farmasøytiske selskapene i India. I løpet av de siste 60 årene har selskapet utviklet og produsert farmasøytiske produkter i India og solgt og distribuert disse i over 85 land.

Selskapet er sterkt fokusert på innovasjon og forskning. Totalt er selskapet involvert i mer enn 45 terapeutiske områder, hvorav 12 spesialområder som kardiovaskulære, gastrointestinale medisiner, samt smertestillende midler.

Se mer informasjon på hjemmesiden til selskapet:

http://cadilapharma.com

 

Om Inven2

Inven2 er innovasjonsselskapet til Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Selskapets misjon er å omgjøre forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst melder årlig inn rundt 200 unike oppfinnelser. Dette resulterer i en årlig aktivitet på over 80 nye patentsøknader, 35 lisensavtaler og 4-8 oppstartsselskaper. Inven2 har en portefølje på over 40 teknologioppstartsbedrifter og en rekke lisensavtaler, med oppdagelsen av biomarkøren NT-proBNP som den største kommersielle suksessen til nå.

www.inven2.com

Nøkkelord

Kontakter

Kristin Sandereid, Executive Fund & Business Developer, Inven2, kristin.sandereid@inven2.com, (+47) 93 03 72 22


Kjetil Hestdal, administrerende direktør, SERCA Pharmaceuticals, (+47) 913 19 535


Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør, Inven2, o.k.hjelstuen@inven2.com, (+47) 908 24 724

Bilder

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Last ned bilde
Ole Kristian Hjelstuen, CEO, Inven2. Foto: Inven2
Ole Kristian Hjelstuen, CEO, Inven2. Foto: Inven2
Last ned bilde
Kjetil Hestdal, CEO, SERCA pharmaceuticals. Foto: SERCA Pharmaceuticals
Kjetil Hestdal, CEO, SERCA pharmaceuticals. Foto: SERCA Pharmaceuticals
Last ned bilde
Kristin Sandereid, Executive Fund & Business Developer, Inven2. Foto: Inven2
Kristin Sandereid, Executive Fund & Business Developer, Inven2. Foto: Inven2
Last ned bilde

Om Inven2

Inven2
Pb 1061 Blindern
0316 Oslo

http://www.inven2.com

Inven2 er innovasjonsselskapet til Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Selskapets misjon er å omgjøre forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst melder årlig inn rundt 200 unike oppfinnelser. Dette resulterer i en årlig aktivitet på over 80 nye patentsøknader, 35 lisensavtaler og 4-8 oppstartsselskaper. Inven2 har en portefølje på over 40 teknologioppstartsbedrifter og en rekke lisensavtaler, med oppdagelsen av biomarkøren NT-proBNP som den største kommersielle suksessen til nå.

www.inven2.com

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye