IMDi

Introduksjonsprogram i 2020: Flere i utdanning - færre i jobb

Del

Tall fra nasjonalt introduksjonsregister viser at 49 prosent av flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020 gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Resultater på kommunenivå varierer.

Flere i utdanning: På landsbasis gikk 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 direkte over i utdanning. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Fotograf: Kristine Lindebo.
Flere i utdanning: På landsbasis gikk 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 direkte over i utdanning. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Fotograf: Kristine Lindebo.

I Vestland er andelen som gikk direkte over i arbeid eller utdanning på 42 prosent. De to kommunene med de beste resultatene er Kinn (58 prosent) og Voss (50 prosent). I alt 394 deltagere avsluttet introduksjonsprogrammet i Vestland i 2020.

På landsbasis gikk 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 direkte over i utdanning. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2019.Samtidig gikk kun 17 prosent av deltakerne direkte over til arbeid. Tidligere år har andelen ligget på cirka 25 prosent.

– At færre går over i arbeid må sees i sammenheng med at koronapandemien har ført til økt arbeidsledighet blant innvandrere i 2020. Derfor er det positivt at flere flyktninger tar formell opplæring og får kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Høy arbeidsledighet på grunn av koronapandemien er likevel kun én av forklaringene på nedgangen i antall flyktninger som går direkte over til arbeid eller utdanning. Av de som avsluttet programmet i 2020 var nemlig kvinneandelen høyere enn i 2019. Erfaringsmessig har kvinner lavere måloppnåelse enn menn.

I alt 4 820 flyktninger avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, noe som er om lag 60 prosent færre enn i 2019. Dette skyldes i hovedsak at det siden 2018 har kommet færre flyktninger til Norge enn tidligere, og at midlertidig lov i forbindelse med koronapandemien gir utvidet tid i introduksjonsprogrammet.

Se resultater i din kommune på imdi.no

Les mer om resultatene på imdi.no.

Pressekontakt IMDi: presse@imdi.no / telefon 91 75 53 51.

Nøkkelord

Bilder

Flere i utdanning: På landsbasis gikk 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 direkte over i utdanning. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Fotograf: Kristine Lindebo.
Flere i utdanning: På landsbasis gikk 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 direkte over i utdanning. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Fotograf: Kristine Lindebo.
Last ned bilde

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. Direktoratet skal iverksette regjeringens integreringspolitikk, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. 

IMDi skal blant annet 

  • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger og legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
  • forvalte tilskuddsordninger rettet mot kommunene og frivillige organisasjoner
  • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
  • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
  • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom