Politihøgskolen

Internasjonal opplæring mot økonomisk kriminalitet

Del

I 2014 startet den internasjonale organisasjonen OECD arbeidet med etableringen av et «International Academy for Tax and Financial Crime Investigation». Inger A. E. Coll ved Politihøgskolen er aktivt med i den internasjonale opplæringen mot økonomisk kriminalitet. Også førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim deltar som instruktør.

BUENOS AIRES: Her er noen av representantene på plass foran presidentpalasset Casa Rosada under samlingen i Buenos Aires nå i juli. Fra venstre Program Manager Juergen Leske (OECD), instruktørene Inger A. E. Coll, Donna Harper og Tony Cook, de to sistnevnte er begge fra IRS, USA. Foto: Privat
BUENOS AIRES: Her er noen av representantene på plass foran presidentpalasset Casa Rosada under samlingen i Buenos Aires nå i juli. Fra venstre Program Manager Juergen Leske (OECD), instruktørene Inger A. E. Coll, Donna Harper og Tony Cook, de to sistnevnte er begge fra IRS, USA. Foto: Privat

OECDs initiativ kom i kjølvannet av et internasjonalt toppmøte i Oslo i 2011 som fremhevet at tverretatlig samarbeid er nødvendig for å bekjempe skattekriminalitet og annen økonomisk kriminalitet, med begrepet «Whole of government approach».

Norge har siden oppstarten bidratt med lærerkrefter til akademiet som holder kurs for ansatte i politi, skatteetat, tolletat - og også dommere og departementsansatte fra hele verden. Opprinnelig ble kursene holdt ved Guardia de Finanzas politiskole utenfor Roma, men programmet er nå utvidet til også å omfatte Africa Academy i Kenya, Asia-Pacific Academy i Japan og Latin America Academy i Argentina.

Involvert siden 2014

Inger A. E. Coll er utdannet jurist, har tidligere arbeidet som advokat i Skattekrim, Skatt øst, vært sekretær i Konkursrådet, og har erfaring fra Oslo skifterett og som advokat ved Oslo kemnerkontor. Coll har videre vært tilknyttet Oslo politidistrikt som politifullmektig og trainee, og var medlem av Påtaleanalyseutvalget.

Hun deltok som instruktør på pilotprogrammet i 2014 og har siden fungert som ad hoc lærer ved akademiet i Italia hvert år. I år ble hun også invitert til gjennomføringen av et kurs i Buenos Aires, Argentina der hun var en uke i starten av juli.

Nå er Coll høgskolelektor ved Politihøgskolen, og med i fagteamet med ansvar for økostudiene og studiet «Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet». Hun er også leder av Norsk Øko-Forum. I 2020 skal hun holde to kurs i Italia, samt et mulig kurs i enten Japan eller Kenya.

700 deltakere fra 90 land

Coll underviser om fratagelse av verdier, herunder inndragning og sikring av aktiva, men også nytten av å bruke andre etaters virkemidler, som f.eks skattlegging av kriminelle inntekter, erstatningskrav og bruk av konkursinstituttet.

- Frem til nå har mer enn 700 deltagere fra mer enn 90 land gjennomført kurs i regi av OECDs Tax Academy. Hovedvekten av disse er fra utviklingsland, men det er også deltagere fra Europa, og Norge har også sendt studenter. Undervisningen fokuserer på beste praksis-anbefalinger, og består av mye gruppearbeid og klassediskusjoner i tillegg til forelesninger. Dette er en god arbeidsform, sier hun.

Motiverende

Coll vektlegger også betydningen av kunnskapsdeling, motivasjon og kontaktnett: 

- Det kan være en trøst å vite at andre land sliter med tilsvarende utfordringer, og kanskje har noen funnet en mulig løsning som andre kan nyttiggjøre seg. Det er veldig motiverende å få delta som instruktør i denne settingen. Man har mulighet til å påvirke hvordan land legger opp strategi for å forebygge og sanksjonere økonomisk kriminalitet. Jeg lærer også mye selv, både fra de andre instruktørene og også fra studentene. Hvert studentkull blir også veldig sammensveiset og bygger et svært viktig kontaktnett for videre operativt arbeid.

Uvurderlig erfaring

- Utvekslingen og treningen med andre land er uvurderlig erfaring for å tilrettelegge våre egne studier. De kriminelle er flinke til å samarbeide på tvers av landegrenser – vi må bli like effektive, samt høste av erfaringene andre gjør seg, sier John Ståle Stamnes, som leder etterforskningsseksjonen ved Politihøgskolens Etter- og videreutdanninger.  

Her er noen linker til OECDs programmer og håndbøker:

Informasjon om programmene som tilbys i regi av OECD International Academy for Tax and Financial Crime Investigation.

OECDs håndbok for avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering:

OECDs håndbok for avdekking av korrupsjon

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BUENOS AIRES: Her er noen av representantene på plass foran presidentpalasset Casa Rosada under samlingen i Buenos Aires nå i juli. Fra venstre Program Manager Juergen Leske (OECD), instruktørene Inger A. E. Coll, Donna Harper og Tony Cook, de to sistnevnte er begge fra IRS, USA. Foto: Privat
BUENOS AIRES: Her er noen av representantene på plass foran presidentpalasset Casa Rosada under samlingen i Buenos Aires nå i juli. Fra venstre Program Manager Juergen Leske (OECD), instruktørene Inger A. E. Coll, Donna Harper og Tony Cook, de to sistnevnte er begge fra IRS, USA. Foto: Privat
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom