WWF Verdens naturfond

Internasjonal motstand mot Equinor

Del

Utenlandsprosjekter er igjen stridstema for Equinor. På årets generalforsamling handler det om omstillingsviljen til Equinor og olje- og gassprosjekter i unike naturområder i Argentina og Canada, områder av betydning for urfolk. I Argentina er søksmål allerede i gang.

Fra demonstrasjon mot oljeutvinning i Bay du Nord, 4. Mars 2022 i Montreal, Canada. ©gabriel_pelland
Fra demonstrasjon mot oljeutvinning i Bay du Nord, 4. Mars 2022 i Montreal, Canada. ©gabriel_pelland

– Folk i Argentina og Canada er sjokkert over hvordan Equinor er pådriver for å åpne nye og sårbare områder for oljeutvinning i deres land. Dette må ta slutt. Det er ikke plass til nye olje- og gassfelt når vi skal nå målene i Parisavtalen, sier Ragnhild Waagaard, leder for klima- og energi i WWF Verdens naturfond.

Canada

Equinors planlagte oljeproduksjon i Canada møter kraftig motstand før det er startet, over 125 organisasjoner har allerede opponert mot prosjektet. Bay du Nord ligger nordøst for Newfoundland og Labrador og er et område med røff natur og rikt naturmangfold. Det er i et område som har stor betydning for inuitters kultur og livsførsel.

– Vi oppfordrer Equinors aksjonærer, selskapets ledelse og norske myndigheter å gjøre det som er rett, å stoppe oljeprosjektet i Bay du Nord og ikke sette klimaet og vår dyrebare natur i fare. Invester heller i vind- og solprosjekter som både er bra for klimaet og skaper arbeidsplasser i Newfoundland og Labrador - den kanadiske provinsen med størst potensial for vindenergi, sier Gretchen Fitzgerald, nasjonal programdirektør i Sierra Club Canada Foundation.

Argentina

Equinor planlegger leteboring i havområdet sør-øst for Buenos Aires hvor selskapet er operatør for åtte blokker. De planlegger å skyte seismikk i siste kvartal 2022 for å fastslå om det er olje og gass under havbunnen, som vil ha store konsekvenser for et rikt naturområde, for fisk, plankton og sjødyrs evne til å navigere, finne mat og make.

WWF har sett på økonomien i prosjektet, og tall fra Rystad Energy indikerer at det vil være ulønnsomt å lete etter og utvinne ressurser fra disse områdene, med en break-even pris på 100 dollar. Fra argentinsk hold derimot, gis det løfte om mange arbeidsplasser og en sterkt etterlengtet vei ut av fattigdom for landet. Men Equinor skal kun betale 6 prosent grunnrenteskatt, og ikke normal sats på 12 prosent. For Argentina er det dermed usikkert om dette vil gi inntekter. For Equinor vil det gi lavere risiko og høyere inntekter ved et eventuelt oljefunn.

– Equinors utbygging i Nord-Argentinahavet er hensynsløs overfor klimakrisen og det sårbare marine økosystemet i Atlanterhavet, sier miljøadvokat Rafael Colombo i Environmental Lawyers Association of Argentina.

Greenpeace Argentina er en av flere organisasjoner som har saksøkt den Argentinske stat over godkjenningen av oljevirksomheten.

Equinors omstillingsplan er kritisert av investorer

Equinor la nylig fram sin energiomstillingsplan mot null-utslipp i 2050. Investorselskapet Sarasin & Partners sier de ikke er fornøyd med planen, og vil stemme mot den på generalforsamlingen. De beskriver den som en “gå-sakte-plan”, sier den er risikabel for langsiktige investorer og begrunner det hele med å vise til klimahensyn.

I dag ble det også kjent at Storebrand stemmer mot Equinors energiomstillingsplan. Heller ikke KLP er fornøyd med planen og vil avstå fra å stemme.

Beregninger WWF har gjort basert på data fra Rystad Energy viser også at Equinor planlegger å øke oljeproduksjonen og utslippene med 22 prosent i perioden fra 2022 til 2030.

– Ingen seriøs grønn omstilling fører til økte utslipp. Når Equinors portefølje har en utslippsøkning på 22 prosent til 2030, er det vanskelig å ta omstillingsplanen på alvor. Det verden trenger nå, er selskaper som lar olja ligge, for eksempel utenfor Argentina og på Newfoundland. Tiden er forbi da investorer godtok at oljeselskapene kjøpte seg fri, nå må det kuttes i faktiske utslipp om man skal ha aksjonærenes tillit, sier Ragnhild Waagaard, leder for klima- og energi i WWF Verdens naturfond og leder for WWF-nettverkets arbeid med utfasing av olje og gass.

WWF Verdens naturfond har sammen med Greenpeace levert aksjonærforslag til generalforsamlingen om at selskapet skal halvere absolutte utslipp innen 2030 og til null utslipp innen 2050.


For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Norge: Ragnhild Waagaard, leder for klima- og energi i WWF Verdens naturfond. rwaagaard@wwf.no, +47 958 88 780

Canada: Gretchen Fitzgerald, National Program Director, Sierra Club Canada Foundation, gretchenf@sierraclub.ca cell: +1-902-444-7096

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra demonstrasjon mot oljeutvinning i Bay du Nord, 4. Mars 2022 i Montreal, Canada. ©gabriel_pelland
Fra demonstrasjon mot oljeutvinning i Bay du Nord, 4. Mars 2022 i Montreal, Canada. ©gabriel_pelland
Last ned bilde
Ragnhild Elisabeth Waagaard, Leder for klima- og energiteamet i WWF Verdens naturfond og og leder for WWF-nettverkets arbeid med utfasing av olje og gass.
Ragnhild Elisabeth Waagaard, Leder for klima- og energiteamet i WWF Verdens naturfond og og leder for WWF-nettverkets arbeid med utfasing av olje og gass.
Last ned bilde

Lenker

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom