Innovasjon Norge

Innovasjonstalen 2022: Verdensledende på teknologi, men sliter med å oppskalere

Del

På Innovasjonstalen 2022 fortalte Håkon Haugli hvordan det står til med innovasjonen i Norge i 2022. Norge har mange av løsningene, men næringslivet sliter med å oppskalere.

Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen
Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen

Vidar Helgesen innledet om utfordringene den nye situasjonen i Europa skaper, og satte agendaen for arrangementet ved å spørre: «Hva må til, skal Norge være de som får ting til å skje? Eller skal vi stå på perrongen og lure på hva som skjedde?»

Næringsminister Jan Christian Vestre understreket viktigheten av at Norge er med på å løse utfordringene i Europa og resten av verden, og kalte det for eksportsolidaritet.

Hovedtemaene for den første delen av arrangementer var mat og energi, og blant dem som fortalte om utfordringene for matleveranser hørte vi Svein Tore Holsether i Yara, og representanter for gjødselselskapet N2 Applied og Rogalandsbedriften Desert Control, som lager dyrkbar jord av ørkensand.

Jarand Rystad fra Rystad Energy trakk opp utfordringene innenfor energiforsyning, og vi fikk høre om løsninger fra blant andre Solenergiklyngen og Aker Solutions.

Innovasjonstalen

Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli holdt sin fjerde innovasjonstale, og ga en status for norsk næringsutvikling og innovasjon i 2022.

- For å møte verdens behov for energi og mat er det behov for rask og kraftfull innovasjon. EU øker farten i det grønne skiftet og satser tungt på fornybar energi. På samme tid er sikker forsyning av mat blitt viktigere enn på lenge. For Norge betyr det både utfordringer og muligheter. Norsk næringsliv har mange av løsningene verden trenger, men vi er for dårlige på skalering, sa Haugli.

I talen dro han en parallell til Flåklypa Grand Prix, og racerbilen Il Tempo Gigante.

- Det er en historie om utvikling av verdensledende teknologi, men også en historie om manglende skalering. På tross av at den ble best, ble det bare bygget én Il Tempo Gigante. Det ble med piloten. Til tross for at oppfinnelsen var god la den ikke grunnlaget for industri i Flåklypa, sa Haugli.

Godt utgangspunkt

- Norge har kanskje verdens beste utgangspunkt innenfor både landbruk og energiproduksjon for å møte verdens økende etterspørsel etter bærekraftige løsninger. Innovasjon Norges bidrag innenfor havvind, batterier, hydrogen og grønn skipsfart gir resultater i form av utvikling, testing og pilotering, men det stopper opp når bedriftene skal produsere og vokse, sa Haugli.

I følge Haugli er et godt utgangspunkt ikke nok.

- Det gode utgangspunktet må omsettes til løsninger som ikke bare finnes opp, utprøves og piloteres, men som tas i bruk, skaleres opp og skaper verdier og arbeidsplasser. I likhet med Il Tempo Gigante var verdens første flytende havvindmølle norsk og teknologisk verdensledende. Siden har vi kun bygget én til, sa Haugli.

-Til tross for to nye enhjørninger i 2022, Remarkable og Dune Analytics, har Norge fortsatt svakere evne til skalering enn sammenliknbare land, selv om tilgangen på privat risikokapital har blitt bedre, sier Haugli.

Eksport og gründere

Norge har rekordstor eksport, men ifølge Haugli er den ikke differensiert nok.

- Vi eksporterer mer av det vi allerede eksporterer mye av, men vi har ennå ikke lykkes med å utvikle et mer differensiert næringsliv, der små og mellomstore bedrifter i hele landet har kunder i andre deler av verden, sier Haugli.

I tillegg er det grunn til bekymring for gründeraktiviteten i Norge. Det er svært få mellom 18 og 34 år som er involvert i tidligfase entreprenørskap. På en liste med sammenlignbare land ligger Norge nederst, med en aktivitetsprosent på 2, mens Canada er på topp med 31 prosent.

-Det blir færre gründere i Norge, og det bekymrer meg. Om vi som nasjon mangler evne og vilje til å etablere de nye bedriftene blir det ingen omstilling. Det er ingen motsetning mellom å satse på gründere og å satse på eksportbedrifter. Dagens gründere er fremtidens eksportbedrifter, sa Haugli.

Råd til regjering og næringsliv

I sin tale ga også Håkon Haugli råd til regjeringen om hva som er viktig for å lykkes med verdiskaping i Norge nå og framover.

-For å bygge nye grønne industrier må det offentlige redusere bedriftenes risiko gjennom mekanismer som utløser privat kapital, sa Haugli.

- Skal vi øke eksporten må det bli flere som støtter norsk næringsliv ute i verden. Innovasjon Norge bør være tilstede i flere land og ha større kapasitet der vi allerede er, sa Haugli.

Til fylkeskommunene ga Haugli følgende råd:

-Store, komplekse utfordringer stiller krav til samarbeid og gjør at vi må bruke alle verktøyene for innovasjon – utdanning og forskning, offentlige anskaffelser, bedriftsnettverk og finansiering. Vi trenger strategier for å utvikle nye grønne verdikjeder i distriktene i Norge.

Haugli hadde også en appell til bedriftene i Norge:

- Selv gode produkter og tjenester selger seg ikke selv. En flaskehals for internasjonal vekst er manglende innsikt i kundebehov og markeder. Norge trenger flere merkevarer og flere selgere.

Haugli mente til slutt at Innovasjon Norge selv ønsker å utvikle seg på sine verktøy for bedrifters skalering og bli enklere å bruke for norsk næringsliv.

Statusrapport

Undersøkelsene som ligger bak Innovasjonstalen og funnene som ble presentert i den er nå publisert i en egen digital statusrapport: Status for innovasjon 2022.

Du finner link til rapporten og Innovasjonstale-sendingen under.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen
Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen
Last ned bilde
Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen
Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen
Last ned bilde
Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen
Håkon Haugli under årets Innovasjonstale. Foto: Tom Hansen
Last ned bilde
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto Tom Hansen
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto Tom Hansen
Last ned bilde
Cathrine Vik-Pedersen, administrerende direktør, Plant Tech
Ole-Kristian Sivertsen, administrerende direktør, Desert Control, Marie Gjære Gundersen, markedssjef, Maritech
Foto: TOM HANSEN
Cathrine Vik-Pedersen, administrerende direktør, Plant Tech Ole-Kristian Sivertsen, administrerende direktør, Desert Control, Marie Gjære Gundersen, markedssjef, Maritech Foto: TOM HANSEN
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom