Innovasjon Norge

Innovasjon Norge styrker tilstedeværelsen i Brussel

Del

Næringsminister Jan Christian Vestre klippet torsdag snoren da Innovasjon Norge feiret åpningen av sitt nye Brusselkontor. Vestre og Innovasjon Norge ser store muligheter når Europas økonomi nå omstilles i grønn retning.

Næringsminister Jan Christian Vestre klipper snoren. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU
Næringsminister Jan Christian Vestre klipper snoren. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU

Næringsministeren tok imot en rekke norske offentlige og private aktører for å markere at Innovasjon Norge nå samlokaliseres med Norway House – som er hovedsetet for norske interesser i Brussel. Til stede var også Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, og representanter fra ledelsen i Innovasjon Norge.

- Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Innovasjon Norge har valgt å åpne kontor her, sa Vestre under åpningen. Han viste til at Europas Grønne giv vil bidra til å gjøre norsk næringsliv klart for en bærekraftig framtid.

Strategisk industripartnerskap med EU

Regjeringen har i Hurdalsplattformen en ambisjon om at Norge engasjerer seg aktivt og tidlig i politiske prosesser i EU som er viktige for utviklingen av norsk næringsliv. Blant annet gjennom å utvikle et strategisk industripartnerskap med EU.

– Nye EU-initiativer som gir muligheter for norske bedrifter oppstår hyppig, og det krever en proaktiv tilstedeværelse fra Team Norway for at disse ikke skal glippe, sier Innovasjon Norges kontorsjef i Brussel, Hans Eirik Melandsø.

Team Norway er betegnelsen på det nettverksbaserte samarbeidet av offentlige og private aktører som jobber for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt - gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og initiativer.

– Samarbeidet i Team Norway i Brussel er allerede godt. Med den økte rollen som EU spiller som premissgiver for norsk næringsliv og industri, så vil nærheten vi nå får til ministeriet bli uunnværlig, fortsetter Melandsø.

Intensjonen om et tettere samarbeid med EU er også bakgrunnen for næringsministerens Brusselbesøk denne uken.

- Jeg er her for å sikre forbindelsen mellom norsk næringsliv og mulighetene som tilbys i Europa, sa Vestre under åpningen.

Under besøket traff Vestre både Europakommisjonens visepresident for interinstitusjonelle relasjoner og administrasjon, Maroš Šefčovič, og kommisæren for det indre marked, Thierry Breton. Tema for samtalene var hvordan EU og Norge best kan innrette samarbeidet på grønn industribygging.

- Både kommissærene og jeg er enige om at EU og Norge trenger hverandre for å nå våre felles mål, uttalte Vestre etter møtene.

Oppskalert tilstedeværelse

Flyttingen av Innovasjon Norges Brussel-kontor skjer etter at staben ble utvidet til 3 personer i januar. Grunnen til oppskaleringen er et raskere tempo i politikkutviklingen fra Brussel, der EU de siste årene har lansert et omfattende og ambisiøst sett med tiltak og strategier for å løse presserende samfunnsutfordringer og samtidig skape økonomisk vekst.

Europakommisjonens politiske program er forankret i seks strategiske prioriteringer. Av disse er det særlig to prioriteringer som legger føringer for Innovasjon Norges arbeid: kampen mot klimaendringer og europeisk uavhengighet av eksterne leverandørkjeder. Koronapandemien og Russlands krigføring i Ukraina har satt europeiske verdikjeder under press. EUs respons er omtalt som ambisiøs industripolitikk, sentrert rundt et konsept om at Europa skal bygge opp verdikjeder på samfunnskritiske områder, for å gjøre seg uavhengig av verdikjeder utenfor Europa, såkalt strategisk autonomi.

IPCEI

Et sentralt og nytt initiativ i EU er IPCEI (Important Projects of Common European Interest): En regelverksendring innrettet for å støtte bedrifter som vil være med å bygge opp europeiske verdikjeder på utvalgte områder. Lovendringen virker ved at den gir deltakende land mulighet til å støtte prosjekter økonomisk utover de satsene som tillates under statsstøtteregelverket.

- IPCEI er et fremragende eksempel på hvordan EU implementerer sin nye industristrategi, og dermed strategisk autonomi, sier Hans Eirik Melandsø.

Så langt er det lansert IPCEIs på områdene batterier, mikroelektronikk og hydrogen, og tilsvarende innenfor helse, sol og skydata er under oppseiling. Norge er med i IPCEI hydrogen og mikroelektronikk. Innovasjon Norge fikk i mai 2021 nasjonalt koordineringsansvar for IPCEI.

- Prosessene på IPCEI skjer i en rasende fart. I begge tilfeller måtte vi i Team Norway kaste oss rundt svært fort. Interesse og kompetanse blant norske aktører måtte kartlegges og en innstilling utarbeides på grunnlag av dette. IPCEI er et kroneksempel på hvor fort det går i Brussel fra politisk prioritering til faktisk politikk, sier Melandsø.

Bakgrunn/fakta:

Innovasjon Norge (IN) har vært til stede i Brussel siden 2016. Sammen med Norges forskningsråd og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HkDir) utgjør IN i Brussel Kunnskapskontoret, NorCore, som holder til like ved Europaparlamentet. Innovasjon Norge blir kontornaboer med et knippe norske industribedrifter, regionkontorer, og Norges delegasjon til EU. Med oppskaleringen beholder IN tilstedeværelsen i NorCore, der særlig Horisont Europa-arbeidet kan trekke godt på samarbeidet med Forskningsrådet og HkDir.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Næringsminister Jan Christian Vestre klipper snoren. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU
Næringsminister Jan Christian Vestre klipper snoren. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU
Last ned bilde
Leder for kontoret i Brussel, Hans Eirik Melandsø. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU
Leder for kontoret i Brussel, Hans Eirik Melandsø. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU
Last ned bilde
Fra venstre Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, Næringsminister Jan Christian Vestre, Eva Camerer, Hans Eirik Melandsø og Bo Mikael Linnander fra Innovasjon Norge. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU
Fra venstre Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, Næringsminister Jan Christian Vestre, Eva Camerer, Hans Eirik Melandsø og Bo Mikael Linnander fra Innovasjon Norge. Foto: Juliane Lamvik/Norges delegasjon til EU
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom